เนื้อเพลง Just Once คำอ่านไทย TVXQ

[Verse 1:]
( [ เฝิซ วัน : ])
I don’t wanna go there
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก แดร์)
We should never go there
(วี เชิด เนฝเออะ โก แดร์)
Why you wanna go there
(ฮไว ยู วอนนา โก แดร์)
I guess I gotta go there
(ไอ เก็ซ ซาย กอททะ โก แดร์)

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
You’re hearing rumours about me
(ยัวร์ เฮียริง รูเมอะ อะเบาท มี)
And you can’t stomach the thought
(แอ็นด ยู แค็นท ซทัมแอ็ค เดอะ ธอท)
Of someone touching my body
(อ็อฝ ซัมวัน ทัชชิง มาย บอดอิ)
When you’re so close to my heart
(ฮเว็น ยัวร์ โซ คโลส ทู มาย ฮาท)
I won’t deny what they saying
(ไอ ว็อนท ดิไน ฮว็อท เด เซอิง)
Because most of it is true
(บิคอส โมซท อ็อฝ อิท อีส ทรู)
But it was all before I fell for you
(บัท ดิธ วอส ซอร์ บิโฟ ไอ เฟ็ล ฟอ ยู)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
So please babe
(โซ พลีส เบบ)
So please don’t judge me
(โซ พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
Cause it could get ugly
(คอส อิท เคิด เก็ท อักลิ)
Before it gets beautiful
(บิโฟ อิท เก็ท บยูทิฟุล)
Please don’t judge me
(พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
Then let it be beautiful
(เด็น เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล)
Let it be beautifu-u-ul, let it be beautiful
(เล็ท ดิธ บี beautifu ยู ul , เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล)
Let it be beautifu-u-ul, let it be beautiful
(เล็ท ดิธ บี beautifu ยู ul , เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Everything I say right now
(เอ๊วี่ติง ไอ เซ ไรท เนา)
Is gonna be used in another fight
(อีส กอนนะ บี ยูซ อิน แอะนัธเออะ ไฟท)
And I’ve been through this so many times
(แอ็นด แอฝ บีน ธรู ดีซ โซ เมนอิ ไทม)
Can we change the subject
(แค็น วี เชนจ เดอะ ซับเจคท)
You gonna start asking me questions like:
(ยู กอนนะ ซทาท อาคกิ้ง มี คเวซชัน ไลค :)
“Was she attractive? Was she an actress?”
(” วอส ชี แอ็ทแรคทิฝ วอส ชี แอน แอคทเร็ซ “)
Baby the fact is
(เบบิ เดอะ แฟ็คท อีส)

[Pre-Hook:]
([ พรี ฮุค : ])
You’re hearing rumours about me
(ยัวร์ เฮียริง รูเมอะ อะเบาท มี)
And saw some pictures online
(แอ็นด ซอ ซัม พีคเชอะ ออนไลน)
Saying they got you so angry
(เซอิง เด ก็อท ยู โซ แองกริ)
Making you wish you were blind
(เมคอิง ยู วิฌ ยู เวอ บไลนด)
Before we start talking crazy
(บิโฟ วี ซทาท ทอคอิง คเรสิ)
Saying some things we’ll regret
(เซอิง ซัม ธิง เว็ล ริกเรท)
Can we just slow it down and press reset
(แค็น วี จัซท ซโล อิท เดาน แอ็นด พเร็ซ รีเซ็ท)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
So please babe
(โซ พลีส เบบ)
So please don’t judge me
(โซ พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
Cause it could get ugly
(คอส อิท เคิด เก็ท อักลิ)
Before it gets beautiful
(บิโฟ อิท เก็ท บยูทิฟุล)
Please don’t judge me
(พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
Then let it be beautiful
(เด็น เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Just let the past
(จัซท เล็ท เดอะ พาซท)
Just be the past
(จัซท บี เดอะ พาซท)
And focused on things
(แอ็นด โฟ๊คัส ออน ธิง)
That are gonna make us laugh
(แดท อาร์ กอนนะ เมค อัซ ลาฟ)
Take me as I am, not who I was
(เทค มี แอ็ส ซาย แอ็ม , น็อท ฮู ไอ วอส)
I’ll promise I’ll be, the one that you can trust
(อิล พรอมอิซ อิล บี , ดิ วัน แดท ยู แค็น ทรัซท)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
So please babe
(โซ พลีส เบบ)
So please don’t judge me
(โซ พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
Cause it could get ugly
(คอส อิท เคิด เก็ท อักลิ)
Before it gets beautiful
(บิโฟ อิท เก็ท บยูทิฟุล)
Please don’t judge me
(พลีส ด้อนท์ จัจ มี)
And I won’t judge you
(แอ็นด ดาย ว็อนท จัจ ยู)
And if you love me
(แอ็นด อิฟ ยู ลัฝ มี)
Then let it be beautiful
(เด็น เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล)
Let it be beautiful [x4]
(เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล [ x4 ])
Let it be beautiful ay
(เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล ไอ)
Let it be beautiful yeah [x3]
(เล็ท ดิธ บี บยูทิฟุล เย่ [ x3 ])

[Outro:]
([ เอ๊าโต : ])
I don’t wanna go there baby yeah
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก แดร์ เบบิ เย่)
We should never go there
(วี เชิด เนฝเออะ โก แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just Once คำอ่านไทย TVXQ

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น