เนื้อเพลง Where Are You Going คำอ่านไทย Dave Matthews Band

[Bessie Smith]
( [ Bessie ซมิธ ])

Love, oh love, oh careless love,
(ลัฝ , โอ ลัฝ , โอ แคเล็ซ ลัฝ ,)
You’ve fly though my head like wine
(ยู๊ฟ ฟไล โธ มาย เฮ็ด ไลค ไวน)
You’ve wrecked the life
(ยู๊ฟ เร็ค เดอะ ไลฟ)
Of many a poor girl
(อ็อฝ เมนอิ อะ พูร เกิล)
And you nearly spoiled this life of mine
(แอ็นด ยู เนียลิ ซพอยล ดีซ ไลฟ อ็อฝ ไมน)

Love, oh love, oh careless love,
(ลัฝ , โอ ลัฝ , โอ แคเล็ซ ลัฝ ,)
In your clutches of desire
(อิน ยุร ครัทเชด อ็อฝ ดิไสร)
You’ve made me break a many true vow
(ยู๊ฟ เมด มี บเรค กา เมนอิ ทรู เฝา)
Then you set my very soul on fire
(เด็น ยู เซ็ท มาย เฝริ โซล ออน ไฟร)

Love, oh love, oh careless love,
(ลัฝ , โอ ลัฝ , โอ แคเล็ซ ลัฝ ,)
All my happiness bereft
(ออล มาย แฮพพิเน็ซ บิเรฟท)
Cause you’ve filled my heart with weary old blues
(คอส ยู๊ฟ ฟิล มาย ฮาท วิฑ เวียริ โอลด บลู)
Now I’m walkin’ talkin’ to myself
(เนา แอม วอคกิน ทอคกิ่น ทู ไมเซลฟ)

Love, oh love, oh careless love,
(ลัฝ , โอ ลัฝ , โอ แคเล็ซ ลัฝ ,)
Trusted you now it’s too late
(ทรัซท ยู เนา อิทซ ทู เลท)
You’ve made me throw my old friend down
(ยู๊ฟ เมด มี ธโร มาย โอลด ฟเร็นด เดาน)
That’s why I sing this song of hate
(แด๊ท ฮไว ไอ ซิง ดีซ ซ็อง อ็อฝ เฮท)

Love, oh love, oh careless love,
(ลัฝ , โอ ลัฝ , โอ แคเล็ซ ลัฝ ,)
Night and day I weep and moan
(ไนท แอ็นด เด ไอ วีพ แอ็นด โมน)
You brought the wrong man into this life of mine
(ยู บรอท เดอะ ร็อง แม็น อีนทุ ดีซ ไลฟ อ็อฝ ไมน)
For my sins till judgement I’ll atone
(ฟอ มาย ซิน ทิล จัจเม็นท อิล อะโทน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Are You Going คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น