เนื้อเพลง Story of My Life คำอ่านไทย One Direction

I really, I really, whoa
( ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ , โว้ว)
I really need to know
(ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู โน)
I really, I really, whoa
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ , โว้ว)
Or else, you gotta let me go, oh
(ออ เอ็ลซ , ยู กอททะ เล็ท มี โก , โอ)
I really, I really
(ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ)

This time I really need to do things right
(ดีซ ไทม ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู ดู ธิง ไรท)
Shivers that you give me keep me freezing all night
(ฌีฝเออะ แดท ยู กิฝ มี คีพ มี ฟรีสอิง ออล ไนท)

You make me shudder, oh yeah
(ยู เมค มี ฌัดเดอะ , โอ เย่)
I can’t believe it, I’m not myself,
(ไอ แค็นท บิลีฝ อิท , แอม น็อท ไมเซลฟ ,)
Suddenly I’m thinkin’ about no one else
(ซั๊ดเด้นลี่ แอม ติ้งกิน อะเบาท โน วัน เอ็ลซ)
You make me shudder
(ยู เมค มี ฌัดเดอะ)

Oh I really need to know
(โอ ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู โน)
Or else you gotta let me go
(ออ เอ็ลซ ยู กอททะ เล็ท มี โก)
You’re just a fantasy girl
(ยัวร์ จัซท ดา แฟนทะซิ เกิล)
It’s an impossible world
(อิทซ แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เวิลด)
All I want is to be with you always
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู บี วิฑ ยู ออลเว)
I give you everything
(ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Pay some attention to me
(เพ ซัม แอ็ทเทนฌัน ทู มี)
All I want is just you and me always
(ออล ไอ ว็อนท อีส จัซท ยู แอ็นด มี ออลเว)

Give me affection
(กิฝ มี แอ็ฟเฟคฌัน)
I need your perfection
(ไอ นีด ยุร เพอะเฟคฌัน)
Cause you feel so good
(คอส ยู ฟีล โซ เกิด)
You make me stutter, stutter
(ยู เมค มี ซทัทเทอะ , ซทัทเทอะ)

If I could touch you, I’d never let go
(อิฟ ฟาย เคิด ทั๊ช ยู , อาย เนฝเออะ เล็ท โก)
Now you got me screaming and I cannot shut up, oh, shut up, yeah
(เนา ยู ก็อท มี ซครีมอิง แอ็นด ดาย แคนน็อท ฌัท อัพ , โอ , ฌัท อัพ , เย่)
Now I am lying on the bedroom floor barely even speaking
(เนา ไอ แอ็ม ลายยิง ออน เดอะ เบดรูม ฟโล แบลิ อีเฝ็น ซพีคอิง)

And I cannot get up, get up
(แอ็นด ดาย แคนน็อท เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Oh I really, I really, I really need to know
(โอ ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ , ไอ ริแอ็ลลิ นีด ทู โน)
Or else you gotta let me go, ooh
(ออ เอ็ลซ ยู กอททะ เล็ท มี โก , อู้)

You’re just a fantasy girl
(ยัวร์ จัซท ดา แฟนทะซิ เกิล)
It’s an impossible world
(อิทซ แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เวิลด)
All I want is to be with you always
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู บี วิฑ ยู ออลเว)
I give you everything
(ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Pay some attention to me
(เพ ซัม แอ็ทเทนฌัน ทู มี)
All I want is just you and me always
(ออล ไอ ว็อนท อีส จัซท ยู แอ็นด มี ออลเว)

Give me affection
(กิฝ มี แอ็ฟเฟคฌัน)
I need your perfection
(ไอ นีด ยุร เพอะเฟคฌัน)
Cause you feel so good
(คอส ยู ฟีล โซ เกิด)
You make me stutter, stutter, stutter
(ยู เมค มี ซทัทเทอะ , ซทัทเทอะ , ซทัทเทอะ)

You knock me down, I can’t get up, I’m stuck
(ยู น็อค มี เดาน , ไอ แค็นท เก็ท อัพ , แอม ซทัค)
Gotta stop shaking me up
(กอททะ ซท็อพ เชคกิ้ง มี อัพ)
I can’t eat, can’t sleep, can’t think,
(ไอ แค็นท อีท , แค็นท ซลีพ , แค็นท ธิงค ,)
Sinking under, I’m sinking under
(ซีงคิง อันเดอะ , แอม ซีงคิง อันเดอะ)

You’re just a fantasy girl
(ยัวร์ จัซท ดา แฟนทะซิ เกิล)
It’s an impossible world
(อิทซ แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เวิลด)
All I want is to be with you always
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู บี วิฑ ยู ออลเว)
I give you everything
(ไอ กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Pay some attention to me
(เพ ซัม แอ็ทเทนฌัน ทู มี)
All I want is just you and me always
(ออล ไอ ว็อนท อีส จัซท ยู แอ็นด มี ออลเว)

You’re just a fantasy girl
(ยัวร์ จัซท ดา แฟนทะซิ เกิล)
It’s an impossible world
(อิทซ แอน อิมพ๊อซซิเบิ้ล เวิลด)
All I want is to be with you always
(ออล ไอ ว็อนท อีส ทู บี วิฑ ยู ออลเว)
Give me affection, I need your perfection
(กิฝ มี แอ็ฟเฟคฌัน , ไอ นีด ยุร เพอะเฟคฌัน)
Cause it feels so good you make me stutter
(คอส อิท ฟีล โซ เกิด ยู เมค มี ซทัทเทอะ)

I’ll give you everything
(อิล กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Give some attention to me
(กิฝ ซัม แอ็ทเทนฌัน ทู มี)
All I want is you and me always
(ออล ไอ ว็อนท อีส ยู แอ็นด มี ออลเว)

Give me affection
(กิฝ มี แอ็ฟเฟคฌัน)
I need your perfection
(ไอ นีด ยุร เพอะเฟคฌัน)

Cause it feels so good
(คอส อิท ฟีล โซ เกิด)
You make me stutter
(ยู เมค มี ซทัทเทอะ)
You make me stutter
(ยู เมค มี ซทัทเทอะ)
You make me stutter
(ยู เมค มี ซทัทเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Story of My Life คำอ่านไทย One Direction

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น