เนื้อเพลง Promiscuous คำอ่านไทย Nelly Furtado feat Timbaland

เย่)
This song is dedicated [This is good charlotte]
(ดีซ ซ็อง อีส เดดอิเคท [ ดีซ ซิส เกิด ฌาล็อท ])
To every kid who ever got picked last in gym class [You know what im saying this is for you]
(ทู เอฝริ คิด ฮู เอฝเออะ ก็อท พิค ลาซท อิน จิม คลาซ [ ยู โน ฮว็อท แอม เซอิง ดีซ ซิส ฟอ ยู ])
To every kid who never had a date to no school dance [This is for you]
(ทู เอฝริ คิด ฮู เนฝเออะ แฮ็ด อะ เดท ทู โน ซคูล ดานซ [ ดีซ ซิส ฟอ ยู ])
To everyone whos ever been called a freak [Ya all know what im saying. This is for you]
(ทู เอ๊วี่วัน ฮู เอฝเออะ บีน คอล อะ ฟรีค [ ยา ออล โน ฮว็อท แอม เซอิง ดีซ ซิส ฟอ ยู ])
[what][here we][gc] Here we gooooooooooooooooooooooooooooo
([ ฮว็อท ] [ เฮียร วี ] [ gc ] เฮียร วี gooooooooooooooooooooooooooooo)

Yeah uh what come on [Ya all know what im talkin about ya all kno what im saying]
(เย่ อา ฮว็อท คัมมอน [ ยา ออล โน ฮว็อท แอม ทอคกิ่น อะเบาท ยา ออล โน ฮว็อท แอม เซอิง ])
Yeah what come on come on come on
(เย่ ฮว็อท คัมมอน คัมมอน คัมมอน)
Here we go
(เฮียร วี โก)

ooooooooooooooooooooooooo[come on]
(ooooooooooooooooooooooooo [ คัมมอน ])
ooooooooooooooooooooooooo[lets do this]
(ooooooooooooooooooooooooo [ เล็ท ดู ดีซ ])
Here we go
(เฮียร วี โก)

Like the time in school when we got free lunch and the cool kids beat us up[reduce lunch]
(ไลค เดอะ ไทม อิน ซคูล ฮเว็น วี ก็อท ฟรี ลันช แอ็นด เดอะ คูล คิด บีท อัซ อัพ [ ริดยูซ ลันช ])
And the rich kids had convertables and we had to ride the bus [55]
(แอ็นด เดอะ ริช คิด แฮ็ด convertables แซน วี แฮ็ด ทู ไรด เดอะ บัซ [ 55 ])
Like the time we made the baseball team but they still laughed at us [you still s*ck]
(ไลค เดอะ ไทม วี เมด เดอะ เบสบอล ทีม บัท เด ซทิล ลาฟ แอ็ท อัซ [ ยู ซทิล เอส *ck ])
Like the time that girl broke up with me ’cause I wasn’t cool enough
(ไลค เดอะ ไทม แดท เกิล บโรค อัพ วิฑ มี คอส ไอ วอสซึ้น คูล อินัฟ)
[TRICK!!]
([ ทริค ! ! ])

Things Things
(ธิง ธิง)
Here we go [lets go]
(เฮียร วี โก [ เล็ท โก ])
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They always hang around
(เด ออลเว แฮ็ง อะเรานด)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They try to bring me down
(เด ทไร ทู บริง มี เดาน)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They just wont go away
(เด จัซท ว็อนท โก อะเว)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Make me who i am today
(เมค มี ฮู ไอ แอ็ม ทุเด)
Go
(โก)
You wanna hate me now
(ยู วอนนา เฮท มี เนา)
But i wont stop now
(บัท ไอ ว็อนท ซท็อพ เนา)
‘Cause i cant stop now
(คอส ไอ แค็นท ซท็อพ เนา)

Yeah what come on what
(เย่ ฮว็อท คัมมอน ฮว็อท)
Yeah what come on come on here we go
(เย่ ฮว็อท คัมมอน คัมมอน เฮียร วี โก)

Like the time mom went to the institute ‘Cause she was breaking down [i just cant take it]
(ไลค เดอะ ไทม มัม เว็นท ทู ดิ อีนซทิทยูท คอส ชี วอส บเรคคิง เดาน [ ไอ จัซท แค็นท เทค อิท ])
Like the car we had that would’nt start we had to walk to get around[uh can i get a ride]
(ไลค เดอะ คา วี แฮ็ด แดท วูดดึ่น ซทาท วี แฮ็ด ทู วอค ทู เก็ท อะเรานด [ อา แค็น นาย เก็ท ดา ไรด ])
And that same same year on Christmas eve dad went to the store [i’ll see you kids later]
(แอ็นด แดท เซม เซม เยีย ออน ครีซมัซ อี๊ฟ แด็ด เว็นท ทู เดอะ ซโท [ อิล ซี ยู คิด เลทเออะ ])
We checked his room his things were gone we didn’t see him no more
(วี เช็ค ฮิส รุม ฮิส ธิง เวอ กอน วี ดิ๊นอิน ซี ฮิม โน โม)
[D*CK!!]
([ D*CK ! ! ])

Things Things
(ธิง ธิง)
Here we go [go]
(เฮียร วี โก [ โก ])
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They always hang around
(เด ออลเว แฮ็ง อะเรานด)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They try to brake me down
(เด ทไร ทู บเรค มี เดาน)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
They just wont go away
(เด จัซท ว็อนท โก อะเว)
The little things the little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Make me who I am today
(เมค มี ฮู ไอ แอ็ม ทุเด)
Go
(โก)
You wanna hate me now
(ยู วอนนา เฮท มี เนา)
But i wont stop now
(บัท ไอ ว็อนท ซท็อพ เนา)
‘Cause i cant stop now
(คอส ไอ แค็นท ซท็อพ เนา)

What what what
(ฮว็อท ฮว็อท ฮว็อท)
Here we go here we go go go
(เฮียร วี โก เฮียร วี โก โก โก)

The little things little things little things little things little things little things
(เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
([ ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ])
Little things little things
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Little things little things little things
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
[ooooooooooooooooooooooooo]
([ ooooooooooooooooooooooooo ])
Little things
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Little things little things little things
(ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
[oooooooooooooooooooooooooo]
([ oooooooooooooooooooooooooo ])

Here we go
(เฮียร วี โก)
ooooooooooooooooooooooooo
(ooooooooooooooooooooooooo)
ooooooooooooooooooooooooo
(ooooooooooooooooooooooooo)

And it always seems those little things they take the biggest part of me
(แอ็นด ดิท ออลเว ซีม โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ธิง เด เทค เดอะ บิ๊กเกส พาท อ็อฝ มี)
Break down
(บเรค เดาน)
Im breaking down
(แอม บเรคคิง เดาน)
Im breakin down
(แอม เบรกกิ้น เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promiscuous คำอ่านไทย Nelly Furtado feat Timbaland

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น