เนื้อเพลง Handbags And Gladrags คำอ่านไทย Rod Stewart

Ah, oh, ah, oh
( อา , โอ , อา , โอ)

[verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Ran into an old friend yesterday
(แร็น อีนทุ แอน โอลด ฟเร็นด เยซเทอะดิ)
Caught me by surprise when he called my name
(คอท มี ไบ เซิพไรส ฮเว็น ฮี คอล มาย เนม)
He was a familiar face, from a chapter in my past
(ฮี วอส ซา ฟะมีลเยอะ เฟซ , ฟร็อม มา แชพเทอะ อิน มาย พาซท)
Talked for awhile, I smiled and then
(ทอค ฟอ อะฮไวล , ไอ ซไมล แอ็นด เด็น)
Said that he was seeing somebody and
(เซ็ด แดท ฮี วอส ซีอิง ซัมบอดี้ แอ็นด)
Told me this was gonna last
(โทลด มี ดีซ วอส กอนนะ ลาซท)
Showing me her photograph
(โชว์วิง มี เฮอ โฟโทะกราฟ)

And all the feelings I thought were gone
(แอ็นด ออล เดอะ ฟีลอิง ซาย ธอท เวอ กอน)
Came rushing back to me at once
(เคม รูซชิง แบ็ค ทู มี แอ็ท วันซ)
Tried to smile and hide the way I felt
(ทไร ทู ซไมล แอ็นด ไฮด เดอะ เว ไอ เฟ็ลท)
But I was thinking to myself
(บัท ไอ วอส ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ)

[chorus]
([ โครัซ ])
[Truth is] I never got over you
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ ก็อท โอเฝอะ ยู)
[Truth is] wish I was standing in her shoes
([ ทรูธ อีส ] วิฌ ไอ วอส ซแทนดิง อิน เฮอ ฌู)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still I love with you
(เก็ซ แอม ซทิล ไอ ลัฝ วิฑ ยู)
[Truth is] I never should have let you go
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ เชิด แฮ็ฝ เล็ท ยู โก)
[Truth is] and it’s killing me cause, now I know
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด อิทซ คีลลิง มี คอส , เนา ไอ โน)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still in love with you
(เก็ซ แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

[verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
We reminisce on the way things used to be
(วี ริมมีนิด ออน เดอะ เว ธิง ยูซ ทู บี)
Shared a couple laughs, shared some memories
(เชย์ อะ คั๊พเพิ่ล ลาฟ , เชย์ ซัม เมรโมรี)
Talked about the things that changed
(ทอค อะเบาท เดอะ ธิง แดท เชนจ)
Some for good and some for bad
(ซัม ฟอ เกิด แอ็นด ซัม ฟอ แบ็ด)
Then he said good-bye and he paid for brunch
(เด็น ฮี เซ็ด เกิด ไบ แอ็นด ฮี เพลด ฟอ brunch)
Promised that we’d always keep in touch
(พรอมอิซ แดท เว็ด ออลเว คีพ อิน ทั๊ช)
Grabbed my bags and grabbed my furs
(แกรบเบด มาย แบ็ก แซน แกรบเบด มาย เฟอ)
Walked away and that was that
(วอค อะเว แอ็นด แดท วอส แดท)

And all the feelings I thought were gone
(แอ็นด ออล เดอะ ฟีลอิง ซาย ธอท เวอ กอน)
Came rushing back to me at once
(เคม รูซชิง แบ็ค ทู มี แอ็ท วันซ)
Tried to smile and hide the way I felt
(ทไร ทู ซไมล แอ็นด ไฮด เดอะ เว ไอ เฟ็ลท)
But I was thinking to myself
(บัท ไอ วอส ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ)

[chorus]
([ โครัซ ])
[Truth is] I never got over you
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ ก็อท โอเฝอะ ยู)
[Truth is] wish I was standing in her shoes
([ ทรูธ อีส ] วิฌ ไอ วอส ซแทนดิง อิน เฮอ ฌู)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still I love with you
(เก็ซ แอม ซทิล ไอ ลัฝ วิฑ ยู)
[Truth is] I never should have let you go
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ เชิด แฮ็ฝ เล็ท ยู โก)
[Truth is] and it’s killing me cuz now I know
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด อิทซ คีลลิง มี คัซ เนา ไอ โน)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still I love with you
(เก็ซ แอม ซทิล ไอ ลัฝ วิฑ ยู)

[bridge]
([ บริจ ])
Now the truth is, it hurts
(เนา เดอะ ทรูธ อีส , อิท เฮิท)
But I know that the fault’s mine
(บัท ไอ โน แดท เดอะ ฟอลท ไมน)
Cause I let him go
(คอส ไอ เล็ท ฮิม โก)
Tried to get over it, but it’s messed up
(ทไร ทู เก็ท โอเฝอะ อิท , บัท อิทซ เม็ซ อัพ)
He’s not mine [because I know]
(อีส น็อท ไมน [ บิคอส ไอ โน ])

[chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
[Truth is] I never got over you
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ ก็อท โอเฝอะ ยู)
[Truth is] wish I was standing in her shoes
([ ทรูธ อีส ] วิฌ ไอ วอส ซแทนดิง อิน เฮอ ฌู)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still I love with you
(เก็ซ แอม ซทิล ไอ ลัฝ วิฑ ยู)
[Truth is] I never should have let you go
([ ทรูธ อีส ] ไอ เนฝเออะ เชิด แฮ็ฝ เล็ท ยู โก)
[Truth is] and it’s killing me cuz now I know
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด อิทซ คีลลิง มี คัซ เนา ไอ โน)
[Truth is] and when it’s all said and done
([ ทรูธ อีส ] แอ็นด ฮเว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอ็นด ดัน)
Guess I’m still I love with you
(เก็ซ แอม ซทิล ไอ ลัฝ วิฑ ยู)

I just gotta be honest, I guess
(ไอ จัซท กอททะ บี ออนเอ็ซท , ไอ เก็ซ)
I-I guess, I’m still in love, in love, in love
(ไอ ไอ เก็ซ , แอม ซทิล อิน ลัฝ , อิน ลัฝ , อิน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Handbags And Gladrags คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น