เนื้อเพลง Danny’s Song คำอ่านไทย Kenny Loggins

Today’s a reason for living
( ทุเด ซา รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิง)
Today’s the blood from a stone
(ทุเด เดอะ บลัด ฟร็อม มา ซโทน)
Today’s a light from a candle
(ทุเด ซา ไลท ฟร็อม มา แค๊นเดิ้ล)
Helping us to find our way home
(เฮลพิง อัซ ทู ไฟนด เอ๊า เว โฮม)

Today we carry each other
(ทุเด วี แคริ อีช อัฑเออะ)
Today the past is a freak
(ทุเด เดอะ พาซท อีส ซา ฟรีค)
Today’s a time for forgiveness
(ทุเด ซา ไทม ฟอ ฟอร์กีพเหนด)
You were never that good to me
(ยู เวอ เนฝเออะ แดท เกิด ทู มี)

[Welcome to this world of mine]
([ เวลคัม ทู ดีซ เวิลด อ็อฝ ไมน ])

I’m sorry, I can’t lie
(แอม ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
I’m wasting too much time
(แอม เวซทิง ทู มัช ไทม)
Drowning I’ve been blind
(ดเรานอิง แอฝ บีน บไลนด)
But I’ve opened up my eyes
(บัท แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Sorry, I can’t lie
(ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
So I just say goodbye
(โซ ไอ จัซท เซ กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Yeah
(เย่)

Today’s tasting the honey
(ทุเด เทสติง เดอะ ฮันอิ)
Today’s the strike of a match
(ทุเด เดอะ ซทไรค อ็อฝ อะ แม็ช)
And today’s the lines in the pavement
(แอ็นด ทุเด เดอะ ไลน ซิน เดอะ เพฝเมนท)
Helping us to find our way back
(เฮลพิง อัซ ทู ไฟนด เอ๊า เว แบ็ค)
Today’s the crosses we carry
(ทุเด เดอะ ครอสเซซ วี แคริ)
Today’s the strength that we need
(ทุเด เดอะ ซทเร็งธ แดท วี นีด)
And today’s the hand of an angel
(แอ็นด ทุเด เดอะ แฮ็นด อ็อฝ แอน เอนเจล)
You were not the kind to believe
(ยู เวอ น็อท เดอะ ไคนด ทู บิลีฝ)

[Welcome to this world of mine]
([ เวลคัม ทู ดีซ เวิลด อ็อฝ ไมน ])

I’m sorry, I can’t lie
(แอม ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
I’m wasting too much time
(แอม เวซทิง ทู มัช ไทม)
Drowning I’ve been blind
(ดเรานอิง แอฝ บีน บไลนด)
But I’ve opened up my eyes
(บัท แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Sorry, I can’t lie
(ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
So I just say goodbye
(โซ ไอ จัซท เซ กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Goodbye
(กู๊ดบาย)
Yeah
(เย่)

Oh what a day, oh what a day, oh my God
(โอ ฮว็อท ดา เด , โอ ฮว็อท ดา เด , โอ มาย ก็อด)
Oh what a day, oh what a day, oh my God
(โอ ฮว็อท ดา เด , โอ ฮว็อท ดา เด , โอ มาย ก็อด)
Oh what a day, oh what a day, oh my God
(โอ ฮว็อท ดา เด , โอ ฮว็อท ดา เด , โอ มาย ก็อด)
And oh my God, and oh my God, yeah
(แอ็นด โอ มาย ก็อด , แอ็นด โอ มาย ก็อด , เย่)

Today we carry each other
(ทุเด วี แคริ อีช อัฑเออะ)
Today we do what we should
(ทุเด วี ดู ฮว็อท วี เชิด)
Today’s a time for forgiving
(ทุเด ซา ไทม ฟอ ฟอร์กิฝวิ่ง)
Today I wish I could…
(ทุเด ไอ วิฌ ไอ เคิด)

I’m sorry, I can’t lie
(แอม ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
I’m wasting too much time
(แอม เวซทิง ทู มัช ไทม)
Drowning, I’ve been blind
(ดเรานอิง , แอฝ บีน บไลนด)
But I’ve opened up my eyes
(บัท แอฝ โอเพ็น อัพ มาย ไอ)
Sorry, I can’t lie
(ซอริ , ไอ แค็นท ไล)
So I just say goodbye, goodbye, goodbye
(โซ ไอ จัซท เซ กู๊ดบาย , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Another bye, goodbye, goodbye
(แอะนัธเออะ ไบ , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Another bye, goodbye, goodbye, yeah
(แอะนัธเออะ ไบ , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย , เย่)
Another bye, goodbye, goodbye
(แอะนัธเออะ ไบ , กู๊ดบาย , กู๊ดบาย)
Another bye, goodbye, bye
(แอะนัธเออะ ไบ , กู๊ดบาย , ไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Danny’s Song คำอ่านไทย Kenny Loggins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น