เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Alexi Murdoch

When do you really get to go
( ฮเว็น ดู ยู ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do you really get to go
(ฮเว็น ดู ยู ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do you really get to go
(ฮเว็น ดู ยู ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do you really get to go
(ฮเว็น ดู ยู ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do you really get to go
(ฮเว็น ดู ยู ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do we really get to go
(ฮเว็น ดู วี ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do we really get to go
(ฮเว็น ดู วี ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)
When do we really get to go
(ฮเว็น ดู วี ริแอ็ลลิ เก็ท ทู โก)

First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)
First you must go walking on your own
(เฟิซท ยู มัซท โก วอคกิง ออน ยุร โอน)

Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)
Maybe then we already are home
(เมบี เด็น วี ออลเรดอิ อาร์ โฮม)

Row row row your boat
(เรา เรา เรา ยุร โบท)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Row row row your boat
(เรา เรา เรา ยุร โบท)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Gently down the stream now
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม เนา)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Gently down the stream now
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม เนา)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Gently down the stream now
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม เนา)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)
Gently down the stream
(เจนทลิ เดาน เดอะ ซทรีม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home คำอ่านไทย Alexi Murdoch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น