เนื้อเพลง You Are คำอ่านไทย Atomic Kitten

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
I, can’t see, your love, your self
(ไอ , แค็นท ซี , ยุร ลัฝ , ยุร เซ็ลฟ)
Even when you’re here with me
(อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ เฮียร วิฑ มี)
I know that you’re so well
(ไอ โน แดท ยัวร์ โซ เว็ล)

So put another record on
(โซ พัท แอะนัธเออะ เรคออด ออน)
Kiss and leave me on
(คิซ แซน ลีฝ มี ออน)
Nothing really matters when we’re dancing
(นัธอิง ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮเว็น เวีย แด็นซิง)
Listen to the safe set song, playing on repeat
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซฟ เซ็ท ซ็อง , พเลนิ่ง ออน ริพีท)
Cause everytime you can in close, my heart skips, skips a beat
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู แค็น อิน คโลส , มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So come on, spin me around
(โซ คัมมอน , ซพิน มี อะเรานด)
I don’t wanna go home
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก โฮม)
Cause when you hold me like this you know my heart skips, skips a beat
(คอส ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค ดีซ ยู โน มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)
I know I should, but I can’t leave you alone
(ไอ โน ไอ เชิด , บัท ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน)
And when you hold me like this that’s when my heart skips, skips a beat
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค ดีซ แด๊ท ฮเว็น มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)
Oh oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
So hung up
(โซ ฮัง อัพ)
We can’t let go
(วี แค็นท เล็ท โก)
If you live in hell, should leave
(อิฟ ยู ไลฝ อิน เฮ็ล , เชิด ลีฝ)
One more time just move me front
(วัน โม ไทม จัซท มูฝ มี ฟรันท)

So put another record on
(โซ พัท แอะนัธเออะ เรคออด ออน)
Kiss and leave me on
(คิซ แซน ลีฝ มี ออน)
Nothing really matters when we’re dancing
(นัธอิง ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮเว็น เวีย แด็นซิง)
Listen to the safe set song, playing on repeat
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซฟ เซ็ท ซ็อง , พเลนิ่ง ออน ริพีท)
Cause everytime you can in close, my heart skips, skips a beat
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู แค็น อิน คโลส , มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So come on, spin me around
(โซ คัมมอน , ซพิน มี อะเรานด)
I don’t wanna go home
(ไอ ด้อนท์ วอนนา โก โฮม)
Cause when you hold me like this you know my heart skips, skips a beat
(คอส ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค ดีซ ยู โน มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)
I know I should, but I can’t leave you alone
(ไอ โน ไอ เชิด , บัท ไอ แค็นท ลีฝ ยู อะโลน)
And when you hold me like this that’s when my heart skips, skips a beat
(แอ็นด ฮเว็น ยู โฮลด มี ไลค ดีซ แด๊ท ฮเว็น มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)
Oh oh oh oh oh oh oh
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

[Rizzle Kicks – Rap]
([ Rizzle คิด แร็พ ])

[Olly – Chorus/Outro]
([ Olly โครัซ /เอ๊าโต ])
So put another record on
(โซ พัท แอะนัธเออะ เรคออด ออน)
Kiss and leave me on
(คิซ แซน ลีฝ มี ออน)
Nothing really matters when we’re dancing
(นัธอิง ริแอ็ลลิ แมทเทอะ ฮเว็น เวีย แด็นซิง)
Listen to the safe set song, playing on repeat
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ เซฟ เซ็ท ซ็อง , พเลนิ่ง ออน ริพีท)
Cause everytime you can in close, my heart skips, skips a beat
(คอส เอ๊รี่ไทม์ ยู แค็น อิน คโลส , มาย ฮาท ซคิพ , ซคิพ ซา บีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น