เนื้อเพลง Penny & Me คำอ่านไทย Hanson

There must be lights burning brighter somewhere.
( แดร์ มัซท บี ไลท เบรินนิง ไบท์เดอ ซัมแวร์)
Got to be birds flying higher in a sky more blue.
(ก็อท ทู บี เบิด ฟไลอิง ไฮเออะ อิน อะ ซไค โม บลู)
If I can dream of a better land,
(อิฟ ฟาย แค็น ดรีม อ็อฝ อะ เบทเทอะ แล็นด ,)
where all my brothers walk hand in hand.
(ฮแว ออล มาย บรัฑเออะ วอค แฮ็นด อิน แฮ็นด)
Tell me why, oh why,
(เท็ล มี ฮไว , โอ ฮไว ,)
oh why can’t my dream come true?
(โอ ฮไว แค็นท มาย ดรีม คัม ทรู)
Oh why?
(โอ ฮไว)

There must be peace and understanding sometime.
(แดร์ มัซท บี พีซ แอ็นด อันเดิซแทนดิง ซัมไทม์)
Strong winds of promise that will blow away
(ซทร็อง วินด อ็อฝ พรอมอิซ แดท วิล บโล อะเว)
all the doubt and fear.
(ออล เดอะ เดาท แอ็นด เฟีย)
If I can dream of a warmer sun,
(อิฟ ฟาย แค็น ดรีม อ็อฝ อะ วามเมอร์ ซัน ,)
where hope keeps shining on everyone.
(ฮแว โฮพ คีพ ชายนิง ออน เอ๊วี่วัน)
Tell me why, oh why,
(เท็ล มี ฮไว , โอ ฮไว ,)
oh why won’t that sun appear?
(โอ ฮไว ว็อนท แดท ซัน แอ็พเพีย)

We’re lost in a cloud
(เวีย ล็อซท อิน อะ คเลาด)
with too much rain.
(วิฑ ทู มัช เรน)
We’re trapped in a world
(เวีย แทร๊พ อิน อะ เวิลด)
that’s troubled with pain.
(แด๊ท ทรั๊บเบิ้ล วิฑ เพน)
But as long as a man
(บัท แอ็ส ล็อง แอ็ส ซา แม็น)
has the strength to dream
(แฮ็ส เดอะ ซทเร็งธ ทู ดรีม)
he can redeem his soul
(ฮี แค็น รีดีม ฮิส โซล)
and fly…
(แอ็นด ฟไล)

Deep in my heart there’s a trembling question.
(ดีพ อิน มาย ฮาท แดร์ ซา ทเรมบลิง คเวซชัน)
Still I am sure, that the answer’s
(ซทิล ไอ แอ็ม ฌุร , แดท ดิ อานเซอะ)
gonna come somehow.
(กอนนะ คัม ซัมฮาว)
Out there in the dark,
(เอ้า แดร์ อิน เดอะ ดาค ,)
there’s a beckoning candle, yeah.
(แดร์ ซา beckonings แค๊นเดิ้ล , เย่)

And while I can think, while I can talk.
(แอ็นด ฮไวล ไอ แค็น ธิงค , ฮไวล ไอ แค็น ทอค)
While I can stand, while I can walk.
(ฮไวล ไอ แค็น ซแท็นด , ฮไวล ไอ แค็น วอค)
While I can dream.
(ฮไวล ไอ แค็น ดรีม)
Please let my dream come true…
(พลีส เล็ท มาย ดรีม คัม ทรู)
Right now.
(ไรท เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Penny & Me คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น