เนื้อเพลง Again I Go Unnoticed คำอ่านไทย Dashboard Confessional

So quiet
( โซ คไวเอ็ท)
another wasted night,
(แอะนัธเออะ ว็อซท ไนท ,)
the television steals the conversation
(เดอะ เทลิฝีฉอัน ซทีล เดอะ คอนเฝอะเซฌัน)
exhale,
(เอ็คเซล ,)
another wasted breath,
(แอะนัธเออะ ว็อซท บเร็ธ ,)
again it goes unnoticed.
(อะเกน หนิด โกซ อะโนทิซท)

Please tell me you’re just feeling tired
(พลีส เท็ล มี ยัวร์ จัซท ฟีลอิง ไทร)
cause if it’s more than that I feeel that I might break
(คอส อิฟ อิทซ โม แฑ็น แดท ไอ feeel แดท ไอ ไมท บเรค)
out of touch, out of time.
(เอ้า อ็อฝ ทั๊ช , เอ้า อ็อฝ ไทม)
Please send me anything but signals that are mixed
(พลีส เซ็นด มี เอนอิธิง บัท ซีกแน็ล แดท อาร์ มิคซ)
cause I can’t read your rolling eyes
(คอส ไอ แค็นท เร็ด ยุร โรลลิง ไอ)
out of touch, are we out of time?
(เอ้า อ็อฝ ทั๊ช , อาร์ วี เอ้า อ็อฝ ไทม)

Close lipped
(คโลส lipped)
another goodnight kiss
(แอะนัธเออะ กู๊ดไนท์ คิซ)
is robbed of all it’s passion,
(อีส รอบ อ็อฝ ออล อิทซ แพฌอัน ,)
your grip
(ยุร กริพ)
another time, is slack
(แอะนัธเออะ ไทม , อีส ซแล็ค)
it leaves me feeling empty.
(อิท ลีฝ มี ฟีลอิง เอมทิ)

I’ll wait until tomorrow
(อิล เวท อันทีล ทุมอโร)
maybe you’ll feel better then
(เมบี โยว ฟีล เบทเทอะ เด็น)
maybe we’ll be better then
(เมบี เว็ล บี เบทเทอะ เด็น)
so what’s another day
(โซ ฮว็อท แอะนัธเออะ เด)
when I can’t bear these nights of thoughts
(ฮเว็น นาย แค็นท แบ ฑิส ไนท อ็อฝ ธอท)
of going on without you
(อ็อฝ โกอิ้ง ออน วิเฑาท ยู)
this mood of yours is temporary
(ดีซ มูด อ็อฝ ยุร ซิส เทมโพะเรริ)
it seems worth the wait
(อิท ซีม เวิธ เดอะ เวท)
to see your smile again
(ทู ซี ยุร ซไมล อะเกน)
out of the corner of your eye
(เอ้า อ็อฝ เดอะ คอเนอะ อ็อฝ ยุร ไอ)
won’t be the only way you’ll look at me then.
(ว็อนท บี ดิ โอ๊นลี่ เว โยว ลุค แกท มี เด็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Again I Go Unnoticed คำอ่านไทย Dashboard Confessional

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น