เนื้อเพลง When It’s Over คำอ่านไทย Sugar Ray

Do do do
( ดู ดู ดู)
do do do do do
(ดู ดู ดู ดู ดู)
do do do
(ดู ดู ดู)

I saw a spider
(ไอ ซอ อะ ซไพเดอะ)
I didn’t scream
(ไอ ดิ๊นอิน ซครีม)
Cause I can belch the alpahbet
(คอส ไอ แค็น เบ็ลช ดิ alpahbet)
just double dog dare me
(จัซท ดั๊บเบิ้ล ด็อก แด มี)

And I chose guitar over ballet
(แอ็นด ดาย โชส กิทา โอเฝอะ แบลเล)
and I’d take these s*ckers down
(แอ็นด อาย เทค ฑิส เอส *ckers เดาน)
cause they just get in my way.
(คอส เด จัซท เก็ท อิน มาย เว)

The way you look at me
(เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
is kind of like a little sister.
(อีส ไคนด อ็อฝ ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล ซีซเทอะ)
Not like a good vice
(น็อท ไลค เก เกิด ไฝซ)
and it leaves me nothing but blisters.
(แอ็นด ดิท ลีฝ มี นัธอิง บัท บลีซเทอะ)

so I don’t wanna be
(โซ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
one of the boy-y-y-oys
(วัน อ็อฝ เดอะ บอย วาย วาย oys)
one of your guys
(วัน อ็อฝ ยุร ไก)
just give me a chance to prove to you tonight
(จัซท กิฝ มี อะ ชานซ ทู พรูฝ ทู ยู ทุไนท)
that I just want to be
(แดท ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
one of the girls
(วัน อ็อฝ เดอะ เกิล)
pretty in pearls
(พรีททิ อิน เพิล)
not one of the boys.
(น็อท วัน อ็อฝ เดอะ บอย)

so over the summer something changed.
(โซ โอเฝอะ เดอะ ซัมเมอะ ซัมติง เชนจ)
I started reading seventeen
(ไอ ซทาท รีดอิง เซฝเอ็นทีน)
and shaving my legs.
(แอ็นด เฌฝอิงส มาย เล็ก)
and I studied aveda religiously
(แอ็นด ดาย ซทัดอิด aveda ริลีจอัซลิ)
and I walked right into school
(แอ็นด ดาย วอค ไรท อีนทุ ซคูล)
and caught you staring at me.
(แอ็นด คอท ยู ซแทริง แอ็ท มี)
Cause
(คอส)
I don’t want you no
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู โน)
but now you’re going to have to take a number
(บัท เนา ยัวร์ โกอิ้ง ทู แฮ็ฝ ทู เทค เก นัมเบอะ)
It’s okay, maybe one day
(อิทซ โอเค , เมบี วัน เด)
but not until you give me my diamond ring.
(บัท น็อท อันทีล ยู กิฝ มี มาย ไดมันด ริง)

Cause
(คอส)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี)
one of the boy-oy-oy-oys
(วัน อ็อฝ เดอะ บอย oy oy oys)
one of your guys
(วัน อ็อฝ ยุร ไก)
just give me a chance to prove to you tonight
(จัซท กิฝ มี อะ ชานซ ทู พรูฝ ทู ยู ทุไนท)
that I just want to be
(แดท ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
your homecoming queen
(ยุร homecomings ควีน)
their poster dream
(แด โพซเทอะ ดรีม)
not one of the boys
(น็อท วัน อ็อฝ เดอะ บอย)

I wanna be a flower not a dirty ring
(ไอ วอนนา บี อะ ฟเลาเออะ น็อท ดา เดอทิ ริง)
I wanna smell like roses, not a baseball team.
(ไอ วอนนา ซเม็ล ไลค โรส , น็อท ดา เบสบอล ทีม)
And I swear maybe one day, you’re gunna wanna
(แอ็นด ดาย ซแว เมบี วัน เด , ยัวร์ กันนา วอนนา)
make out, make out, make out with me.
(เมค เอ้า , เมค เอ้า , เมค เอ้า วิฑ มี)

don’t wanna be, don’t wanna be, don’t wanna be,
(ด้อนท์ วอนนา บี , ด้อนท์ วอนนา บี , ด้อนท์ วอนนา บี ,)
cause I don’t wanna be, one of the boy-y-y-oys
(คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี , วัน อ็อฝ เดอะ บอย วาย วาย oys)
one of your guys
(วัน อ็อฝ ยุร ไก)
just give me a chance to prove to you tonight
(จัซท กิฝ มี อะ ชานซ ทู พรูฝ ทู ยู ทุไนท)
that I just want to be
(แดท ไอ จัซท ว็อนท ทู บี)
one of the girls
(วัน อ็อฝ เดอะ เกิล)
pretty in pearls
(พรีททิ อิน เพิล)
not one of the boys.
(น็อท วัน อ็อฝ เดอะ บอย)

do do do
(ดู ดู ดู)
do do do do
(ดู ดู ดู ดู)
do do do
(ดู ดู ดู)
do do do do
(ดู ดู ดู ดู)
do do do
(ดู ดู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When It’s Over คำอ่านไทย Sugar Ray

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น