เนื้อเพลง Don’t Judge Me คำอ่านไทย Chris Brown

[McManus/McCartney]
( [ McManus/แมคคาร์นี ])

Is it all in that pretty little head of yours?
(อีส ซิท ออล อิน แดท พรีททิ ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ด อ็อฝ ยุร)
What goes on in that place in the dark?
(ฮว็อท โกซ ออน อิน แดท พเลซ อิน เดอะ ดาค)
Well I used to know a girl and I would have sworn
(เว็ล ไอ ยูซ ทู โน อะ เกิล แอ็นด ดาย เวิด แฮ็ฝ ซโวน)
That her name was Veronica
(แดท เฮอ เนม วอส เฝะรอนอิคะ)
Well she used to have a carefree mind of her own
(เว็ล ชี ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ แคฟรี ไมนด อ็อฝ เฮอ โอน)
And a delicate look in her eye
(แอ็นด อะ เดลอิคิท ลุค อิน เฮอ ไอ)
These days I’m afraid she’s not even sure
(ฑิส เด แอม อัฟเรด ชี น็อท อีเฝ็น ฌุร)
If her name is Veronica
(อิฟ เฮอ เนม อีส เฝะรอนอิคะ)

CHORUS:
(โครัซ :)
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
(ดู ยู ซัพโพส , แดท เวททิง แฮ็นด ออน ไอ ,)
Veronica has gone to hide?
(เฝะรอนอิคะ แฮ็ส กอน ทู ไฮด)
And all the time she laughs at those
(แอ็นด ออล เดอะ ไทม ชี ลาฟ แอ็ท โฑส)
Who shout her name and steal her clothes
(ฮู เฌาท เฮอ เนม แอ็นด ซทีล เฮอ คโลฑ)
Veronica
(เฝะรอนอิคะ)
Veronica
(เฝะรอนอิคะ)

Did the days drag by? Did the favours wane?
(ดิด เดอะ เด ดแร็ก ไบ ดิด เดอะ เฟเฝอะ เวน)
Did he roam down the town all the time?
(ดิด ฮี โรม เดาน เดอะ ทาวน์ ออล เดอะ ไทม)
Will you wake from your dream, with a wolf at the door,
(วิล ยู เวค ฟร็อม ยุร ดรีม , วิฑ อะ วูลฟ แอ็ท เดอะ โด ,)
Reaching out for Veronica
(รีชชิง เอ้า ฟอ เฝะรอนอิคะ)
Well it was all of sixty-five years ago
(เว็ล อิท วอส ซอร์ อ็อฝ ซิคซทิ ไฟฝ เยีย อะโก)
When the world was the street where she lived
(ฮเว็น เดอะ เวิลด วอส เดอะ ซทรีท ฮแว ชี ไลฝ)
And a young man sailed on a ship in the sea
(แอ็นด อะ ยัง แม็น เซล ออน อะ ฌิพ อิน เดอะ ซี)
With a picture of Veronica
(วิฑ อะ พีคเชอะ อ็อฝ เฝะรอนอิคะ)

On the”Empress of India”
(ออน เดอะ”เอมพเร็ซ อ็อฝ อีนเดียะ “)
And as she closed her eyes upon the world and
(แอ็นด แอ็ส ชี คโลส เฮอ ไอ อุพอน เดอะ เวิลด แอ็นด)
picked upon the bones of last week’s news
(พิค อุพอน เดอะ บอน อ็อฝ ลาซท วีค นยู)
She spoke his name out loud again
(ชี ซโพค ฮิส เนม เอ้า เลาด อะเกน)

CHORUS
(โครัซ)

Veronica sits in her favourite chair
(เฝะรอนอิคะ ซิท ซิน เฮอ เฟเฝอะริท แช)
And she sits very quiet and still
(แอ็นด ชี ซิท เฝริ คไวเอ็ท แอ็นด ซทิล)
And they call her a name that they never get right
(แอ็นด เด คอล เฮอ รา เนม แดท เด เนฝเออะ เก็ท ไรท)
And if they don’t then nobody else will
(แอ็นด อิฟ เด ด้อนท์ เด็น โนบอดี้ เอ็ลซ วิล)
But she used to have a carefree mind of her own,
(บัท ชี ยูซ ทู แฮ็ฝ อะ แคฟรี ไมนด อ็อฝ เฮอ โอน ,)
And a devilish look in her eye
(แอ็นด อะ เดฝลิฌ ลุค อิน เฮอ ไอ)
Saying”You can call me anything you like,
(เซอิง”ยู แค็น คอล มี เอนอิธิง ยู ไลค ,)
But my name is Veronica”
(บัท มาย เนม อีส เฝะรอนอิคะ “)

CHORUS
(โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Judge Me คำอ่านไทย Chris Brown

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น