เนื้อเพลง I’m The Best คำอ่านไทย Nicki Minaj

Uh, yo. Yo.
( อา , โย โย)
It was back in 07 did a couple of tapes.
(อิท วอส แบ็ค อิน 07 ดิด อะ คั๊พเพิ่ล อ็อฝ เทพ)
Did a couple dvd’s make a couple mistakes
(ดิด อะ คั๊พเพิ่ล ดีวีดีสฺ เมค เก คั๊พเพิ่ล มิซเทค)
didn’t know what I was doing but I put on a cape
(ดิ๊นอิน โน ฮว็อท ไอ วอส ดูอิง บัท ไอ พัท ออน อะ เคพ)
now it’s which world tour should I go on today?
(เนา อิทซ ฮวิช เวิลด ทัวร์ เชิด ดาย โก ออน ทุเด)
See, you told me I would lose but I won.
(ซี , ยู โทลด มี ไอ เวิด ลูส บัท ไอ ว็อน)
Might cop a million Jimmy Choo’s just for fun.
(ไมท ค็อพ อะ มีลยัน จิมมี่ ช จัซท ฟอ ฟัน)
Cause b*tches couldn’t take whats in me Australasia to Sydney
(คอส บี *tches คูดซึ่น เทค ฮว็อท ซิน มี Australasia ทู Sydney)
might run up in Disney out in la with Lindsey.
(ไมท รัน อัพ อิน Disney เอ้า อิน ลา วิฑ Lindsey)
Got the eye of the tiger the lion of June now it’s me and my time
(ก็อท ดิ ไอ อ็อฝ เดอะ ไทเกอะ เดอะ ไลอัน อ็อฝ จูน เนา อิทซ มี แอ็นด มาย ไทม)
it’s just me in my prime everything I tried to teach em’
(อิทซ จัซท มี อิน มาย พไรม เอ๊วี่ติง ไอ ทไร ทู ทีช เอ็ม)
they’ll gonna see it in time.
(เด๊ว กอนนะ ซี อิท อิน ไทม)
Tell the b*tches to get a stick, I’m tired of leading the blind.
(เท็ล เดอะ บี *tches ทู เก็ท ดา ซทิค , แอม ไทร อ็อฝ ลีดอิง เดอะ บไลนด)
Got two shows tonight that’s Brooklyn and Dallas
(ก็อท ทู โฌ ทุไนท แด๊ท บรูกคิน แอ็นด Dallas)
then a private party at the Buckingham palace.
(เด็น อะ พไรฝิท พาทิ แอ็ท เดอะ Buckingham แพลอิซ)
Which means I gotta fly like a movie no commercial that’s young money
(ฮวิช มีน ซาย กอททะ ฟไล ไลค เก มูวี่ โน ค็อมเมอแฌ็ล แด๊ท ยัง มันอิ)
cash money yeah, I’m universal.
(แค็ฌ มันอิ เย่ , แอม ยูนิเฝอแซ็ล)

I feel it coming for me.
(ไอ ฟีล อิท คัมอิง ฟอ มี)
Because the top is lonely.
(บิคอส เดอะ ท็อพ อีส โลนลิ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
I’m the best b*tch doing it,
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท ,)
I’m the best b*tch doing it.
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท)

Yo, yo, I remember when I couldn’t buy my mother a couch
(โย , โย , ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น นาย คูดซึ่น ไบ มาย ม๊าเธ่อร์ รา เคาช)
now I’m sitting at the closing, bought my mother a house.
(เนา แอม ซีททิง แอ็ท เดอะ โครสซิง , บอท มาย ม๊าเธ่อร์ รา เฮาซ)
You could never understand why I grind like I do.
(ยู เคิด เนฝเออะ อันเดิซแทนด ฮไว ไอ ไกรนด ไลค ไก ดู)
Makah and Julini why I grind like I do.
(Makah แอ็นด Julini ฮไว ไอ ไกรนด ไลค ไก ดู)
Cause even when my daddy was on crack
(คอส อีเฝ็น ฮเว็น มาย แดดดิ วอส ออน คแร็ค)
I was crack now the whole album is crack you aint gotta skip a track.
(ไอ วอส คแร็ค เนา เดอะ โฮล แอลบัม อีส คแร็ค ยู เอน กอททะ ซคิพ อะ ทแรค)
I aint gotta get a plaque, I aint gotta get awards
(ไอ เอน กอททะ เก็ท ดา พแล็ค , ไอ เอน กอททะ เก็ท อะวอด)
I just walk up out the door all the girls will applaud.
(ไอ จัซท วอค อัพ เอ้า เดอะ โด ออล เดอะ เกิล วิล แอ็พลอด)
All the girls will come in as long as they understand
(ออล เดอะ เกิล วิล คัม อิน แอ็ส ล็อง แอ็ส เด อันเดิซแทนด)
that I’m fighting for the girls that never thought they could win.
(แดท แอม ไฟท์ดิง ฟอ เดอะ เกิล แดท เนฝเออะ ธอท เด เคิด วิน)
Cause before they could begin you told them it was the end
(คอส บิโฟ เด เคิด บีกีน ยู โทลด เฑ็ม อิท วอส ดิ เอ็นด)
but I am here to reverse the curse that they lived in.
(บัท ไอ แอ็ม เฮียร ทู ริเฝิซ เดอะ เคิซ แดท เด ไลฝ อิน)
Got two bones to pick I’m only going to choose one.
(ก็อท ทู บอน ทู พิค แอม โอ๊นลี่ โกอิ้ง ทู ชูส วัน)
You might get addressed on the second album which means
(ยู ไมท เก็ท แอ็ดเรซ ออน เดอะ เซคอันด แอลบัม ฮวิช มีน)
you can breathe until I mothaf*cking say so.
(ยู แค็น บรีฑ อันทีล ไอ mothaf*คิง เซ โซ)
To all my bad b*tches I can see your halo.
(ทู ออล มาย แบ็ด บี *tches ซาย แค็น ซี ยุร เฮโล)

I feel it coming for me.
(ไอ ฟีล อิท คัมอิง ฟอ มี)
Because the top is lonely.
(บิคอส เดอะ ท็อพ อีส โลนลิ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
I’m the best b*tch doing it,
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท ,)
I’m the best b*tch doing it.
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท)
I’m the be be best.
(แอม เดอะ บี บี เบ็ซท)
I am the Best!
(ไอ แอ็ม เดอะ เบ็ซท !)

Eh, it’s okay.
(เอ , อิทซ โอเค)
It’s okay.
(อิทซ โอเค)
Long as you know,
(ล็อง แอ็ส ยู โน ,)
Long as you know,
(ล็อง แอ็ส ยู โน ,)
Long as you mothaf*cking know, I am the best.
(ล็อง แอ็ส ยู mothaf*คิง โน , ไอ แอ็ม เดอะ เบ็ซท)

I feel it coming for me.
(ไอ ฟีล อิท คัมอิง ฟอ มี)
Because the top is lonely.
(บิคอส เดอะ ท็อพ อีส โลนลิ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
What the f*ck they gonna say?
(ฮว็อท เดอะ เอฟ *ck เด กอนนะ เซ)
I’m the best b*tch doing it,
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท ,)
I’m the best b*tch doing it.
(แอม เดอะ เบ็ซท บี *tch ดูอิง อิท)
I’m the be be best.
(แอม เดอะ บี บี เบ็ซท)
I am the Best!
(ไอ แอ็ม เดอะ เบ็ซท !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m The Best คำอ่านไทย Nicki Minaj

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น