เนื้อเพลง Last Night คำอ่านไทย Diddy feat Keyshia Cole

[Diddy]
( [ ดิดดี้ ])
Last Night
(ลาซท ไนท)
[Last Night]
([ ลาซท ไนท ])
I Couldn’t Even Get An Answer
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท แอน อานเซอะ)
[Answer, Answer, Answer]
([ อานเซอะ , อานเซอะ , อานเซอะ ])
I Tried To Call
(ไอ ทไร ทู คอล)
[I Tried To Call]
([ ไอ ทไร ทู คอล ])
But My Pride Wouldn’t Let Me Dial
(บัท มาย พไรด วูดดึ่น เล็ท มี ไดแอ็ล)
[Dial, Dial, Dial]
([ ไดแอ็ล , ไดแอ็ล , ไดแอ็ล ])
And I’m Sitting Here
(แอ็นด แอม ซีททิง เฮียร)
[Sitting Here]
([ ซีททิง เฮียร ])
With This Blank Expression
(วิฑ ดีซ บแลงค เอ็คซพเรฌอัน)
[Expression, Expression, Expression]
([ เอ็คซพเรฌอัน , เอ็คซพเรฌอัน , เอ็คซพเรฌอัน ])
And The Way I Feel [Way I Feel]
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฟีล [ เว ไอ ฟีล ])
I Wanna Curl Up Like A Child [Child, Child]
(ไอ วอนนา เคิล อัพ ไลค เก ไชล [ ไชล , ไชล ])

I Know U Can Hear Me
(ไอ โน ยู แค็น เฮีย มี)
I Know U Can Feel Me
(ไอ โน ยู แค็น ฟีล มี)
I Can’t Live Without You
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท ยู)
God Please Make Me Better
(ก็อด พลีส เมค มี เบทเทอะ)
I Wish I Wasnt The Way I Am
(ไอ วิฌ ไอ วอสซึ้น เดอะ เว ไอ แอ็ม)

[Keyshia Cole]
([ คีย์ชีเอ โคลโอ ])
If I Told You Once,
(อิฟ ฟาย โทลด ยู วันซ ,)
I Told You Twice
(ไอ โทลด ยู ทไวซ)
You Can See It My Eyes
(ยู แค็น ซี อิท มาย ไอ)
I’m All Cried Out
(แอม ออล คไร เอ้า)
With Nothing To Say
(วิฑ นัธอิง ทู เซ)
Your Everything I Want It To Be
(ยุร เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท ดิธ ทู บี)
If You Could Only See
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ซี)
Your Heart Belongs To Me
(ยุร ฮาท บิลอง ทู มี)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I’m Hurting For Your Touch
(แอม เฮอดิง ฟอ ยุร ทั๊ช)
Come And Set Me Free
(คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Forever Yours I’ll Be
(เฟาะเรฝเออะ ยุร อิล บี)
Baby Won’t You Come
(เบบิ ว็อนท ยู คัม)
And Take This Pain Away
(แอ็นด เทค ดีซ เพน อะเว)

[chorus]
([ โครัซ ])
Last Night [Last Night]
(ลาซท ไนท [ ลาซท ไนท ])
I Couldn’t Even Get An Answer [Answer]
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท แอน อานเซอะ [ อานเซอะ ])
[ You Said You Couldn’t Get An Answer Baby ]
([ ยู เซ็ด ยู คูดซึ่น เก็ท แอน อานเซอะ เบบิ ])
I Tried To Call [I Tried To Call]
(ไอ ทไร ทู คอล [ ไอ ทไร ทู คอล ])
But My Pride Wouldn’t Let Me Dial [Dial]
(บัท มาย พไรด วูดดึ่น เล็ท มี ไดแอ็ล [ ไดแอ็ล ])
[ But That Should Never Stopped You ]
([ บัท แดท เชิด เนฝเออะ สต๊อปพฺ ยู ])
And I’m Sitting Here [Sitting Here]
(แอ็นด แอม ซีททิง เฮียร [ ซีททิง เฮียร ])
[ Sitting There ]
([ ซีททิง แดร์ ])
With This Blank Expression [Expression]
(วิฑ ดีซ บแลงค เอ็คซพเรฌอัน [ เอ็คซพเรฌอัน ])
[ I’ll Be With Ya My Baby ]
([ อิล บี วิฑ ยา มาย เบบิ ])
And The Way I Feel
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฟีล)
[ Way I Feel ]
([ เว ไอ ฟีล ])
I Wanna Curl Up Like A Child [Child]
(ไอ วอนนา เคิล อัพ ไลค เก ไชล [ ไชล ])
[ Ooh Baby…Oh No ]
([ อู้ เบบิ โอ โน ])

[Keyshia Cole]
([ คีย์ชีเอ โคลโอ ])
I Need You
(ไอ นีด ยู)
And You Need Me
(แอ็นด ยู นีด มี)
This Is So Plain To See
(ดีซ ซิส โซ พเลน ทู ซี)
And I Would Never Let You Go
(แอ็นด ดาย เวิด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
And I Will Always Love You So…I Will
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว ลัฝ ยู โซ ไอ วิล)
If You Could Only See
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ซี)
Your Heart Belongs To Me
(ยุร ฮาท บิลอง ทู มี)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)
I’m Hurting For Your Touch
(แอม เฮอดิง ฟอ ยุร ทั๊ช)
Come And Set Me Free
(คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี)
Forever Yours I’ll Be
(เฟาะเรฝเออะ ยุร อิล บี)
Baby Won’t You Come
(เบบิ ว็อนท ยู คัม)
And Take This Pain Away
(แอ็นด เทค ดีซ เพน อะเว)

[chorus]
([ โครัซ ])
Last Night [Last Night]
(ลาซท ไนท [ ลาซท ไนท ])
[ Oh Last Night ]
([ โอ ลาซท ไนท ])
I Couldn’t Even Get An Answer [Answer]
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท แอน อานเซอะ [ อานเซอะ ])
[ Oh Baby Baby Wanna Do This To Me…Hey ]
([ โอ เบบิ เบบิ วอนนา ดู ดีซ ทู มี เฮ ])
I Tried To Call [I Tried To Call]
(ไอ ทไร ทู คอล [ ไอ ทไร ทู คอล ])
[ Alright ]
([ ออลไร๊ท ])
But My Pride Wouldnt Let Me Dial [Dial]
(บัท มาย พไรด วูดดึ่น เล็ท มี ไดแอ็ล [ ไดแอ็ล ])
[ Why Wouldn’t You Just Dial Me Baby…Oh ]
([ ฮไว วูดดึ่น ยู จัซท ไดแอ็ล มี เบบิ โอ ])
And Im Sitting Here [Sitting Here]
(แอ็นด แอม ซีททิง เฮียร [ ซีททิง เฮียร ])
With This Blank Expression [Expression]
(วิฑ ดีซ บแลงค เอ็คซพเรฌอัน [ เอ็คซพเรฌอัน ])
[ Don’t Say Anything Baby…Oh No, Oh No ]
([ ด้อนท์ เซ เอนอิธิง เบบิ โอ โน , โอ โน ])
And The Way I Feel
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฟีล)
[ Alright ]
([ ออลไร๊ท ])
I Wanna Curl Up Like A Child [Child]
(ไอ วอนนา เคิล อัพ ไลค เก ไชล [ ไชล ])
[ I’m Soo Alone, I’m Soo Lonely Baby Oh ]
([ แอม Soo อะโลน , แอม Soo โลนลิ เบบิ โอ ])

[Diddy]
([ ดิดดี้ ])
Tell Me What..
(เท็ล มี ฮว็อท)
What Else To Say
(ฮว็อท เอ็ลซ ทู เซ)
To Make You Comeback
(ทู เมค ยู คัมแบ็ค)
And Break Me Like That
(แอ็นด บเรค มี ไลค แดท)
And If It Matters
(แอ็นด อิฟ อิท แมทเทอะ)
What Matters If It Don’t
(ฮว็อท แมทเทอะ อิฟ อิท ด้อนท์)
We Can Go Never Ever Alone
(วี แค็น โก เนฝเออะ เอฝเออะ อะโลน)
Don’t Wanna Wait Til You Go
(ด้อนท์ วอนนา เวท ทิล ยู โก)
Tonight When [??????]
(ทุไนท ฮเว็น [ ])
Just Don’t Leave Me
(จัซท ด้อนท์ ลีฝ มี)

[chorus]
([ โครัซ ])
Last Night [Last Night]
(ลาซท ไนท [ ลาซท ไนท ])
[ …Yeah… ]
([ เย่ ])
I Couldn’t Even Get An Answer [Answer]
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท แอน อานเซอะ [ อานเซอะ ])
[ Couldn’t Even Answer Baby…Oh ]
([ คูดซึ่น อีเฝ็น อานเซอะ เบบิ โอ ])
I Tried To Call [Tried To Call]
(ไอ ทไร ทู คอล [ ทไร ทู คอล ])
[ Call Me Baby ]
([ คอล มี เบบิ ])
But My Pride Wouldnt Let Me Dial [Dial]
(บัท มาย พไรด วูดดึ่น เล็ท มี ไดแอ็ล [ ไดแอ็ล ])
[ Why Couldn’t You Just Dial Me Baby, Baby, Baby, Baby Baby Baby ]
([ ฮไว คูดซึ่น ยู จัซท ไดแอ็ล มี เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ เบบิ เบบิ ])
And Im Sitting Here [Sitting Here]
(แอ็นด แอม ซีททิง เฮียร [ ซีททิง เฮียร ])
With This Blank Expression [Expression]
(วิฑ ดีซ บแลงค เอ็คซพเรฌอัน [ เอ็คซพเรฌอัน ])
[ Don’t Say A Thing…No ]
([ ด้อนท์ เซ อะ ธิง โน ])
And The Way I Feel
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฟีล)
[ Alright ]
([ ออลไร๊ท ])
I Wanna Curl Up Like A Child [Child]
(ไอ วอนนา เคิล อัพ ไลค เก ไชล [ ไชล ])
[ I’m Soo Alone, I’m Soo Lonely Baby…Oh ]
([ แอม Soo อะโลน , แอม Soo โลนลิ เบบิ โอ ])

[Keyshia Cole]
([ คีย์ชีเอ โคลโอ ])
I Need You
(ไอ นีด ยู)
And You Need Me [ I Need You ]
(แอ็นด ยู นีด มี [ ไอ นีด ยู ])
This Is So Plain To See [ Oh ]
(ดีซ ซิส โซ พเลน ทู ซี [ โอ ])
And I Would Never Let You Go
(แอ็นด ดาย เวิด เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
And I Will Always Love You So…I Will
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว ลัฝ ยู โซ ไอ วิล)
If You Could Only See [ Only See ]
(อิฟ ยู เคิด โอ๊นลี่ ซี [ โอ๊นลี่ ซี ])
Your Heart Belongs To Me [ Heart Belongs To Me ]
(ยุร ฮาท บิลอง ทู มี [ ฮาท บิลอง ทู มี ])
I Love You So Much [ Oh ]
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช [ โอ ])
I’m Hurting For Your Touch [ Oh ]
(แอม เฮอดิง ฟอ ยุร ทั๊ช [ โอ ])
Come And Set Me Free [ Hey ]
(คัม แอ็นด เซ็ท มี ฟรี [ เฮ ])
Forever Yours I’ll Be
(เฟาะเรฝเออะ ยุร อิล บี)
Baby Won’t You Come
(เบบิ ว็อนท ยู คัม)
And Take My Pain Away
(แอ็นด เทค มาย เพน อะเว)

[chorus]
([ โครัซ ])
Last Night [Last Night]
(ลาซท ไนท [ ลาซท ไนท ])
[ …Hey…Yeah… ]
([ เฮ เย่ ])
I Couldn’t Even Get An Answer [Answer]
(ไอ คูดซึ่น อีเฝ็น เก็ท แอน อานเซอะ [ อานเซอะ ])
[ I Couldn’t Baby Baby…Yeah, Oh ]
([ ไอ คูดซึ่น เบบิ เบบิ เย่ , โอ ])
I Tried To Call [I Tried To Call]
(ไอ ทไร ทู คอล [ ไอ ทไร ทู คอล ])
[ Call Me Baby ]
([ คอล มี เบบิ ])
But My Pride Wouldnt Let Me Dial
(บัท มาย พไรด วูดดึ่น เล็ท มี ไดแอ็ล)
[ Why Couldn’t You Just Dial Me Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby ]
([ ฮไว คูดซึ่น ยู จัซท ไดแอ็ล มี เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ , เบบิ ])
And Im Sitting Here [Sitting Here]
(แอ็นด แอม ซีททิง เฮียร [ ซีททิง เฮียร ])
With This Blank Expression [Expression]
(วิฑ ดีซ บแลงค เอ็คซพเรฌอัน [ เอ็คซพเรฌอัน ])
[ Don’t Say A Thing…No ]
([ ด้อนท์ เซ อะ ธิง โน ])
And The Way I Feel
(แอ็นด เดอะ เว ไอ ฟีล)
[ Alright ]
([ ออลไร๊ท ])
I Wanna Curl Up Like A Child
(ไอ วอนนา เคิล อัพ ไลค เก ไชล)
[ I’m Soo Alone, I’m Soo Lonely Baby…Oh ]
([ แอม Soo อะโลน , แอม Soo โลนลิ เบบิ โอ ])

[Keyshia Cole]
([ คีย์ชีเอ โคลโอ ])
Why Don’t You Pick Up The Phone
(ฮไว ด้อนท์ ยู พิค อัพ เดอะ โฟน)
And Dial Up My Number
(แอ็นด ไดแอ็ล อัพ มาย นัมเบอะ)
And Call Me My Baby
(แอ็นด คอล มี มาย เบบิ)
I’m Waiting On You
(แอม เวททิง ออน ยู)
Why Don’t You Pick Up The Phone
(ฮไว ด้อนท์ ยู พิค อัพ เดอะ โฟน)
And Dial Up My Number
(แอ็นด ไดแอ็ล อัพ มาย นัมเบอะ)
Just Call Me Up Baby
(จัซท คอล มี อัพ เบบิ)
I’m Waiting On You
(แอม เวททิง ออน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Night คำอ่านไทย Diddy feat Keyshia Cole

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น