เนื้อเพลง I’m Your Man คำอ่านไทย Enrique Iglesias

You can be a million miles away from me
( ยู แค็น บี อะ มีลยัน ไมล อะเว ฟร็อม มี)
You can be kissin’ another man’s lips
(ยู แค็น บี คิซซิน แอะนัธเออะ แม็น ลิพ)
But I’m you man, I’m your man
(บัท แอม ยู แม็น , แอม ยุร แม็น)

If tomorrow would stay behind
(อิฟ ทุมอโร เวิด ซเท บิไฮนด)
And I close my eyes and I never wake up
(แอ็นด ดาย คโลส มาย ไอ แซน ดาย เนฝเออะ เวค อัพ)
I’m still your man
(แอม ซทิล ยุร แม็น)
I’m still your man, I’m your man
(แอม ซทิล ยุร แม็น , แอม ยุร แม็น)

I pray to God, I pray for time
(ไอ พเร ทู ก็อด , ไอ พเร ฟอ ไทม)
I pray I can hold you in my arms
(ไอ พเร ไอ แค็น โฮลด ยู อิน มาย อาม)
Pray with me eternally
(พเร วิฑ มี อิเทอแน็ลลิ)
Time is forever ours
(ไทม อีส เฟาะเรฝเออะ เอ๊า)

It’s the way that you smile
(อิทซ เดอะ เว แดท ยู ซไมล)
The way that you cry
(เดอะ เว แดท ยู คไร)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
it’s the way that I feel, when I feel you inside
(อิทซ เดอะ เว แดท ไอ ฟีล , ฮเว็น นาย ฟีล ยู อีนไซด)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)

You can be a million miles away from me
(ยู แค็น บี อะ มีลยัน ไมล อะเว ฟร็อม มี)
you can be kissin’ another man’s lips
(ยู แค็น บี คิซซิน แอะนัธเออะ แม็น ลิพ)
But I’m your man, I’m your man
(บัท แอม ยุร แม็น , แอม ยุร แม็น)
They can take away my heart and my soul
(เด แค็น เทค อะเว มาย ฮาท แอ็นด มาย โซล)
They can even tell me you don’t love me no more
(เด แค็น อีเฝ็น เท็ล มี ยู ด้อนท์ ลัฝ มี โน โม)
But I’m your man, I’m your man
(บัท แอม ยุร แม็น , แอม ยุร แม็น)

I won’t give up, I won’t let you down
(ไอ ว็อนท กิฝ อัพ , ไอ ว็อนท เล็ท ยู เดาน)
I promise to always stand by your side
(ไอ พรอมอิซ ทู ออลเว ซแท็นด ไบ ยุร ไซด)
Pray for faith, pray for you
(พเร ฟอ เฟธ , พเร ฟอ ยู)
Pray that we’ll always be
(พเร แดท เว็ล ออลเว บี)

It’s the way that you smile
(อิทซ เดอะ เว แดท ยู ซไมล)
The way that you cry
(เดอะ เว แดท ยู คไร)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
It’s the way that I feel, when I feel you inside
(อิทซ เดอะ เว แดท ไอ ฟีล , ฮเว็น นาย ฟีล ยู อีนไซด)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)

It’s the way your weak
(อิทซ เดอะ เว ยุร วีค)
It’s the way that you’re strong
(อิทซ เดอะ เว แดท ยัวร์ ซทร็อง)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
It’s the way you believe
(อิทซ เดอะ เว ยู บิลีฝ)
It’s the love that you give
(อิทซ เดอะ ลัฝ แดท ยู กิฝ)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)

I pray to God, I pray for time
(ไอ พเร ทู ก็อด , ไอ พเร ฟอ ไทม)
I pray I can hold you in my arms
(ไอ พเร ไอ แค็น โฮลด ยู อิน มาย อาม)
Pray with me eternally
(พเร วิฑ มี อิเทอแน็ลลิ)
Time is forever ours
(ไทม อีส เฟาะเรฝเออะ เอ๊า)

It’s the way that you smile
(อิทซ เดอะ เว แดท ยู ซไมล)
The way that you cry
(เดอะ เว แดท ยู คไร)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
It’s the way that I feel, when I feel you inside
(อิทซ เดอะ เว แดท ไอ ฟีล , ฮเว็น นาย ฟีล ยู อีนไซด)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)

It’s the way your weak
(อิทซ เดอะ เว ยุร วีค)
It’s the way that you’re strong
(อิทซ เดอะ เว แดท ยัวร์ ซทร็อง)
Why I always want to be your man
(ฮไว ไอ ออลเว ว็อนท ทู บี ยุร แม็น)
It’s the way you believe
(อิทซ เดอะ เว ยู บิลีฝ)
It’s the love that you give
(อิทซ เดอะ ลัฝ แดท ยู กิฝ)
Why I always want to be your man

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Your Man คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น