เนื้อเพลง When I’m Missing You คำอ่านไทย a1

Hit it!
( ฮิท ดิธ !)
This ain’t no disco
(ดีซ เอน โน ดิสโค)
It ain’t no country club either
(อิท เอน โน คันทริ คลับ อีเฑอะ)
This is LA!
(ดีซ ซิส ลา !)

“All I wanna do is have a little fun before I die,”
(” ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟัน บิโฟ ไอ ได , “)
Says the man next to me out of nowhere
(เซ เดอะ แม็น เน็คซท ทู มี เอ้า อ็อฝ โนแวร์)
It’s apropos
(อิทซ apropos)
Of nothing
(อ็อฝ นัธอิง)
He says his name’s William but I’m sure,
(ฮี เซ ฮิส เนม วิลเลี่ยม บัท แอม ฌุร ,)
He’s Bill or Billy or Mac or Buddy
(อีส บิล ออ บีลลิ ออ แมค ออ บัดดิ)
And he’s plain ugly to me
(แอ็นด อีส พเลน อักลิ ทู มี)
And I wonder if he’s ever had a day of fun in his whole
(แอ็นด ดาย วันเดอะ อิฟ อีส เอฝเออะ แฮ็ด อะ เด อ็อฝ ฟัน อิน ฮิส โฮล)
life
(ไลฟ)
We are drinking beer at noon on Tuesday
(วี อาร์ ดริงคิง เบีย แรท นูน ออน ทยูสดิ)
In a bar that faces a giant car wash
(อิน อะ บา แดท เฟซ ซา ไจแอ็นท คา ว็อฌ)
The good people of the world are washing their cars
(เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล อ็อฝ เดอะ เวิลด อาร์ ว็อฌนิ่ง แด คา)
On their lunch break, hosing and scrubbing
(ออน แด ลันช บเรค , hosings แอ็นด scrubbings)
As best they can in skirts in suits
(แอ็ส เบ็ซท เด แค็น อิน ซเคิท ซิน ซยูท)

They drive their shiny Datsuns and Buicks
(เด ดไรฝ แด ไฌนอิ Datsuns แซน บีเลก)
Back to the phone company, the record store too
(แบ็ค ทู เดอะ โฟน คัมพะนิ , เดอะ เรคออด ซโท ทู)
Well, they’re nothing like Billy and me, cause
(เว็ล , เดรว นัธอิง ไลค บีลลิ แอ็นด มี , คอส)

[Chorus]
([ โครัซ ])
All I wanna do is have some fun
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I got a feeling I’m not the only one
(ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
All I wanna do is have some fun
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
I got a feeling I’m not the only one
(ไอ ก็อท ดา ฟีลอิง แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
All I wanna do is have some fun
(ออล ไอ วอนนา ดู อีส แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard
(อันทีล เดอะ ซัน คัม อัพ โอเฝอะ แซนดา มอนหนิก้า บูลิฝาด)

I like a good beer buzz early in the morning
(ไอ ไลค เก เกิด เบีย บัส เออลิ อิน เดอะ มอนิง)
And Billy likes to peel the labels
(แอ็นด บีลลิ ไลค ทู พีล เดอะ เลเบ็ล)
From his bottles of Bud
(ฟร็อม ฮิส บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บัด)
He shreds them on the bar
(ฮี ฌเร็ด เฑ็ม ออน เดอะ บา)
Then he lights every match in an oversized pack
(เด็น ฮี ไลท เอฝริ แม็ช อิน แอน โอเฝอะไซส แพ็ค)
Letting each one burn down to his thick fingers
(เลทดิง อีช วัน เบิน เดาน ทู ฮิส ธิค ฟีงเกอะ)
before blowing and cursing them out
(บิโฟ โบลวิง แอ็นด เคริสซิง เฑ็ม เอ้า)
And he’s watching the bottles of Bud as they spin on
(แอ็นด อีส วัทชิง เดอะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ บัด แอ็ส เด ซพิน ออน)
the floor
(เดอะ ฟโล)

And a happy couple enters the bar
(แอ็นด อะ แฮพพิ คั๊พเพิ่ล เอนเทอะ เดอะ บา)
Dangerously close to one another
(เดนเจอะรัซลิ คโลส ทู วัน แอะนัธเออะ)
The bartender looks up from his want ads
(เดอะ บาร์เทนเดอร์ ลุค อัพ ฟร็อม ฮิส ว็อนท ads)

Chorus
(โครัซ)

Otherwise the bar is ours,
(อัฑเออะไวส เดอะ บา อีส เอ๊า ,)
The day and the night and the car wash too
(เดอะ เด แอ็นด เดอะ ไนท แอ็นด เดอะ คา ว็อฌ ทู)
The matches and the Buds and the clean and dirty
(เดอะ matches แซน เดอะ บัด แซน เดอะ คลีน แอ็นด เดอทิ)
cars
(คา)
The sun and the moon but
(เดอะ ซัน แอ็นด เดอะ มูน บัท)

Chorus
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I’m Missing You คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น