เนื้อเพลง Yes or No คำอ่านไทย Jojo

It’s Jojo in the place to be, be, be
( อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี , บี , บี)
It’s Jojo in the place to be, be, be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี , บี , บี)
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
It’s Jojo in the place to be, be, be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี , บี , บี)
It’s Jojo in the place to be, be, be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี , บี , บี)
It’s Jojo in the place to be, be, be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี , บี , บี)
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)

Waiting for you to call
(เวททิง ฟอ ยู ทู คอล)
Don’t help the situation at all
(ด้อนท์ เฮ็ลพ เดอะ ซิชิวเอฌัน แอ็ท ดอร์)
I know that you got a girl
(ไอ โน แดท ยู ก็อท ดา เกิล)
You say you still want me in your world
(ยู เซ ยู ซทิล ว็อนท มี อิน ยุร เวิลด)
You say you’re gonna shut her out
(ยู เซ ยัวร์ กอนนะ ฌัท เฮอ เอ้า)
I think you’re just runnin your mouth
(ไอ ธิงค ยัวร์ จัซท รูนนิน ยุร เมาธ)
You gotta tell me what you wanna do
(ยู กอททะ เท็ล มี ฮว็อท ยู วอนนา ดู)
Cause I can’t be waitin for you
(คอส ไอ แค็นท บี เว๊ทดิน ฟอ ยู)

Is it a yes [Is it a yes]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ อีส ซิท อะ เย็ซ ])
Is it a no [Is it a no]
(อีส ซิท อะ โน [ อีส ซิท อะ โน ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Is it a yes]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ อีส ซิท อะ เย็ซ ])
Is it a no [Is it a no]
(อีส ซิท อะ โน [ อีส ซิท อะ โน ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)

Boy you gotta make up your mind
(บอย ยู กอททะ เมค อัพ ยุร ไมนด)
Cause you’re runnin out of time
(คอส ยัวร์ รูนนิน เอ้า อ็อฝ ไทม)
If you can stop playin games
(อิฟ ยู แค็น ซท็อพ เพลย์ยิน เกม)
Then maybe my feelings would change
(เด็น เมบี มาย ฟีลอิง เวิด เชนจ)
If thats the way you want it
(อิฟ แด๊ท เดอะ เว ยู ว็อนท ดิธ)
Then thats how it’s gonna be
(เด็น แด๊ท เฮา อิทซ กอนนะ บี)
Cause I gotta keep on movin
(คอส ไอ กอททะ คีพ ออน มูฝวิน)
You can’t keep confusin me
(ยู แค็นท คีพ คอนฟิวซิน มี)

Is it a yes
(อีส ซิท อะ เย็ซ)
Is it a no [Baby]
(อีส ซิท อะ โน [ เบบิ ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Is it a yes]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ อีส ซิท อะ เย็ซ ])
Is it a no [Is it no]
(อีส ซิท อะ โน [ อีส ซิท โน ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)

It’s Jojo in the place to be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี)
And I got what it takes to rock ya life right yeah
(แอ็นด ดาย ก็อท ฮว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค ยา ไลฟ ไรท เย่)
Still tryin to see what you got
(ซทิล ทายอิน ทู ซี ฮว็อท ยู ก็อท)
Cause time’s runnin out to put me on lock
(คอส ไทม รูนนิน เอ้า ทู พัท มี ออน ล็อค)
It’s Jojo in the place to be
(อิทซ โจโจ อิน เดอะ พเลซ ทู บี)
And I got what it takes to rock ya life right yeah
(แอ็นด ดาย ก็อท ฮว็อท ดิธ เทค ทู ร็อค ยา ไลฟ ไรท เย่)
Still tryin to see what you got
(ซทิล ทายอิน ทู ซี ฮว็อท ยู ก็อท)
Cause time’s runnin out to put me on lock
(คอส ไทม รูนนิน เอ้า ทู พัท มี ออน ล็อค)

Is it a yes [I need to know]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ ไอ นีด ทู โน ])
Is it a no [Baby]
(อีส ซิท อะ โน [ เบบิ ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes
(อีส ซิท อะ เย็ซ)
Is it a no [Woo]
(อีส ซิท อะ โน [ วู ])
You are not ready
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ)
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Know, know, know, know I’ve got to know]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ โน , โน , โน , โน แอฝ ก็อท ทู โน ])
Is it a no [Can’t keep girl like me on hold]
(อีส ซิท อะ โน [ แค็นท คีพ เกิล ไลค มี ออน โฮลด ])
You are not ready [So what you wanna do, what you wanna do]
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ [ โซ ฮว็อท ยู วอนนา ดู , ฮว็อท ยู วอนนา ดู ])
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Know know know know I’ve got to know]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ โน โน โน โน แอฝ ก็อท ทู โน ])
Is it a no [Can’t keep girl like me on hold]
(อีส ซิท อะ โน [ แค็นท คีพ เกิล ไลค มี ออน โฮลด ])
You are not ready [So what you wanna do, what you wanna do]
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ [ โซ ฮว็อท ยู วอนนา ดู , ฮว็อท ยู วอนนา ดู ])
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Know know know know I’ve got to know]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ โน โน โน โน แอฝ ก็อท ทู โน ])
Is it a no [Can’t keep girl like me on hold]
(อีส ซิท อะ โน [ แค็นท คีพ เกิล ไลค มี ออน โฮลด ])
You are not ready [So what you wanna do, what you wanna do]
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ [ โซ ฮว็อท ยู วอนนา ดู , ฮว็อท ยู วอนนา ดู ])
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)
Is it a yes [Know know know know I’ve got to know]
(อีส ซิท อะ เย็ซ [ โน โน โน โน แอฝ ก็อท ทู โน ])
Is it a no [Can’t keep girl like me on hold]
(อีส ซิท อะ โน [ แค็นท คีพ เกิล ไลค มี ออน โฮลด ])
You are not ready [So what you wanna do, what you wanna do]
(ยู อาร์ น็อท เรดอิ [ โซ ฮว็อท ยู วอนนา ดู , ฮว็อท ยู วอนนา ดู ])
Cause a girl like me can’t be on hold
(คอส อะ เกิล ไลค มี แค็นท บี ออน โฮลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yes or No คำอ่านไทย Jojo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น