เนื้อเพลง London Bridge is Falling Down คำอ่านไทย Peter Bradley Adams

London Bridge is falling down
( ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

Build it up with wood and clay
(บิลด ดิท อัพ วิฑ วู๊ด แอ็นด คเล)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
But wood and clay may wash away
(บัท วู๊ด แอ็นด คเล เม ว็อฌ อะเว)
All gone before the morning
(ออล กอน บิโฟ เดอะ มอนิง)

Build it up with bricks and stone
(บิลด ดิท อัพ วิฑ บริค แซน ซโทน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
But bricks and stone won’t last alone
(บัท บริค แซน ซโทน ว็อนท ลาซท อะโลน)
They’ll crumble ‘fore the morning
(เด๊ว แคมเบิล โฟ เดอะ มอนิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

Build it up with iron and steel
(บิลด ดิท อัพ วิฑ ไอเอิน แอ็นด ซทีล)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
But iron and steel will bend and reel
(บัท ไอเอิน แอ็นด ซทีล วิล เบ็นด แอ็นด รีล)
And break before the morning
(แอ็นด บเรค บิโฟ เดอะ มอนิง)

Build it up with shiny gold
(บิลด ดิท อัพ วิฑ ไฌนอิ โกลด)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
But soon the gold will all be stone
(บัท ซูน เดอะ โกลด วิล ออล บี ซโทน)
And lost before the morning
(แอ็นด ล็อซท บิโฟ เดอะ มอนิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

Sent a man to watch the night
(เซ็นท ดา แม็น ทู ว็อช เดอะ ไนท)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
Suppose the man should close his eyes
(ซัพโพส เดอะ แม็น เชิด คโลส ฮิส ไอ)
And sleep until the morning
(แอ็นด ซลีพ อันทีล เดอะ มอนิง)

Give the man a pipe to light
(กิฝ เดอะ แม็น อะ ไพพ ทู ไลท)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
Pack it full and last the night
(แพ็ค อิท ฟูล แอ็นด ลาซท เดอะ ไนท)
And burn until the morning
(แอ็นด เบิน อันทีล เดอะ มอนิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

London Bridge is falling down
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง เดาน)
London Bridge is falling
(ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)
My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

My lady fair where are you now
(มาย เลดิ แฟ ฮแว อาร์ ยู เนา)
Cause London Bridge is falling
(คอส ลันดัน บริจ อีส ฟ๊อลิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง London Bridge is Falling Down คำอ่านไทย Peter Bradley Adams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น