เนื้อเพลง I Remember คำอ่านไทย Damien Rice

I remember it well
( ไอ ริเมมเบอะ อิท เว็ล)
The first time that I saw
(เดอะ เฟิซท ไทม แดท ไอ ซอ)
Your head around the door
(ยุร เฮ็ด อะเรานด เดอะ โด)
‘Cause mine stopped working
(คอส ไมน สต๊อปพฺ เวิคกิง)

I remember it well
(ไอ ริเมมเบอะ อิท เว็ล)
There was wet in your hair
(แดร์ วอส เว็ท อิน ยุร แฮ)
I was stood in the stairs
(ไอ วอส ซทูด อิน เดอะ ซแท)
And time stopped moving
(แอ็นด ไทม สต๊อปพฺ มูฝอิง)

I want you hear tonight
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย ทุไนท)
I want you hear
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย)
‘Cause I can’t believe what I found
(คอส ไอ แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ เฟานด)
I want you hear tonight
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย ทุไนท)
I want you hear
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย)
Nothing is taking me down, down, down…
(นัธอิง อีส เทคอิง มี เดาน , เดาน , เดาน)

I remember it well
(ไอ ริเมมเบอะ อิท เว็ล)
Taxied out of a storm
(แทคซิ เอ้า อ็อฝ อะ ซทอม)
To watch you perform
(ทู ว็อช ยู เพอะฟอม)
And my ships were sailing
(แอ็นด มาย ฌิพ เวอ เซลลิง)

I remember it well
(ไอ ริเมมเบอะ อิท เว็ล)
I was stood in your line
(ไอ วอส ซทูด อิน ยุร ไลน)
And your mouth, your mouth, your mouth…
(แอ็นด ยุร เมาธ , ยุร เมาธ , ยุร เมาธ)

I want you hear tonight
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย ทุไนท)
I want you hear
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย)
‘Cause I can’t believe what I found
(คอส ไอ แค็นท บิลีฝ ฮว็อท ไอ เฟานด)
I want you hear tonight
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย ทุไนท)
I want you hear
(ไอ ว็อนท ยู เฮีย)
Nothing is taking me down, down, down…
(นัธอิง อีส เทคอิง มี เดาน , เดาน , เดาน)

Except you my love. Except you my love…
(เอ็กเซพท ยู มาย ลัฝ เอ็กเซพท ยู มาย ลัฝ)

Come all ye lost
(คัม ออล ยี ล็อซท)
Dive into moss
(ไดฝ อีนทุ ม็อซ)
I hope that my sanity covers the cost
(ไอ โฮพ แดท มาย แซนอิทิ คัฝเออะ เดอะ ค็อซท)
To remove the stain of my love
(ทู ริมูฝ เดอะ ซเทน อ็อฝ มาย ลัฝ)
Paper mach?
(เพเพอะ มัค)

Come all ye reborn
(คัม ออล ยี รีบรอน)
Blow off my horn
(บโล ออฟฟ มาย ฮอน)
I’m driving real hard
(แอม ดรายวิง ริแอ็ล ฮาด)
This is love, this is porn
(ดีซ ซิส ลัฝ , ดีซ ซิส พรอน)
God will forgive me
(ก็อด วิล เฟาะกีฝ มี)
But I, I whip myself with scorn, scorn
(บัท ไอ , ไอ ฮวิพ ไมเซลฟ วิฑ ซคอน , ซคอน)

I wanna hear what you have to say about me
(ไอ วอนนา เฮีย ฮว็อท ยู แฮ็ฝ ทู เซ อะเบาท มี)
Hear if you’re gonna live without me
(เฮีย อิฟ ยัวร์ กอนนะ ไลฝ วิเฑาท มี)
I wanna hear what you want
(ไอ วอนนา เฮีย ฮว็อท ยู ว็อนท)
I remember december
(ไอ ริเมมเบอะ ดิเซมเบอะ)
And I wanna hear what you have to say about me
(แอ็นด ดาย วอนนา เฮีย ฮว็อท ยู แฮ็ฝ ทู เซ อะเบาท มี)
Hear if you’re gonna live without me
(เฮีย อิฟ ยัวร์ กอนนะ ไลฝ วิเฑาท มี)
I wanna hear what you want
(ไอ วอนนา เฮีย ฮว็อท ยู ว็อนท)
What the hell do you want?
(ฮว็อท เดอะ เฮ็ล ดู ยู ว็อนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Remember คำอ่านไทย Damien Rice

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น