เนื้อเพลง Laundromat คำอ่านไทย Nivea feat R.Kelly

I did my best
( ไอ ดิด มาย เบ็ซท)
But i guess my best wasn’t good enough
(บัท ไอ เก็ซ มาย เบ็ซท วอสซึ้น เกิด อินัฟ)
‘Cause here we are back where we were before
(คอส เฮียร วี อาร์ แบ็ค ฮแว วี เวอ บิโฟ)
Seems nothing ever changes
(ซีม นัธอิง เอฝเออะ เชนจ)
We’re back to being strangers
(เวีย แบ็ค ทู บีอิง ซทเรนเจอะ)
Wond’ring if we ought to stay or head on out the door
(วอนดริง อิฟ วี อ๊อธ ทู ซเท ออ เฮ็ด ออน เอ้า เดอะ โด)

Chorus:
(โครัซ :)
Just once
(จัซท วันซ)
Can we figure out
(แค็น วี ฟีกยุร เอ้า)
What we keep doin’ wrong?
(ฮว็อท วี คีพ โดย ร็อง)
Why we never last for very long
(ฮไว วี เนฝเออะ ลาซท ฟอ เฝริ ล็อง)
What are we doing wrong?
(ฮว็อท อาร์ วี ดูอิง ร็อง)

Just once
(จัซท วันซ)
Can’t we find a way to fin’lly make it right?
(แค็นท วี ไฟนด อะ เว ทู finlly เมค อิท ไรท)
To make the magic last for more than just one night
(ทู เมค เดอะ แมจอิค ลาซท ฟอ โม แฑ็น จัซท วัน ไนท)
If we could just get to it
(อิฟ วี เคิด จัซท เก็ท ทู อิท)
I know we could break thru it
(ไอ โน วี เคิด บเรค ธรู อิท)

I gave my all
(ไอ เกฝ มาย ออล)
But I think my all may have been too much
(บัท ไอ ธิงค มาย ออล เม แฮ็ฝ บีน ทู มัช)
‘Cause Lord knows
(คอส ลอด โน)
We’re not getting anywhere
(เวีย น็อท เกดดดิ้ง เอนอิฮแว)
Seems we’re always blowin’
(ซีม เวีย ออลเว โบลวิน)
Whatever we’ve got going
(ฮว็อทเอฝเออะ หวีบ ก็อท โกอิ้ง)
And it seems at times with all we’ve got
(แอ็นด ดิท ซีม แอ็ท ไทม วิฑ ออล หวีบ ก็อท)
We haven’t got a prayer
(วี แฮฟเวน ก็อท ดา พเรเออะ)

Chorus:
(โครัซ :)
Just Once
(จัซท วันซ)
Can’t we figure out what we keep doin’ wrong?
(แค็นท วี ฟีกยุร เอ้า ฮว็อท วี คีพ โดย ร็อง)
Why the good times never last for long?
(ฮไว เดอะ เกิด ไทม เนฝเออะ ลาซท ฟอ ล็อง)
Where are we going wrong?
(ฮแว อาร์ วี โกอิ้ง ร็อง)

Just once
(จัซท วันซ)
Can’t we find a way to fin’lly make it right?
(แค็นท วี ไฟนด อะ เว ทู finlly เมค อิท ไรท)
To make the magic last more than just one night
(ทู เมค เดอะ แมจอิค ลาซท โม แฑ็น จัซท วัน ไนท)
I know we could break thru’ it
(ไอ โน วี เคิด บเรค ธรู อิท)
If we could just get to it
(อิฟ วี เคิด จัซท เก็ท ทู อิท)
Just Once
(จัซท วันซ)
Ooh.. We can get to it..
(อู้ วี แค็น เก็ท ทู อิท)
Just Once…
(จัซท วันซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Laundromat คำอ่านไทย Nivea feat R.Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น