เนื้อเพลง Best Song Ever คำอ่านไทย One Direction

Maybe it’s the way she walked [wow]
( เมบี อิทซ เดอะ เว ชี วอค [ เวา ])
Straight into my heart and stole it.
(ซทเรท อีนทุ มาย ฮาท แอ็นด ซโทล อิท)
Through the doors and past the guards [wow],
(ธรู เดอะ โด แซน พาซท เดอะ กาด [ เวา ] ,)
Just like she already owned it.
(จัซท ไลค ชี ออลเรดอิ โอน ดิท)

I said,”Can you give it back to me?”
(ไอ เซ็ด ,”แค็น ยู กิฝ อิท แบ็ค ทู มี “)
She said,”Never in your wildest dreams.”
(ชี เซ็ด ,”เนฝเออะ อิน ยุร วายเดรส ดรีม “)

And we danced all night to the best song ever.
(แอ็นด วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
We knew every line. Now I can’t remember
(วี นยู เอฝริ ไลน เนา ไอ แค็นท ริเมมเบอะ)
How it goes but I know that I won’t forget her
(เฮา อิท โกซ บัท ไอ โน แดท ไอ ว็อนท เฟาะเกท เฮอ)
‘Cause we danced all night to the best song ever.
(คอส วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)

I think it went oh, oh, oh
(ไอ ธิงค อิท เว็นท โอ , โอ , โอ)
I think it went yeah, yeah, yeah
(ไอ ธิงค อิท เว็นท เย่ , เย่ , เย่)
I think it goes oh
(ไอ ธิงค อิท โกซ โอ)

Said her name was Georgia Rose [wow],
(เซ็ด เฮอ เนม วอส จอร์จา โรส [ เวา ] ,)
And her daddy was a dentist.
(แอ็นด เฮอ แดดดิ วอส ซา เดนทิซท)
Said I had a dirty mouth [I got a dirty mouth]
(เซ็ด ดาย แฮ็ด อะ เดอทิ เมาธ [ ไอ ก็อท ดา เดอทิ เมาธ ])
But she kissed me like she meant it.
(บัท ชี คิซ มี ไลค ชี เม็นท ดิธ)

I said,”Can I take you home with me?”
(ไอ เซ็ด ,”แค็น นาย เทค ยู โฮม วิฑ มี “)
She said,”Never in your wildest dreams.”
(ชี เซ็ด ,”เนฝเออะ อิน ยุร วายเดรส ดรีม “)

And we danced all night to the best song ever.
(แอ็นด วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
We knew every line. Now I can’t remember
(วี นยู เอฝริ ไลน เนา ไอ แค็นท ริเมมเบอะ)
How it goes but I know that I won’t forget her
(เฮา อิท โกซ บัท ไอ โน แดท ไอ ว็อนท เฟาะเกท เฮอ)
‘Cause we danced all night to the best song ever.
(คอส วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)

I think it went oh, oh, oh
(ไอ ธิงค อิท เว็นท โอ , โอ , โอ)
I think it went yeah, yeah, yeah
(ไอ ธิงค อิท เว็นท เย่ , เย่ , เย่)
I think it goes oh
(ไอ ธิงค อิท โกซ โอ)

You know, I know, you know I’ll remember you,
(ยู โน , ไอ โน , ยู โน อิล ริเมมเบอะ ยู ,)
And I know, you know, I know you’ll remember me,
(แอ็นด ดาย โน , ยู โน , ไอ โน โยว ริเมมเบอะ มี ,)
[In background:]
([ อิน แบ็คกราว : ])
[oh, oh, oh
([ โอ , โอ , โอ)
Yeah, yeah, yeah]
(เย่ , เย่ , เย่ ])
And you know, I know, you know I’ll remember you,
(แอ็นด ยู โน , ไอ โน , ยู โน อิล ริเมมเบอะ ยู ,)
And I know, you know, I hope you’ll remember how we danced, how we danced
(แอ็นด ดาย โน , ยู โน , ไอ โฮพ โยว ริเมมเบอะ เฮา วี ดานซ , เฮา วี ดานซ)

1, 2, 1, 2, 3
(วัน , ทู , วัน , ทู , ที)

How we danced all night to the best song ever.
(เฮา วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
We knew every line. Now I can’t remember
(วี นยู เอฝริ ไลน เนา ไอ แค็นท ริเมมเบอะ)
How it goes but I know that I won’t forget her
(เฮา อิท โกซ บัท ไอ โน แดท ไอ ว็อนท เฟาะเกท เฮอ)
‘Cause we danced all night to the best song ever.
(คอส วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
[We danced, we danced, it goes something like, yeah]
([ วี ดานซ , วี ดานซ , อิท โกซ ซัมติง ไลค , เย่ ])

We danced all night to the best song ever.
(วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
We knew every line. Now I can’t remember
(วี นยู เอฝริ ไลน เนา ไอ แค็นท ริเมมเบอะ)
How it goes but I know that I won’t forget her
(เฮา อิท โกซ บัท ไอ โน แดท ไอ ว็อนท เฟาะเกท เฮอ)
‘Cause we danced all night to the best song ever.
(คอส วี ดานซ ออล ไนท ทู เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)

I think it went oh, oh, oh
(ไอ ธิงค อิท เว็นท โอ , โอ , โอ)
I think it went yeah, yeah, yeah
(ไอ ธิงค อิท เว็นท เย่ , เย่ , เย่)
I think it goes oh
(ไอ ธิงค อิท โกซ โอ)

Best song ever,
(เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ ,)
It was the best song ever.
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)
It was the best song ever,
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ ,)
It was the best song ever.
(อิท วอส เดอะ เบ็ซท ซ็อง เอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Best Song Ever คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น