เนื้อเพลง One of These Nights คำอ่านไทย Eagles

One of these nights
( วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
One of these crazy old nights
(วัน อ็อฝ ฑิส คเรสิ โอลด ไนท)
We’re gonna find out
(เวีย กอนนะ ไฟนด เอ้า)
Pretty mama
(พรีททิ มามะ)
What turns on your lights
(ฮว็อท เทิน ออน ยุร ไลท)
The full moon is calling
(เดอะ ฟูล มูน อีส คอลลิง)
The fever is high
(เดอะ ฟีเฝอะ อีส ไฮ)
And the wicked wind whispers
(แอ็นด เดอะ วิค วินด ฮวีซเพอะ)
And moans
(แอ็นด โมน)

You got your demons
(ยู ก็อท ยุร ดีมัน)
You got desires
(ยู ก็อท ดิไสร)
Well, I got a few of my own
(เว็ล , ไอ ก็อท ดา ฟยู อ็อฝ มาย โอน)

Oo, someone to be kind to in
(โอโอ , ซัมวัน ทู บี ไคนด ทู อิน)
Between the dark and the light
(บีทวิน เดอะ ดาค แอ็นด เดอะ ไลท)
Oo, coming right behind you
(โอโอ , คัมอิง ไรท บิไฮนด ยู)
Swear I’m gonna find you
(ซแว แอม กอนนะ ไฟนด ยู)
One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)

One of these dreams
(วัน อ็อฝ ฑิส ดรีม)
One of these lost and lonely dreams
(วัน อ็อฝ ฑิส ล็อซท แอ็นด โลนลิ ดรีม)
We’re gonna find one
(เวีย กอนนะ ไฟนด วัน)
One that really screams
(วัน แดท ริแอ็ลลิ ซครีม)

I’ve been searching for the daughter
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอ เดอะ ดอเทอะ)
Of the devil himself
(อ็อฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล ฮิมเซลฟ)
I’ve been searching for an angel in white
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอ แอน เอนเจล อิน ฮไวท)
I’ve been waiting for a woman who’s a little
(แอฝ บีน เวททิง ฟอ รา วูมเอิน ฮู ซา ลิ๊ทเทิ่ล)
Of both
(อ็อฝ โบธ)
And I can feel her but she’s nowhere
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล เฮอ บัท ชี โนแวร์)
In sight
(อิน ไซท)

Oo, loneliness will blind you
(โอโอ , โลนลิเน็ซ วิล บไลนด ยู)
In between the wrong and the right
(อิน บีทวิน เดอะ ร็อง แอ็นด เดอะ ไรท)
Oo, coming right behind you
(โอโอ , คัมอิง ไรท บิไฮนด ยู)
Swear I’m gonna find you
(ซแว แอม กอนนะ ไฟนด ยู)
One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)

One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
In between the dark and the light
(อิน บีทวิน เดอะ ดาค แอ็นด เดอะ ไลท)
Coming right behind you
(คัมอิง ไรท บิไฮนด ยู)
Swear I’m gonna find you
(ซแว แอม กอนนะ ไฟนด ยู)
Get ‘ya baby one of these nights
(เก็ท ยา เบบิ วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
I can feel it
(ไอ แค็น ฟีล อิท)
One of these nights
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท)
Coming right behind you
(คัมอิง ไรท บิไฮนด ยู)
Swear I’m gonna find you now
(ซแว แอม กอนนะ ไฟนด ยู เนา)
One of these nights..[etc.]
(วัน อ็อฝ ฑิส ไนท [ อีทีซี])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One of These Nights คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น