เนื้อเพลง Shake That Thing คำอ่านไทย Sean Paul

[Intro]
( [ อินโทร ])
Yeah!
(เย่ !)
Well dey a hav some bwoy a gwaan like dem a gal short
(เว็ล เด อะ เฮฝ ซัม โบวา อะ กวอน ไลค เดม มา แก็ล ฌอท)
[Dem a get caught]
([ เดม มา เก็ท คอท ])
Yuh bwoy a dem mind a nuh too sharp
(ยู้ โบวา อะ เดม ไมนด อะ นาห์ ทู ชาร์พ)
Yuh dun kno say right now,
(ยู้ ดัน โน เซ ไรท เนา ,)
Blackshot and Sean-A-Paul a lef dem inna di dark
(Blackshot แอ็นด ซีน อะ พอล อะ lef เดม อินนา ได ดาค)
[Dutty Yeah!]
([ ดาดี้ เย่ ! ])
True to our ways jus gimme di light and pass di dro
(ทรู ทู เอ๊า เว ยูส กีมมิ ได ไลท แอ็นด เพซ ได ดีโร)
Dey gyals a likein pon our flow
(เด gyals ซา likein pon เอ๊า ฟโล)
Hear what I say now rudebwoy
(เฮีย ฮว็อท ไอ เซ เนา rudebwoy)
Di girls nuh waan nuh friars nuh connivers
(ได เกิล นาห์ วานนฺ นาห์ ฟไรเออะ นาห์ connivers)
Watch out let me talk to har den
(ว็อช เอ้า เล็ท มี ทอค ทู ฮาอา เด็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl it is on, at four o’ clock in di morn’
(เกิล อิท อีส ออน , แอ็ท โฟ โอ คล็อค อิน ได มอน)
An I been watchin’ you shake dat ting
(แอน นาย บีน วันชิน ยู เฌค แดซ ทิง)
Man dem a try, dem a get deny
(แม็น เดม มา ทไร , เดม มา เก็ท ดิไน)
Caw I’m gonna tek dat ting
(คอ แอม กอนนะ เทค แดซ ทิง)
Girl it is mine, a long time me a line
(เกิล อิท อีส ไมน , อะ ล็อง ไทม มี อะ ไลน)
An pan we fi waan you to shake dat ting
(แอน แพน วี ฟาย วานนฺ ยู ทู เฌค แดซ ทิง)
Gyal dem a round an
(Gyal เดม มา เรานด แอน)
Dem a try tek yuh crown
(เดม มา ทไร เทค ยู้ คเราน)
A nuff a dem just, ain’t nothing
(อะ นัฟ อะ เดม จัซท , เอน นัธอิง)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Dat ting a weh yuh got dey
(แดซ ทิง อะ เว ยู้ ก็อท เด)
Weh yuh get it from, a mus yuh mama
(เว ยู้ เก็ท ดิธ ฟร็อม , อะ mus ยู้ มามะ)
Do you fault dey, from me like a champion a bubble pon di
(ดู ยู ฟอลท เด , ฟร็อม มี ไลค เก แชมเพียน อะ บั๊บเบิ้ล pon ได)
Chart dey, gyal a look yuh hav me
(ชาท เด , gyal อะ ลุค ยู้ เฮฝ มี)
A we waan to slap dey from di front an to di back dey
(อะ วี วานนฺ ทู ซแล็พ เด ฟร็อม ได ฟรันท แอน ทู ได แบ็ค เด)
From di bed an to di matinee,
(ฟร็อม ได เบ็ด แอน ทู ได แมทิเน ,)
We haffi blow, pull out di guns an pop pop
(วี เฮฟฟี่ บโล , พุล เอ้า ได กัน แอน พ็อพ พ็อพ)
It’s dey fault dey, energy dey dey a so dey gimme di buff
(อิทซ เด ฟอลท เด , เอนเออะจิ เด เด อะ โซ เด กีมมิ ได บัฟ)
An look pon me, baby put it on me
(แอน ลุค pon มี , เบบิ พัท ดิธ ออน มี)
Right a now yuh mek di Dutty dap a feel horny
(ไรท ดา เนา ยู้ เม็ก ได ดาดี้ dap อะ ฟีล ฮอนิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl it is on, at four o’ clock in di morn’
(เกิล อิท อีส ออน , แอ็ท โฟ โอ คล็อค อิน ได มอน)
An I been watchin’ you shake dat ting
(แอน นาย บีน วันชิน ยู เฌค แดซ ทิง)
Man dem a try, dem a get deny
(แม็น เดม มา ทไร , เดม มา เก็ท ดิไน)
Caw I’m gonna tek dat ting
(คอ แอม กอนนะ เทค แดซ ทิง)
Girl it is mine, a long time me a line
(เกิล อิท อีส ไมน , อะ ล็อง ไทม มี อะ ไลน)
An pan we fi waan you to shake dat ting
(แอน แพน วี ฟาย วานนฺ ยู ทู เฌค แดซ ทิง)
Gyal dem a round an
(Gyal เดม มา เรานด แอน)
Dem a try tek yuh crown
(เดม มา ทไร เทค ยู้ คเราน)
A nuff a dem just, ain’t nothing
(อะ นัฟ อะ เดม จัซท , เอน นัธอิง)

[Verse]
([ เฝิซ ])
From yuh step up inna di place, dance just light up
(ฟร็อม ยู้ ซเท็พ อัพ อินนา ได พเลซ , ดานซ จัซท ไลท อัพ)
Man dem a run alla dem chase an dem a hype up
(แม็น เดม มา รัน alla เดม เชซ แอน เดม มา เฮฝ อัพ)
Which one, a which one a dem a get it first, fight up
(ฮวิช วัน , อะ ฮวิช วัน อะ เดม มา เก็ท ดิธ เฟิซท , ไฟท อัพ)
Looks like dem man dey a go up inna di Fight Club
(ลุค ไลค เดม แม็น เด อะ โก อัพ อินนา ได ไฟท คลับ)
I can ear dem say, gyal yuh body look ripe up
(ไอ แค็น เอีย เดม เซ , gyal ยู้ บอดอิ ลุค ไรพ อัพ)
An dem waan play all dey number dem a type up
(แอน เดม วานนฺ พเล ออล เด นัมเบอะ เดม มา ไทพ อัพ)
Waan tek yuh away, but it was me dat she sight up
(วานนฺ เทค ยู้ อะเว , บัท ดิธ วอส มี แดซ ชี ไซท อัพ)
Sean-A-Paul everyday a get di lovin, well a hype’s up
(ซีน อะ พอล เอวี่เดย์ อะ เก็ท ได ลัฝวิน , เว็ล อะ เฮฝ อัพ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl it is on, at four o’ clock in di morn’
(เกิล อิท อีส ออน , แอ็ท โฟ โอ คล็อค อิน ได มอน)
An I been watchin’ you shake dat ting
(แอน นาย บีน วันชิน ยู เฌค แดซ ทิง)
Man dem a try, dem a get deny
(แม็น เดม มา ทไร , เดม มา เก็ท ดิไน)
Caw I’m gonna tek dat ting
(คอ แอม กอนนะ เทค แดซ ทิง)
Girl it is mine, a long time me a line
(เกิล อิท อีส ไมน , อะ ล็อง ไทม มี อะ ไลน)
An pan we fi waan you to shake dat ting
(แอน แพน วี ฟาย วานนฺ ยู ทู เฌค แดซ ทิง)
Gyal dem a round an
(Gyal เดม มา เรานด แอน)
Dem waan tek yuh crown
(เดม วานนฺ เทค ยู้ คเราน)
A nuff a dem just, ain’t nothing
(อะ นัฟ อะ เดม จัซท , เอน นัธอิง)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Dat ting a weh yuh got dey
(แดซ ทิง อะ เว ยู้ ก็อท เด)
Weh yuh get it from, a mus yuh mama
(เว ยู้ เก็ท ดิธ ฟร็อม , อะ mus ยู้ มามะ)
Do you fault dey, from me like a champion a bubble pon di
(ดู ยู ฟอลท เด , ฟร็อม มี ไลค เก แชมเพียน อะ บั๊บเบิ้ล pon ได)
Chart dey, gyal a look yuh hav me
(ชาท เด , gyal อะ ลุค ยู้ เฮฝ มี)
A we waan to slap dey from di front an to di back dey
(อะ วี วานนฺ ทู ซแล็พ เด ฟร็อม ได ฟรันท แอน ทู ได แบ็ค เด)
From di bed an to di matinee,
(ฟร็อม ได เบ็ด แอน ทู ได แมทิเน ,)
We haffi blow, pull out di guns an pop pop
(วี เฮฟฟี่ บโล , พุล เอ้า ได กัน แอน พ็อพ พ็อพ)
It’s dey fault dey, energy dey dey a so dey gimme di buff
(อิทซ เด ฟอลท เด , เอนเออะจิ เด เด อะ โซ เด กีมมิ ได บัฟ)
An look pon me, baby put it on me
(แอน ลุค pon มี , เบบิ พัท ดิธ ออน มี)
Right a now yuh mek di Dutty dap a feel horny
(ไรท ดา เนา ยู้ เม็ก ได ดาดี้ dap อะ ฟีล ฮอนิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Girl it is on, at four o’ clock in di morn’
(เกิล อิท อีส ออน , แอ็ท โฟ โอ คล็อค อิน ได มอน)
An I been watchin’ you shake dat ting
(แอน นาย บีน วันชิน ยู เฌค แดซ ทิง)
Man dem a try, dem a get deny
(แม็น เดม มา ทไร , เดม มา เก็ท ดิไน)
Caw I’m gonna tek dat ting
(คอ แอม กอนนะ เทค แดซ ทิง)
Girl it is mine, a long time me a line
(เกิล อิท อีส ไมน , อะ ล็อง ไทม มี อะ ไลน)
An pan we fi waan you to shake dat ting
(แอน แพน วี ฟาย วานนฺ ยู ทู เฌค แดซ ทิง)
Gyal dem a round an
(Gyal เดม มา เรานด แอน)
Dem a try tek yuh crown
(เดม มา ทไร เทค ยู้ คเราน)
A nuff a dem just, ain’t nothing
(อะ นัฟ อะ เดม จัซท , เอน นัธอิง)
[repeat until fade]
([ ริพีท อันทีล เฝด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake That Thing คำอ่านไทย Sean Paul

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น