เนื้อเพลง Motivation คำอ่านไทย Sum 41

What’s the difference of never knowing at all?
( ฮว็อท เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ อ็อฝ เนฝเออะ โนอิง แอ็ท ดอร์)
When every step I take is always too small.
(ฮเว็น เอฝริ ซเท็พ ไอ เทค อีส ออลเว ทู ซมอล)
Maybe it’s just something I can’t admit but lately,
(เมบี อิทซ จัซท ซัมติง ไอ แค็นท แอ็ดมีท บัท เลทลิ ,)
I feel like I don’t give a sh*t.
(ไอ ฟีล ไลค ไก ด้อนท์ กิฝ อะ ฌะ *ที)

Motivation such an aggravation,
(มอดีเวชั่น ซัช แอน แอกระเฝฌัน ,)
Accusations don’t know how to take them.
(แอคยุเสฌัน ด้อนท์ โน เฮา ทู เทค เฑ็ม)
Inspiration’s getting hard to fake it.
(อินซพิเรฌัน เกดดดิ้ง ฮาด ทู เฟค อิท)
Concentration’s never hard to brake it.
(คอนเซ็นทเรฌัน เนฝเออะ ฮาด ทู บเรค อิท)
Situation never what you want it to be.
(ซิชิวเอฌัน เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

What’s the point of never making mistakes?
(ฮว็อท เดอะ พอยนท อ็อฝ เนฝเออะ เมคอิง มิซเทค)
Self-indulgence is such a hard habit to brake.
(เซ็ลฟ อินดัลเจ็นซ อีส ซัช อะ ฮาด แฮบอิท ทู บเรค)
It’s all just a waste of time in the end.
(อิทซ ซอร์ จัซท ดา เวซท อ็อฝ ไทม อิน ดิ เอ็นด)
I don’t care so why should I even pretend.
(ไอ ด้อนท์ แค โซ ฮไว เชิด ดาย อีเฝ็น พริเทนด)

Motivation such an aggravation,
(มอดีเวชั่น ซัช แอน แอกระเฝฌัน ,)
Accusations don’t know how to take them.
(แอคยุเสฌัน ด้อนท์ โน เฮา ทู เทค เฑ็ม)
Inspiration’s getting hard to fake it.
(อินซพิเรฌัน เกดดดิ้ง ฮาด ทู เฟค อิท)
Concentration’s never hard to brake it.
(คอนเซ็นทเรฌัน เนฝเออะ ฮาด ทู บเรค อิท)
Situation never what you want it.
(ซิชิวเอฌัน เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ)

Nothing’s new, everything’s the same.
(นัธอิง นยู , เอ๊วี่ติง เดอะ เซม)
It keeps on dragging me down, it’s getting kind of lame.
(อิท คีพ ออน แดรกกิ้ง มี เดาน , อิทซ เกดดดิ้ง ไคนด อ็อฝ เลม)
I’m falling further behind, there’s nothing to explain.
(แอม ฟ๊อลิง เฟอเฑอะ บิไฮนด , แดร์ นัธอิง ทู เอ็คซพเลน)
No matter what you say nothing ‘s gonna change my mind.
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ยู เซ นัธอิง เอส กอนนะ เชนจ มาย ไมนด)

Can’t pretend on doubt until the end.
(แค็นท พริเทนด ออน เดาท อันทีล ดิ เอ็นด)
It seems like leaving friends has become
(อิท ซีม ไลค ลีฝอิงส ฟเร็นด แฮ็ส บิคัม)
This years trend and though I can’t pretend.
(ดีซ เยีย ทเร็นด แอ็นด โธ ไอ แค็นท พริเทนด)
It’s not the same but who’s to blame,
(อิทซ น็อท เดอะ เซม บัท ฮู ทู บเลม ,)
For all those stupid things I never said.
(ฟอ ออล โฑส ซทยูทิด ธิง ซาย เนฝเออะ เซ็ด)

Motivation such an aggravation,
(มอดีเวชั่น ซัช แอน แอกระเฝฌัน ,)
Accusations don’t know how to take them.
(แอคยุเสฌัน ด้อนท์ โน เฮา ทู เทค เฑ็ม)
Inspiration’s getting hard to fake it.
(อินซพิเรฌัน เกดดดิ้ง ฮาด ทู เฟค อิท)
Concentration’s never hard to brake it.
(คอนเซ็นทเรฌัน เนฝเออะ ฮาด ทู บเรค อิท)
Situation never what you want it to be.
(ซิชิวเอฌัน เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

Motivation such an aggravation,
(มอดีเวชั่น ซัช แอน แอกระเฝฌัน ,)
Accusations don’t know how to take them.
(แอคยุเสฌัน ด้อนท์ โน เฮา ทู เทค เฑ็ม)
Inspiration’s getting hard to fake it.
(อินซพิเรฌัน เกดดดิ้ง ฮาด ทู เฟค อิท)
Concentration’s never hard to brake it.
(คอนเซ็นทเรฌัน เนฝเออะ ฮาด ทู บเรค อิท)
Situation never what you want it to be.
(ซิชิวเอฌัน เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

Never what you want it to be.
(เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)
Never what you want it to be.
(เนฝเออะ ฮว็อท ยู ว็อนท ดิธ ทู บี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Motivation คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น