เนื้อเพลง Mama คำอ่านไทย My Chemical Romance

Mama, we all go to hell.
( มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)
Mama, we all go to hell.
(มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)
I’m writing this letter and wishing you well,
(แอม ไรทอิง ดีซ เลทเทอะ แอ็นด วิชชิ้ง ยู เว็ล ,)
Mama, we all go to hell.
(มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)

Oh well now, Mama, we’re all gonna die.
(โอ เว็ล เนา , มามะ , เวีย ออล กอนนะ ได)
Mama, we’re all gonna die.
(มามะ , เวีย ออล กอนนะ ได)
Stop asking me questions, I hate to see you cry,
(ซท็อพ อาคกิ้ง มี คเวซชัน , ไอ เฮท ทู ซี ยู คไร ,)
Mama, we’re all gonna die.
(มามะ , เวีย ออล กอนนะ ได)

And when we go don’t blame us, yeah.
(แอ็นด ฮเว็น วี โก ด้อนท์ บเลม อัซ , เย่)
We let this fire just bathe us, yeah.
(วี เล็ท ดีซ ไฟร จัซท เบฑ อัซ , เย่)
You made us oh so famous;
(ยู เมด อัซ โอ โซ เฟมัซ 😉
we’ll never let you go.
(เว็ล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)
And when you go don’t return to me my love.
(แอ็นด ฮเว็น ยู โก ด้อนท์ ริเทิน ทู มี มาย ลัฝ)

Mama, we’re all full of lies.
(มามะ , เวีย ออล ฟูล อ็อฝ ไล)
Mama, we’re meant for the flies.
(มามะ , เวีย เม็นท ฟอ เดอะ ไฟล์)
And right now they’re building a coffin your size.
(แอ็นด ไรท เนา เดรว บีลดิง อะ คอฟฟิน ยุร ไซส)
Mama, we’re all full of lies.
(มามะ , เวีย ออล ฟูล อ็อฝ ไล)

Well mother what the war did to my legs and to my tongue.
(เว็ล ม๊าเธ่อร์ ฮว็อท เดอะ วอ ดิด ทู มาย เล็ก แซน ทู มาย ทัง)
You should’ve raised a baby girl,
(ยู ชูดดิฝ เรส อะ เบบิ เกิล ,)
I should’ve been a better son.
(ไอ ชูดดิฝ บีน อะ เบทเทอะ ซัน)
If you could counter the infection,
(อิฟ ยู เคิด เคานเทอะ ดิ อินเฟคฌัน ,)
they can amputate at once.
(เด แค็น แอมพิวเทท แอ็ท วันซ)
You should’ve been,
(ยู ชูดดิฝ บีน ,)
I could have been a better son.
(ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน อะ เบทเทอะ ซัน)

And when we go don’t blame us, yeah.
(แอ็นด ฮเว็น วี โก ด้อนท์ บเลม อัซ , เย่)
We let this fire just bathe us, yeah.
(วี เล็ท ดีซ ไฟร จัซท เบฑ อัซ , เย่)
You made us oh so famous;
(ยู เมด อัซ โอ โซ เฟมัซ 😉
we’ll never let you go.
(เว็ล เนฝเออะ เล็ท ยู โก)

She said,”you ain’t no son of mine,
(ชี เซ็ด ,”ยู เอน โน ซัน อ็อฝ ไมน ,)
for what you’ve done there.
(ฟอ ฮว็อท ยู๊ฟ ดัน แดร์)
You’ll find a, a place for you.
(โยว ไฟนด อะ , อะ พเลซ ฟอ ยู)
And just you mind your manners when you go.”
(แอ็นด จัซท ยู ไมนด ยุร แมนเนอะ ฮเว็น ยู โก “)

And when you go don’t return to me my love,
(แอ็นด ฮเว็น ยู โก ด้อนท์ ริเทิน ทู มี มาย ลัฝ ,)
that’s right.
(แด๊ท ไรท)

Mama, we all go to hell.
(มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)
Mama, we all go to hell.
(มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)
It’s really quite pleasant except for the smell,
(อิทซ ริแอ็ลลิ คไวท เพลสแอ็นท เอ็กเซพท ฟอ เดอะ ซเม็ล ,)
Mama, we all go to hell.
(มามะ , วี ออล โก ทู เฮ็ล)

Mama, Mama, Mama, ohhhh.
(มามะ , มามะ , มามะ , โอ้)
Mama, Mama, Mama, ohhhh.
(มามะ , มามะ , มามะ , โอ้)

[Liza Minelli:] and if you would call me your sweetheart,
([ ลายซ่า มิวนีลี่ : ] แอ็นด อิฟ ยู เวิด คอล มี ยุร สวีทฮาร์ท ,)
I’d maybe then sing you a song.
(อาย เมบี เด็น ซิง ยู อะ ซ็อง)

[Gerard:] but the sh*t that I’ve done with this f*ck of a gun,
([ Gerard : ] บัท เดอะ ฌะ *ที แดท แอฝ ดัน วิฑ ดีซ เอฟ *ck อ็อฝ อะ กัน ,)
You will cry us to rise up alive.
(ยู วิล คไร อัซ ทู ไรส อัพ อะไลฝ)

We’re dead after all.
(เวีย เด็ด อาฟเทอะ ออล)
Through fortune and fame we fall.
(ธรู ฟอชุน แอ็นด เฟม วี ฟอล)
And if you can say that I’ll show you the way,
(แอ็นด อิฟ ยู แค็น เซ แดท อิล โฌ ยู เดอะ เว ,)
and straight from the ashes you crawl.
(แอ็นด ซทเรท ฟร็อม ดิ แอสเชรด ยู ครอล)

We all carry on,
(วี ออล แคริ ออน ,)
Like our brothers in arms are gone.
(ไลค เอ๊า บรัฑเออะ ซิน อาม แซร์ กอน)
So raise your guns high for tomorrow we die,
(โซ เรส ยุร กัน ไฮ ฟอ ทุมอโร วี ได ,)
and return from the ashes you’ll fall.
(แอ็นด ริเทิน ฟร็อม ดิ แอสเชรด โยว ฟอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mama คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น