เนื้อเพลง The Actor คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

VERSE ONE:
( เฝิซ วัน :)
The word of love is a hell of a word to be saying
(เดอะ เวิด อ็อฝ ลัฝ อีส ซา เฮ็ล อ็อฝ อะ เวิด ทู บี เซอิง)
You don’t know how to use it with caution
(ยู ด้อนท์ โน เฮา ทู ยูซ อิท วิฑ คอฌัน)
It is a death defying game to play
(อิท อีส ซา เด็ธ ดีฟฟายอิงค์ เกม ทู พเล)
And when your’e thinking of
(แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ ติ้งกิง อ็อฝ)
The one you want to get next to
(ดิ วัน ยู ว็อนท ทู เก็ท เน็คซท ทู)
Show em’ its a mutual feelings
(โฌ เอ็ม อิทซ ซา มยูชวล ฟีลอิง)
coz these are the words they’ll say
(คอซ ฑิส อาร์ เดอะ เวิด เด๊ว เซ)

CHORUS:
(โครัซ :)
Hey baby your’e the only one I’m on
(เฮ เบบิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอม ออน)
They give a few lines from a slow song
(เด กิฝ อะ ฟยู ไลน ฟร็อม มา ซโล ซ็อง)
How do ya thinka ya got it going on so strong
(เฮา ดู ยา thinka ยา ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน โซ ซทร็อง)
There can’t nothing in this world go wrong
(แดร์ แค็นท นัธอิง อิน ดีซ เวิลด โก ร็อง)
They say baby I am yours
(เด เซ เบบิ ไอ แอ็ม ยุร)
So go and close the bedroom door
(โซ โก แอ็นด คโลส เดอะ เบดรูม โด)
Make sure the blinds are closed to keep you cummin up out to clothes
(เมค ฌุร เดอะ บไลนด แซร์ คโลส ทู คีพ ยู cummin อัพ เอ้า ทู คโลฑ)
The next day they don’t know you no more
(เดอะ เน็คซท เด เด ด้อนท์ โน ยู โน โม)
So baby take your time
(โซ เบบิ เทค ยุร ไทม)
Help ya ease ma mind
(เฮ็ลพ ยา อีส มา ไมนด)
Every little chance ya get ya wanna do me
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ชานซ ยา เก็ท ยา วอนนา ดู มี)
It’s so hard to find a one of a kind
(อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด อะ วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
And when these words are said
(แอ็นด ฮเว็น ฑิส เวิด แซร์ เซ็ด)
Don’t let em’ get to your head
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม เก็ท ทู ยุร เฮ็ด)
Once the lights go out you’ll hear ’em scream and shout
(วันซ เดอะ ไลท โก เอ้า โยว เฮีย เอ็ม ซครีม แอ็นด เฌาท)
The next day somebody else is misled
(เดอะ เน็คซท เด ซัมบอดี้ เอ็ลซ อีส มิซเลด)

VERSE TWO:
(เฝิซ ทู :)
Do you love
(ดู ยู ลัฝ)
II TRU VOICE [Yea Imma ask you stuff]
(ทรู TRU ฝอยซ [ เย แอมมา อาซค ยู ซทัฟ ])
Is he someone you can count on
(อีส ฮี ซัมวัน ยู แค็น เคานท ออน)
Someone who’s there for you
(ซัมวัน ฮู แดร์ ฟอ ยู)
Someone who will be true no matter
(ซัมวัน ฮู วิล บี ทรู โน แมทเทอะ)
What the situation may be
(ฮว็อท เดอะ ซิชิวเอฌัน เม บี)
You know what they say from above
(ยู โน ฮว็อท เด เซ ฟร็อม อะบัฝ)
This question is asked for a reason
(ดีซ คเวซชัน อีส อาซค ฟอ รา รี๊ซั่น)
Some of them wanna play
(ซัม อ็อฝ เฑ็ม วอนนา พเล)
And then go
(แอ็นด เด็น โก)
They’re separate way and
(เดรว เซพอะริท เว แอ็นด)
Hey these are the words they’ll say
(เฮ ฑิส อาร์ เดอะ เวิด เด๊ว เซ)

CHORUS:
(โครัซ :)
Hey baby your’e the only one I’m on
(เฮ เบบิ ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอม ออน)
They give a few lines from a slow song
(เด กิฝ อะ ฟยู ไลน ฟร็อม มา ซโล ซ็อง)
How do ya thinka ya got it going on so strong
(เฮา ดู ยา thinka ยา ก็อท ดิธ โกอิ้ง ออน โซ ซทร็อง)
There can’t nothing in this world go wrong
(แดร์ แค็นท นัธอิง อิน ดีซ เวิลด โก ร็อง)
They say baby I am yours
(เด เซ เบบิ ไอ แอ็ม ยุร)
So go and close the bedroom door
(โซ โก แอ็นด คโลส เดอะ เบดรูม โด)
Make sure the blinds are closed to keep you cummin up out to clothes
(เมค ฌุร เดอะ บไลนด แซร์ คโลส ทู คีพ ยู cummin อัพ เอ้า ทู คโลฑ)
the next day they don’t know you no more
(เดอะ เน็คซท เด เด ด้อนท์ โน ยู โน โม)
So baby take your time
(โซ เบบิ เทค ยุร ไทม)
Help me ease ma mind
(เฮ็ลพ มี อีส มา ไมนด)
Every little chance ya get ya wanna do me
(เอฝริ ลิ๊ทเทิ่ล ชานซ ยา เก็ท ยา วอนนา ดู มี)
It’s so hard to find a one of a kind
(อิทซ โซ ฮาด ทู ไฟนด อะ วัน อ็อฝ อะ ไคนด)
And when these words are said
(แอ็นด ฮเว็น ฑิส เวิด แซร์ เซ็ด)
Don’t let em’ get to your head [oh yeah]
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม เก็ท ทู ยุร เฮ็ด [ โอ เย่ ])
Once the lights go out you’ll hear ’em scream and shout
(วันซ เดอะ ไลท โก เอ้า โยว เฮีย เอ็ม ซครีม แอ็นด เฌาท)
The next day somebody else is misled
(เดอะ เน็คซท เด ซัมบอดี้ เอ็ลซ อีส มิซเลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Actor คำอ่านไทย Michael Learns to Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น