เนื้อเพลง Twilight คำอ่านไทย Vanessa Carlton

Maybe you think you’re not right for me
( เมบี ยู ธิงค ยัวร์ น็อท ไรท ฟอ มี)
[You are my reason]
([ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น ])
That you’ll never be everything I need
(แดท โยว เนฝเออะ บี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
Well I tell you straight from my heart
(เว็ล ไอ เท็ล ยู ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
You are you are
(ยู อาร์ ยู อาร์)

If you don’t think that you’ve got the pedigree
(อิฟ ยู ด้อนท์ ธิงค แดท ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เพดอิกรี)
That you’re not someone who can talk to me
(แดท ยัวร์ น็อท ซัมวัน ฮู แค็น ทอค ทู มี)
Well I’ll tell you straight from my heart
(เว็ล อิล เท็ล ยู ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
You are you are
(ยู อาร์ ยู อาร์)

You are you are my reason [my reason]
(ยู อาร์ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น [ มาย รี๊ซั่น ])
You are the air I’m breathing [I’m breathing]
(ยู อาร์ ดิ แอ แอม บรีสดิง [ แอม บรีสดิง ])
Ask who’s in my heart, you are you are [you are]
(อาซค ฮู ซิน มาย ฮาท , ยู อาร์ ยู อาร์ [ ยู อาร์ ])

If ever I wanted to run away [to run away]
(อิฟ เอฝเออะ ไอ ว็อนท ทู รัน อะเว [ ทู รัน อะเว ])
I’d go only if you would come with me [you’d come with me]
(อาย โก โอ๊นลี่ อิฟ ยู เวิด คัม วิฑ มี [ ยูต คัม วิฑ มี ])
‘Cos no one can talk to my heart like you are, you are
(คอซ โน วัน แค็น ทอค ทู มาย ฮาท ไลค ยู อาร์ , ยู อาร์)
Oh if I do for you what you do for me [do for me]
(โอ อิฟ ฟาย ดู ฟอ ยู ฮว็อท ยู ดู ฟอ มี [ ดู ฟอ มี ])
If I’m on your mind everytime you sleep [in your dreams]
(อิฟ แอม ออน ยุร ไมนด เอ๊รี่ไทม์ ยู ซลีพ [ อิน ยุร ดรีม ])
Say the words and no matter how far
(เซ เดอะ เวิด แซน โน แมทเทอะ เฮา ฟา)
I’ll be where you are
(อิล บี ฮแว ยู อาร์)

You are you are my reason [my reason]
(ยู อาร์ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น [ มาย รี๊ซั่น ])
You are the air I’m breathing [I’m breathing]
(ยู อาร์ ดิ แอ แอม บรีสดิง [ แอม บรีสดิง ])
Ask who’s in my heart, you are you are [you are]
(อาซค ฮู ซิน มาย ฮาท , ยู อาร์ ยู อาร์ [ ยู อาร์ ])

Oh, I’m loving you
(โอ , แอม ลัฝอิง ยู)

Ooh I wish you’d ask me how I feel
(อู้ ไอ วิฌ ยูต อาซค มี เฮา ไอ ฟีล)
I’d say that I’m emphatic
(อาย เซ แดท แอม เอ็มแฟทอิค)
Ooh and when you’re near to me
(อู้ แอ็นด ฮเว็น ยัวร์ เนีย ทู มี)
This urgency is automatic
(ดีซ เออเจ็นซิ อีส ออโทะแมทอิค)
Ooh you’re my addiction boy
(อู้ ยัวร์ มาย แอ็ดดีคณัน บอย)
And I don’t want to break the habit
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ ว็อนท ทู บเรค เดอะ แฮบอิท)
I’d say that you’re in my heart
(อาย เซ แดท ยัวร์ อิน มาย ฮาท)
You’re in my heart
(ยัวร์ อิน มาย ฮาท)

You are you are my reason [my reason]
(ยู อาร์ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น [ มาย รี๊ซั่น ])
You are the air I’m breathing [I’m breathing]
(ยู อาร์ ดิ แอ แอม บรีสดิง [ แอม บรีสดิง ])
Ask who’s in my heart, you are you are [you are]
(อาซค ฮู ซิน มาย ฮาท , ยู อาร์ ยู อาร์ [ ยู อาร์ ])

Maybe you think you’re not right for me
(เมบี ยู ธิงค ยัวร์ น็อท ไรท ฟอ มี)
[You are my reason]
([ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น ])
That you’ll never be everything I need
(แดท โยว เนฝเออะ บี เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
Well I tell you straight from my heart
(เว็ล ไอ เท็ล ยู ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
You are you are
(ยู อาร์ ยู อาร์)

If you don’t think that you’ve got the pedigree
(อิฟ ยู ด้อนท์ ธิงค แดท ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เพดอิกรี)
That you’re not someone who can talk to me
(แดท ยัวร์ น็อท ซัมวัน ฮู แค็น ทอค ทู มี)
Well I’ll tell you straight from my heart
(เว็ล อิล เท็ล ยู ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
You are you are
(ยู อาร์ ยู อาร์)

You are you are my reason [my reason]
(ยู อาร์ ยู อาร์ มาย รี๊ซั่น [ มาย รี๊ซั่น ])
You are the air I’m breathing [I’m breathing]
(ยู อาร์ ดิ แอ แอม บรีสดิง [ แอม บรีสดิง ])
Ask who’s in my heart, you are you are [you are]
(อาซค ฮู ซิน มาย ฮาท , ยู อาร์ ยู อาร์ [ ยู อาร์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Twilight คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น