เนื้อเพลง Must say good-bye คำอ่านไทย Kim Hyun Chul

When we met light was shed
( ฮเว็น วี เม็ท ไลท วอส ชี)
Thoughts free flow you said you’ve got something
(ธอท ฟรี ฟโล ยู เซ็ด ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
A wind chime vocie sound, sway of you hips round rings true
(อะ วินด ไชม vocie เซานด , ซเว อ็อฝ ยู ฮิพ เรานด ริง ทรู)
It goes deep inside of you
(อิท โกซ ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
These secret garden beams changed my life so it seems
(ฑิส ซีคเร็ท ก๊าร์เด้น บีม เชนจ มาย ไลฟ โซ อิท ซีม)
Fall breeze blows outside, I don’t break stride
(ฟอล บรีส บโล เอาทไซด , ไอ ด้อนท์ บเรค ซทไรด)
My thoughts are warm, and they go
(มาย ธอท แซร์ วอม , แอ็นด เด โก)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
And I’ve never felt alone, till I met you
(แอ็นด แอฝ เนฝเออะ เฟ็ลท อะโลน , ทิล ไอ เม็ท ยู)

Friends say I’ve changed
(ฟเร็นด เซ แอฝ เชนจ)
I don’t listen, cause I live to be
(ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น , คอส ไอ ไลฝ ทู บี)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Slide of her dress, shouts in darkness
(ซไลด อ็อฝ เฮอ ดเรซ , เฌาท ซิน ดาคเน็ซ)
I’m so alive, I’m Deep inside of you
(แอม โซ อะไลฝ , แอม ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
You said, boy make girl feel good
(ยู เซ็ด , บอย เมค เกิล ฟีล เกิด)
But still, deep inside, still
(บัท ซทิล , ดีพ อีนไซด , ซทิล)
I never felt alone
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท อะโลน)
Till I met you
(ทิล ไอ เม็ท ยู)
I’m alright on my own and then I met you
(แอม ออลไร๊ท ออน มาย โอน แอ็นด เด็น นาย เม็ท ยู)
And I’d know what to do if I just knew what’s coming
(แอ็นด อาย โน ฮว็อท ทู ดู อิฟ ฟาย จัซท นยู ฮว็อท คัมอิง)

I would change myself if I could
(ไอ เวิด เชนจ ไมเซลฟ อิฟ ฟาย เคิด)
I’d walk with my people if I could find them
(อาย วอค วิฑ มาย พี๊เพิ่ล อิฟ ฟาย เคิด ไฟนด เฑ็ม)
I would say that I’m sorry to you
(ไอ เวิด เซ แดท แอม ซอริ ทู ยู)
I’m sorry to you, but I don’t want to call you, but then I want to call you
(แอม ซอริ ทู ยู , บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู คอล ยู , บัท เด็น นาย ว็อนท ทู คอล ยู)
Cause I don’t want to crush you but I feel like crushing you
(คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู ครัฌ ยู บัท ไอ ฟีล ไลค ครัฌอิง ยู)
And it’s true I took for granted you were with me
(แอ็นด อิทซ ทรู ไอ ทุค ฟอ กรานท ยู เวอ วิฑ มี)
I breath by you looks and you look right through me
(ไอ บเร็ธ ไบ ยู ลุค แซน ยู ลุค ไรท ธรู มี)
But we were broke and didn’t know it
(บัท วี เวอ บโรค แอ็นด ดิ๊นอิน โน อิท)
We were broke and didn’t know it
(วี เวอ บโรค แอ็นด ดิ๊นอิน โน อิท)
We were broke and didn’t know it
(วี เวอ บโรค แอ็นด ดิ๊นอิน โน อิท)
We were broke and didn’t know
(วี เวอ บโรค แอ็นด ดิ๊นอิน โน)

Something gone you withdraw and I’m not strong like before
(ซัมติง กอน ยู วิฑดรอ แอ็นด แอม น็อท ซทร็อง ไลค บิโฟ)
I was Deep inside of you
(ไอ วอส ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
I can go nowhere
(ไอ แค็น โก โนแวร์)
I burn candles and stare at a ghost
(ไอ เบิน แค๊นเดิ้ล แซน ซแท แอ็ท ดา โกซท)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
And some great need in me starts to bleed
(แอ็นด ซัม กเรท นีด อิน มี ซทาท ทู บลีด)
I’ve lost myself there’s nothing left, it’s all gone
(แอฝ ล็อซท ไมเซลฟ แดร์ นัธอิง เล็ฟท , อิทซ ซอร์ กอน)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)
Deep inside of you
(ดีพ อีนไซด อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Must say good-bye คำอ่านไทย Kim Hyun Chul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น