เนื้อเพลง Love Me Or Hate Me คำอ่านไทย Lady Sovereign

Yeah,
( เย่ ,)
It’s officially the biggest midget in the game.
(อิทซ ออฟฟิตเชอรี่ เดอะ บิ๊กเกส มีจเอ็ท อิน เดอะ เกม)
I dunno.
(ไอ ดันโน)
Make way for the S.O.V.
(เมค เว ฟอ เดอะ เอส โอ วี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Love me or hate me, its still an obsession.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , อิทซ ซทิล แอน อ็อบเซฌอัน)
Love me or hate me, that is the question.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
If you love me then Thank you!
(อิฟ ยู ลัฝ มี เด็น แธ็งค ยู !)
If you hate me then F*** you!
(อิฟ ยู เฮท มี เด็น เอฟ *** ยู !)
[repeat]
([ ริพีท ])

I’m fat, I need a diet.
(แอม แฟ็ท , ไอ นีด อะ ไดเอ็ท)
No, in fact i’m just too light
(โน , อิน แฟ็คท แอม จัซท ทู ไลท)
And i ain’t got the biggest breast-s-s, but i write all the best disses.
(แอ็นด ดาย เอน ก็อท เดอะ บิ๊กเกส บเร็ซท เอส เอส , บัท ไอ ไรท ออล เดอะ เบ็ซท ดีสเซซ)
I got hairy armpits, but i don’t walk around like this.
(ไอ ก็อท แฮริ armpits , บัท ไอ ด้อนท์ วอค อะเรานด ไลค ดีซ)
i wear a big baggy t-shirt that hides that nasty sh**.
(ไอ แว รา บิก แบกกิ ที เฌิท แดท ไฮด แดท นาซทิ ฌะ **)
Ugh!
(อะ !)
Never had my nails done.
(เนฝเออะ แฮ็ด มาย เนล ดัน)
Bite them down until they’re numb.
(ไบท เฑ็ม เดาน อันทีล เดรว นัม)
I’m the one with the non-existent bum,
(แอม ดิ วัน วิฑ เดอะ น็อน เอ็กสีซเท็นท บัม ,)
Now i dont really give a….Ugh!
(เนา ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กิฝ อะ อะ !)
I’m late for my shepherd’s pie
(แอม เลท ฟอ มาย เฌพเอิด ไพ)
Like a high maintenance chick missin’ her diamonds.
(ไลค เก ไฮ เมนทิแน็นซ ชิค มิซซิน เฮอ ไดมันด)
I’m missin’ my clippers size.
(แอม มิซซิน มาย คลีพเพอะ ไซส)
Now bow down to your royal highness.
(เนา เบา เดาน ทู ยุร รอยแอ็ล ไฮเน็ซ)
No i dont own a corgi,
(โน ไอ ด้อนท์ โอน อะ corgi ,)
Had a hamster, it died cuz i ignored it.
(แฮ็ด อะ แฮมซเทอะ , อิท ได คัซ ไอ อิกนอร์ ดิท)
Go on then, go on report me,
(โก ออน เด็น , โก ออน ริโพท มี ,)
I’m English, try and deport me!
(แอม อีงกลิฌ , ทไร แอ็นด ดิโพท มี !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Love me or hate me, its still an obsession.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , อิทซ ซทิล แอน อ็อบเซฌอัน)
Love me or hate me, that is the question.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
If you love me then Thank you!
(อิฟ ยู ลัฝ มี เด็น แธ็งค ยู !)
If you hate me then F*** you!
(อิฟ ยู เฮท มี เด็น เอฟ *** ยู !)
[repeat]
([ ริพีท ])

I’m that funky little monkey with the tiniest ears.
(แอม แดท ฟังคิ ลิ๊ทเทิ่ล มังคิ วิฑ เดอะ tiniest เอีย)
i don’t like drinkin fancy champy,
(ไอ ด้อนท์ ไลค ดริงคิน แฟนซิ champy ,)
I’ll stick wit Heineken beers.
(อิล ซทิค วิท Heineken เบีย)
Whoops, might burp in ya face,
(ฮูพ , ไมท burp อิน ยา เฟซ ,)
A little unlady-like,
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล unlady ไลค ,)
What can i say?
(ฮว็อท แค็น นาย เซ)
Well oh gosh i’m not posh, male wit odd socks.
(เว็ล โอ ก็อฌ แอม น็อท พ็อฌ , เมล วิท อ๊อดด ซ็อค)
I do what i’m doin YEAH!
(ไอ ดู ฮว็อท แอม โดย เย่ !)
So everybody’s entitled to opinions,
(โซ เอวี่บอดี้ เอ็นไท๊เทิ่ล ทู โอะพีนยัน ,)
I open my mouth and sh** i got millions.
(ไอ โอเพ็น มาย เมาธ แอ็นด ฌะ ** ไอ ก็อท มีลยัน)
I’m the middle kid, the riddle kid,
(แอม เดอะ มิ๊ดเดิ้ล คิด , เดอะ ริ๊ดเดิ้ล คิด ,)
I’ll make you giggle till your sick
(อิล เมค ยู กิ๊กเกิล ทิล ยุร ซิค)
Cuz my nose jiggles while i spit.
(คัซ มาย โนส จีกกล ฮไวล ไอ ซพิท)
Yeah i do have some stories
(เย่ ไอ ดู แฮ็ฝ ซัม สตอยสฺ)
And its true i want all the glory.
(แอ็นด อิทซ ทรู ไอ ว็อนท ดอร์ เดอะ กโลริ)
Go on then, come on support,
(โก ออน เด็น , คัมมอน ซัพโพท ,)
I’m English, try and deport me!
(แอม อีงกลิฌ , ทไร แอ็นด ดิโพท มี !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Love me or hate me, its still an obsession.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , อิทซ ซทิล แอน อ็อบเซฌอัน)
Love me or hate me, that is the question.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
If you love me then Thank you!
(อิฟ ยู ลัฝ มี เด็น แธ็งค ยู !)
If you hate me then F*** you!
(อิฟ ยู เฮท มี เด็น เอฟ *** ยู !)
[repeat]
([ ริพีท ])

So i cant dance and i really cant sing.
(โซ ไอ แค็นท ดานซ แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ แค็นท ซิง)
I can only do one thing,
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ ดู วัน ธิง ,)
And that’s be Lady Sovereign!
(แอ็นด แด๊ท บี เลดิ ซอฝเออะริน !)
So i cant dance and i really cant sing.
(โซ ไอ แค็นท ดานซ แอ็นด ดาย ริแอ็ลลิ แค็นท ซิง)
I can only do one thing,
(ไอ แค็น โอ๊นลี่ ดู วัน ธิง ,)
And that’s be Lady Sovereign!
(แอ็นด แด๊ท บี เลดิ ซอฝเออะริน !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Love me or hate me, its still an obsession.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , อิทซ ซทิล แอน อ็อบเซฌอัน)
Love me or hate me, that is the question.
(ลัฝ มี ออ เฮท มี , แดท อีส เดอะ คเวซชัน)
If you love me then Thank you!
(อิฟ ยู ลัฝ มี เด็น แธ็งค ยู !)
If you hate me then F*** you!
(อิฟ ยู เฮท มี เด็น เอฟ *** ยู !)
[repeat]
([ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Me Or Hate Me คำอ่านไทย Lady Sovereign

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น