เนื้อเพลง On Bended Knee คำอ่านไทย Boyz II Men

you’ve been on my mind and I don’t think I have the time
( ยู๊ฟ บีน ออน มาย ไมนด แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค ไอ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
to listen to your voice
(ทู ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฝอยซ)
I’ve heard it all before, it’s been seeping through the floor
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ , อิทซ บีน seepings ธรู เดอะ ฟโล)
shut behind closed doors
(ฌัท บิไฮนด คโลส โด)
but I can see right through you now
(บัท ไอ แค็น ซี ไรท ธรู ยู เนา)
the beneficial lies are told to keep us with closed eyes
(เดอะ เบนิฟีฌแอ็ล ไล แซร์ โทลด ทู คีพ อัซ วิฑ คโลส ไอ)
shading what’s in store
(shadings ฮว็อท ซิน ซโท)
I guess it’s up to me to find the luck and turn the key
(ไอ เก็ซ อิทซ อัพ ทู มี ทู ไฟนด เดอะ ลัค แอ็นด เทิน เดอะ คี)
and open up these doors but I can see right through you now….
(แอ็นด โอเพ็น อัพ ฑิส โด บัท ไอ แค็น ซี ไรท ธรู ยู เนา)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
well you’ve been on my mind and I don’t think I have the time
(เว็ล ยู๊ฟ บีน ออน มาย ไมนด แอ็นด ดาย ด้อนท์ ธิงค ไอ แฮ็ฝ เดอะ ไทม)
to listen to your voice
(ทู ลิ๊สซึ่น ทู ยุร ฝอยซ)
I’ve heard it all before, it’s been seeping through the floor
(แอฝ เฮิด ดิท ออล บิโฟ , อิทซ บีน seepings ธรู เดอะ ฟโล)
shut behind closed doors
(ฌัท บิไฮนด คโลส โด)
but I can see right through you now
(บัท ไอ แค็น ซี ไรท ธรู ยู เนา)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
I don’t want to follow
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟอลโล)
you can’t make me follow
(ยู แค็นท เมค มี ฟอลโล)
I don’t want to follow
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ฟอลโล)
you cant make me follow now
(ยู แค็นท เมค มี ฟอลโล เนา)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)
ah yeah I’m superman
(อา เย่ แอม ซยูเพอะแม็น)
a three-piece suit and master plan
(อะ ธรี พีซ ซยูท แอ็นด มาซเทอะ แพล็น)
here I come to save the day
(เฮียร ไอ คัม ทู เซฝ เดอะ เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On Bended Knee คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น