เนื้อเพลง All I Wanna Do คำอ่านไทย Sheryl Crow

[Lyrics by Paul Francis Webster]
( [ ลีริค ไบ พอล Francis แว๊บสเตอร์ ])

I’ll walk with God from this day on
(อิล วอค วิฑ ก็อด ฟร็อม ดีซ เด ออน)
His helping hand I’ll lean upon
(ฮิส เฮลพิง แฮ็นด อิล ลีน อุพอน)
This is my prayer, my humble plea,
(ดีซ ซิส มาย พเรเออะ , มาย ฮั๊มเบิ้ล พลี ,)
May the Lord be ever with me.
(เม เดอะ ลอด บี เอฝเออะ วิฑ มี)

There is no death, though eyes grow dim
(แดร์ อีส โน เด็ธ , โธ ไอ กโร ดิม)
There is no fear when I’m near to Him
(แดร์ อีส โน เฟีย ฮเว็น แอม เนีย ทู ฮิม)
I’ll lean on Him forever
(อิล ลีน ออน ฮิม เฟาะเรฝเออะ)
And He’ll forsake me never.
(แอ็นด เฮ็ล เฟาะเซค มี เนฝเออะ)

He will not fail me
(ฮี วิล น็อท เฟล มี)
As long as my faith is strong,
(แอ็ส ล็อง แอ็ส มาย เฟธ อีส ซทร็อง ,)
Whatever road I may walk along.
(ฮว็อทเอฝเออะ โรด ดาย เม วอค อะลอง)

I’ll walk with God, I’ll take His hand.
(อิล วอค วิฑ ก็อด , อิล เทค ฮิส แฮ็นด)
I’ll talk with God, He’ll understand.
(อิล ทอค วิฑ ก็อด , เฮ็ล อันเดิซแทนด)
I’ll pray to Him, each day to Him
(อิล พเร ทู ฮิม , อีช เด ทู ฮิม)
And He’ll hear the words that I say.
(แอ็นด เฮ็ล เฮีย เดอะ เวิด แดท ไอ เซ)
His hand will guide my throne and rod
(ฮิส แฮ็นด วิล ไกด มาย ธโรน แอ็นด ร็อด)
And I’ll never walk alone
(แอ็นด อิล เนฝเออะ วอค อะโลน)
While I walk with God.
(ฮไวล ไอ วอค วิฑ ก็อด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Wanna Do คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น