เนื้อเพลง The Story Of Beauty คำอ่านไทย Destiny’s Child

Please Dry Your Eyes Young Girl
( พลีส ดไร ยุร ไอ ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
It’s Not Your Fault Young Girl
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re Not The One To Blame
(ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู บเลม)
Soon It Will Be Okay
(ซูน หนิด วิล บี โอเค)
One Day You’ll Realize
(วัน เด โยว รีแอะไลส)
Your Beauty
(ยุร บยูทิ)

It Was A Saturday
(อิท วอส ซา แซทเออะดิ)
This Cold Afternoon
(ดีซ โคลด แอฟเตอร์นูน)
Inside This House There Lived A Frightened Young Girl
(อีนไซด ดีซ เฮาซ แดร์ ไลฝ อะ ไฟท์อึน ยัง เกิล)
She Didn’t Know What She Should Do
(ชี ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ชี เชิด ดู)
Cuz She Missed Her Mother So
(คัซ ชี มิซ เฮอ ม๊าเธ่อร์ โซ)
She Was Left Home All Alone With Her Step Father
(ชี วอส เล็ฟท โฮม ออล อะโลน วิฑ เฮอ ซเท็พ ฟาเฑอะ)

Please Dry Your Eyes Young Girl
(พลีส ดไร ยุร ไอ ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
It’s Not Your Fault Young Girl
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re Not The One To Blame
(ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู บเลม)
Soon It Will Be Okay
(ซูน หนิด วิล บี โอเค)
One Day You’ll Realize
(วัน เด โยว รีแอะไลส)
Your Beauty
(ยุร บยูทิ)

He Touched Her Places
(ฮี ทั๊ช เฮอ พเลซ)
That He Shouldn’t Have Touched
(แดท ฮี ชูดดึ่น แฮ็ฝ ทั๊ช)
He Did Some Things To Her
(ฮี ดิด ซัม ธิง ทู เฮอ)
That He Shouldn’t Have Done
(แดท ฮี ชูดดึ่น แฮ็ฝ ดัน)
And She Ran Into Her Room
(แอ็นด ชี แร็น อีนทุ เฮอ รุม)
Paged Her Mother 911
(เพจ เฮอ ม๊าเธ่อร์ 911)
And The Tragedy Began For This Young Girl
(แอ็นด เดอะ ทแรจเอะดิ บิแกน ฟอ ดีซ ยัง เกิล)

She Told Her Mother Her Family And Friends
(ชี โทลด เฮอ ม๊าเธ่อร์ เฮอ แฟมอิลิ แอ็นด ฟเร็นด)
No One Believed Her Cuz Before This Had Been
(โน วัน บิลีฝ เฮอ คัซ บิโฟ ดีซ แฮ็ด บีน)
She Was Filled With Hate And Anger
(ชี วอส ฟิล วิฑ เฮท แอ็นด แองเกอะ)
Towards Her Step Father
(ทูวอด เฮอ ซเท็พ ฟาเฑอะ)
Cuz He Took Her Mother From Her When They Married
(คัซ ฮี ทุค เฮอ ม๊าเธ่อร์ ฟร็อม เฮอ ฮเว็น เด แมริด)

Please Dry Your Eyes Young Girl
(พลีส ดไร ยุร ไอ ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
It’s Not Your Fault Young Girl
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re Not The One To Blame
(ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู บเลม)
Soon It Will Be Okay
(ซูน หนิด วิล บี โอเค)
One Day You’ll Realize
(วัน เด โยว รีแอะไลส)
Your Beauty
(ยุร บยูทิ)

She Looked For Her Father
(ชี ลุค ฟอ เฮอ ฟาเฑอะ)
In The Minute That She Saw
(อิน เดอะ มินยูท แดท ชี ซอ)
And Thought That All She Had To Offer Was Her Body
(แอ็นด ธอท แดท ดอร์ ชี แฮ็ด ทู ออฟเฟอะ วอส เฮอ บอดอิ)
No One To Figure Out Why
(โน วัน ทู ฟีกยุร เอ้า ฮไว)
This Young Girl Would Live Her Life
(ดีซ ยัง เกิล เวิด ไลฝ เฮอ ไลฟ)
In Such Pain And Unhappiness
(อิน ซัช เพน แอ็นด อันแฮพปีเนต)
She Was So Beautiful
(ชี วอส โซ บยูทิฟุล)

She Rebelled And One Day The Young Girl Fell In Love With Another Man Like Her Stepdad
(ชี Rebelled แอ็นด วัน เด เดอะ ยัง เกิล เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ แอะนัธเออะ แม็น ไลค เฮอ Stepdad)
He Abused Her Emotionally And Made Her Feel Like She Was Worthless
(ฮี อับยูซ เฮอ อีโมชันนอลลี่ แอ็นด เมด เฮอ ฟีล ไลค ชี วอส เวิธเล็ซ)
Hope One Day She Realize
(โฮพ วัน เด ชี รีแอะไลส)
And See The Beauty In Her Eyes
(แอ็นด ซี เดอะ บยูทิ อิน เฮอ ไอ)
All She Needs Is Prayer And Strength
(ออล ชี นีด ซิส พเรเออะ แอ็นด ซทเร็งธ)
She’s Beautiful
(ชี บยูทิฟุล)

Please Dry Your Eyes Young Girl
(พลีส ดไร ยุร ไอ ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
It’s Not Your Fault Young Girl
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re Not The One To Blame
(ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู บเลม)
Soon It Will Be Okay
(ซูน หนิด วิล บี โอเค)
One Day You’ll Realize
(วัน เด โยว รีแอะไลส)
Your Beauty
(ยุร บยูทิ)

Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
It’s Not Your Fault Young Girl
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท ยัง เกิล)
Don’t Cry You’re Beautiful
(ด้อนท์ คไร ยัวร์ บยูทิฟุล)
You’re Not The One To Blame
(ยัวร์ น็อท ดิ วัน ทู บเลม)
Soon It Will Be Okay
(ซูน หนิด วิล บี โอเค)
One Day You’ll Realize
(วัน เด โยว รีแอะไลส)
Your Beauty
(ยุร บยูทิ)

Don’t Hold Your Head Down Low
(ด้อนท์ โฮลด ยุร เฮ็ด เดาน โล)
You’ve Got So Much So Much So Much So Much So Much To Be Proud Of
(ยู๊ฟ ก็อท โซ มัช โซ มัช โซ มัช โซ มัช โซ มัช ทู บี พเราด อ็อฝ)
You Can Still Live Your Life
(ยู แค็น ซทิล ไลฝ ยุร ไลฟ)
I Promise You You’ll Survive
(ไอ พรอมอิซ ยู โยว เซอะไฝฝ)
Girl I Love You
(เกิล ไอ ลัฝ ยู)
You’re Beautiful
(ยัวร์ บยูทิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Story Of Beauty คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น