เนื้อเพลง Do You Like It คำอ่านไทย Our Lady Peace

I crawled out from the pain of yesterday
( ไอ ครอล เอ้า ฟร็อม เดอะ เพน อ็อฝ เยซเทอะดิ)
I crawled to you and
(ไอ ครอล ทู ยู แอ็นด)
I said all the things that you said to say
(ไอ เซ็ด ออล เดอะ ธิง แดท ยู เซ็ด ทู เซ)
Have I said enough
(แฮ็ฝ ไอ เซ็ด อินัฟ)

Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)

I know why you’re playin’ these dirty games
(ไอ โน ฮไว ยัวร์ เพลย์ยิน ฑิส เดอทิ เกม)
They’re killing me and
(เดรว คีลลิง มี แอ็นด)
I know how you love to watch me beg
(ไอ โน เฮา ยู ลัฝ ทู ว็อช มี เบ็ก)
Well here I am
(เว็ล เฮียร ไอ แอ็ม)

Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
And do you like it yeah e yeah
(แอ็นด ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
And do you like it yeah e yeah, yeah e yeah, yeah e yeah
(แอ็นด ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่)

I don’t wanna be a puppet for you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ พัพเพ็ท ฟอ ยู)
Don’t wanna bite the hand that’s feeding
(ด้อนท์ วอนนา ไบท เดอะ แฮ็นด แด๊ท ฟรีดดิง)
I don’t wanna be a s*cker for you, oh yes you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ เอส *cker ฟอ ยู , โอ เย็ซ ยู)
I hate myself for begging
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ เบกกิง)
I hate myself for staying
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ สเตย์ยิ่ง)
I hate myself for listening to,
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ ลิเซินนิง ทู ,)
You, you, you, you, you
(ยู , ยู , ยู , ยู , ยู)

It’s too little too late
(อิทซ ทู ลิ๊ทเทิ่ล ทู เลท)
Well I can’t escape
(เว็ล ไอ แค็นท เอ็ซเคพ)
So beggin’ you please
(โซ เบคกินยู พลีส)
I changed all the things that you told me to change
(ไอ เชนจ ออล เดอะ ธิง แดท ยู โทลด มี ทู เชนจ)
I’m on my knees
(แอม ออน มาย นี)

Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
And do you like it yeah e yeah
(แอ็นด ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
And do you like it yeah e yeah, yeah e yeah, yeah e yeah
(แอ็นด ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่)

I don’t wanna be a puppet for you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ พัพเพ็ท ฟอ ยู)
Don’t wanna bite the hand that’s feeding
(ด้อนท์ วอนนา ไบท เดอะ แฮ็นด แด๊ท ฟรีดดิง)
I don’t wanna be a s*cker for you, ah yes you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ เอส *cker ฟอ ยู , อา เย็ซ ยู)
I hate myself for begging
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ เบกกิง)
I hate myself for staying
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ สเตย์ยิ่ง)
I hate myself for listening to you
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ ลิเซินนิง ทู ยู)

I just wanna get out
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท เอ้า)
Stuck inside of this
(ซทัค อีนไซด อ็อฝ ดีซ)
Waiting for something else
(เวททิง ฟอ ซัมติง เอ็ลซ)
Waiting to exist
(เวททิง ทู เอ็กสีซท)
Can you offer me help
(แค็น ยู ออฟเฟอะ มี เฮ็ลพ)
Help from what I missed, I missed, I
(เฮ็ลพ ฟร็อม ฮว็อท ไอ มิซ , ไอ มิซ , ไอ)

Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
Do you like it yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่)
Do you like it yeah e yeah, yeah e yeah, yeah e yeah
(ดู ยู ไลค อิท เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่ , เย่ อี เย่)

I don’t wanna be a puppet for you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ พัพเพ็ท ฟอ ยู)
Don’t wanna bite the hand that’s feeding
(ด้อนท์ วอนนา ไบท เดอะ แฮ็นด แด๊ท ฟรีดดิง)
I don’t wanna be a s*cker for you, ah yes you
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะ เอส *cker ฟอ ยู , อา เย็ซ ยู)
I hate myself for begging
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ เบกกิง)
I hate myself for staying
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ สเตย์ยิ่ง)
I hate myself for listening to you oh I
(ไอ เฮท ไมเซลฟ ฟอ ลิเซินนิง ทู ยู โอ ไอ)

For listening to you oh I
(ฟอ ลิเซินนิง ทู ยู โอ ไอ)
For listening to you oh I
(ฟอ ลิเซินนิง ทู ยู โอ ไอ)
For listening to you oh
(ฟอ ลิเซินนิง ทู ยู โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Like It คำอ่านไทย Our Lady Peace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น