เนื้อเพลง Girls And Boys คำอ่านไทย Blur

[R. Kelly]
( [ อาร์ เคลลี่ ])
Baby, Who That Is?
(เบบิ , ฮู แดท อีส)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Don’t Worry About Who That Is It Ain’t You
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท ฮู แดท อีส ซิท เอน ยู)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
You Got Somebody Else Over There?
(ยู ก็อท ซัมบอดี้ เอ็ลซ โอเฝอะ แดร์)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Don’t Worry About It Keith If You Was Over Here Taking Care Of Business You Wouldn’t Have To
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท ดิธ คีต อิฟ ยู วอส โอเฝอะ เฮียร เทคอิง แค อ็อฝ บีสเน็ซ ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู)
Ask Me A Questions Like That
(อาซค มี อะ คเวซชัน ไลค แดท)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Oh Girl Please!
(โอ เกิล พลีส !)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Oh Girl Please My Ass! Who That Is Over There?
(โอ เกิล พลีส มาย อาซ ! ฮู แดท อีส โอเฝอะ แดร์)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Are You Mocking Me?
(อาร์ ยู มอคคิง มี)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Uh, Boy Ain’t Nobody Got To Mock You
(อา , บอย เอน โนบอดี้ ก็อท ทู ม็อค ยู)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Yeah You Mocking Me! You Get Your Little Record Deal And Sh*t And Think You All That
(เย่ ยู มอคคิง มี ! ยู เก็ท ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เรคออด ดีล แอ็นด ฌะ *ที แอ็นด ธิงค ยู ออล แดท)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Ooh, Bye Keith
(อู้ , ไบ คีต)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Nivea Hello!
(เนฝวีอา เฮ็ลโล !)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
You’s A Lying Cheating Son Of A
(ยู ซา ลายยิง ชีดิง ซัน อ็อฝ อะ)
The Way You Do Me Boy I’m Tired Of Taking Your Sh*t
(เดอะ เว ยู ดู มี บอย แอม ไทร อ็อฝ เทคอิง ยุร ฌะ *ที)
See I Know All About Those Fast Hoes Up In College Shorty Need To Stop It Hello
(ซี ไอ โน ออล อะเบาท โฑส ฟัซท โฮ อัพ อิน คอลเล็จ ชอร์ทดิง นีด ทู ซท็อพ อิท เฮ็ลโล)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Yeah, Baby Why You Trippin’ On Sh*t You Don’t Know About
(เย่ , เบบิ ฮไว ยู ทริพพินออน ฌะ *ที ยู ด้อนท์ โน อะเบาท)
Believin’ Every Goddamn Thing That You Hear About
(บีลิฝวิน เอฝริ ก๊อดแดม ธิง แดท ยู เฮีย อะเบาท)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
But It’s Nothin’ That I Heared
(บัท อิทซ นอทติน แดท ไอ เฮีย)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Wait A Minute Just Hear Me Out
(เวท ดา มินยูท จัซท เฮีย มี เอ้า)
You Don’t Even Know About My Doings And Where Abouts
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น โน อะเบาท มาย ดูอิง แซน ฮแว อะเบาท)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
See Your Wrong There I Busted You Coming Out Some Girl’s House
(ซี ยุร ร็อง แดร์ ไอ บัซท ยู คัมอิง เอ้า ซัม เกิล เฮาซ)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
And What’s That ‘Posed To Mean
(แอ็นด ฮว็อท แดท โพส ทู มีน)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Nothin’ ‘Til You Kised Her In Her Mouth
(นอทติน ทิล ยู คิซ เฮอ อิน เฮอ เมาธ)
Boy Let’s Stop Wasting Time
(บอย เล็ท ซท็อพ เวซทิง ไทม)
It’s Pretty Clear That You’s A Lie
(อิทซ พรีททิ คเลีย แดท ยู ซา ไล)
Tired Of Sitting Around Here And All Your Phony Alabis
(ไทร อ็อฝ ซีททิง อะเรานด เฮียร แอ็นด ออล ยุร โฟนี Alabis)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Soap, Powder, Bleach, Towels, Fabric Softner, Dollars, Change, Pants, Socks, Dirty Drawers
(โซพ , เพาเดอะ , บลีช , เท๊าเว่ล , แฟบริค Softner , ดอลเลอะ , เชนจ , แพ็นท , ซ็อค , เดอทิ ดรอเออะ)
I’m Headed To The Laundromat
(แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)
And Let’s No Forget The Food Stains, Dirt Spots, Head Sets, Chips, Pop, Pay Phones, Clean House I’m Headed To The Laundromat
(แอ็นด เล็ท โน เฟาะเกท เดอะ ฟูด ซเทน , เดิท สพอท , เฮ็ด เซ็ท , ชิพ , พ็อพ , เพ โฟน , คลีน เฮาซ แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Baby What You Saying
(เบบิ ฮว็อท ยู เซอิง)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Baby Read Between The Lines
(เบบิ เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
Do I Have To Spell It Out To You I’m Saying Goodbye
(ดู ไอ แฮ็ฝ ทู ซเพ็ล อิท เอ้า ทู ยู แอม เซอิง กู๊ดบาย)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Oh Girl Quit Playing I’m The Only Thing You Got
(โอ เกิล ควิท พเลนิ่ง แอม ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยู ก็อท)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
If You’re The Only Thing I Got
(อิฟ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ก็อท)
Well Then I Must Not Have A Lot
(เว็ล เด็น นาย มัซท น็อท แฮ็ฝ อะ ล็อท)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Girl You Can’t Be Serious In Fact I Think You’re Gaming
(เกิล ยู แค็นท บี ซีเรียซ ซิน แฟ็คท ไอ ธิงค ยัวร์ Gamings)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Look Just Call My Manger And He’ll Make The Arrangements
(ลุค จัซท คอล มาย เมนเจอะ แอ็นด เฮ็ล เมค ดิ แอะเรนจเม็นท)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
So You Really Gon’ Go Through With This
(โซ ยู ริแอ็ลลิ ก็อน โก ธรู วิฑ ดีซ)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Hell Yes ‘Cause I’m Fed Up With This
(เฮ็ล เย็ซ คอส แอม เฟ็ด อัพ วิฑ ดีซ)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Girl How You Just Gon’ Leave Like This
(เกิล เฮา ยู จัซท ก็อน ลีฝ ไลค ดีซ)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Because You Weren’t True To This
(บิคอส ยู เวินท์ ทรู ทู ดีซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Soap, Powder, Bleach, Towels, Fabric Softner, Dollars, Change, Pants, Socks, Dirty Drawers
(โซพ , เพาเดอะ , บลีช , เท๊าเว่ล , แฟบริค Softner , ดอลเลอะ , เชนจ , แพ็นท , ซ็อค , เดอทิ ดรอเออะ)
I’m Headed To The Laundromat
(แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)
And Let’s No Forget The Food Stains, Dirt Spots, Head Sets, Chips, Pop, Pay Phones, Clean House I’m Headed To The Laundromat Hello
(แอ็นด เล็ท โน เฟาะเกท เดอะ ฟูด ซเทน , เดิท สพอท , เฮ็ด เซ็ท , ชิพ , พ็อพ , เพ โฟน , คลีน เฮาซ แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat เฮ็ลโล)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Baby Can We Talk About It?
(เบบิ แค็น วี ทอค อะเบาท ดิธ)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
What Is There To Talk About?
(ฮว็อท อีส แดร์ ทู ทอค อะเบาท)
You Don’ Hurt Me Time Again Brought Me Up And Bring Me Down
(ยู ด็อน เฮิท มี ไทม อะเกน บรอท มี อัพ แอ็นด บริง มี เดาน)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Baby Girl I’m Sorry!
(เบบิ เกิล แอม ซอริ !)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Well Sorry’s Not Gon’ Doing It
(เว็ล ซอริ น็อท ก็อน ดูอิง อิท)
I’m For Real This Time Boy I’m Through
(แอม ฟอ ริแอ็ล ดีซ ไทม บอย แอม ธรู)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Girl I’m ‘Bout To Lose It
(เกิล แอม เบาท ทู ลูส อิท)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
No Wait Now I Suggest You Don’t Go Tryin’ Nothin’ Stupid
(โน เวท เนา ไอ ซะเจซท ยู ด้อนท์ โก ทายอิน นอทติน ซทยูทิด)

[R. Kelly]
([ อาร์ เคลลี่ ])
Ooh Baby I Just Don’t Know What I Would Do If I Was To Lose You
(อู้ เบบิ ไอ จัซท ด้อนท์ โน ฮว็อท ไอ เวิด ดู อิฟ ฟาย วอส ทู ลูส ยู)
Hello Are You There?
(เฮ็ลโล อาร์ ยู แดร์)

[Nivea]
([ เนฝวีอา ])
Goodbye!
(กู๊ดบาย !)

[Chorus ‘Til Fade]
([ โครัซ ทิล เฝด ])
Soap, Powder, Bleach, Towels, Fabric Softner, Dollars, Change, Pants, Socks, Dirty Drawers
(โซพ , เพาเดอะ , บลีช , เท๊าเว่ล , แฟบริค Softner , ดอลเลอะ , เชนจ , แพ็นท , ซ็อค , เดอทิ ดรอเออะ)
I’m Headed To The Laundromat
(แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)
And Let’s No Forget The Food Stains, Dirt Spots, Head Sets, Chips, Pop, Pay Phones, Clean House I’m Headed To The Laundromat
(แอ็นด เล็ท โน เฟาะเกท เดอะ ฟูด ซเทน , เดิท สพอท , เฮ็ด เซ็ท , ชิพ , พ็อพ , เพ โฟน , คลีน เฮาซ แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)

[Nivea While During Second Chorus Repeat]
([ เนฝวีอา ฮไวล ดยูริง เซคอันด โครัซ ริพีท ])
I Can’t Take It No More
(ไอ แค็นท เทค อิท โน โม)
Ooh, It’s Time To Hit Door
(อู้ , อิทซ ไทม ทู ฮิท โด)
Pants And Socks Dirty Towels
(แพ็นท แซน ซ็อค เดอทิ เท๊าเว่ล)
Oh I Been Putting Up With You For A While Now
(โอ ไอ บีน พูทดิง อัพ วิฑ ยู ฟอ รา ฮไวล เนา)
No More Cryin’
(โน โม คายอิน)
None Of Your Lyin’
(นัน อ็อฝ ยุร ลายอิน)
You Got To Go Boy
(ยู ก็อท ทู โก บอย)
I’m Cleanin’ My House Now
(แอม คลีนนิน มาย เฮาซ เนา)
Ooooooh, I’m Headed To The Laundromat
(อู้ , แอม เฮ็ด ทู เดอะ Laundromat)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girls And Boys คำอ่านไทย Blur

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น