เนื้อเพลง Rhythm of Rain คำอ่านไทย Melee

This picture says so many things
( ดีซ พีคเชอะ เซ โซ เมนอิ ธิง)
I wish I never had the nerve to say to you, to say to you.
(ไอ วิฌ ไอ เนฝเออะ แฮ็ด เดอะ เนิฝ ทู เซ ทู ยู , ทู เซ ทู ยู)

But I could be o many things
(บัท ไอ เคิด บี โอ เมนอิ ธิง)
I wish I could never be in front of you, in front of you.
(ไอ วิฌ ไอ เคิด เนฝเออะ บี อิน ฟรันท อ็อฝ ยู , อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)

You say that you never believe
(ยู เซ แดท ยู เนฝเออะ บิลีฝ)
You say that it’s time.
(ยู เซ แดท อิทซ ไทม)

Oh you can find a way
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)
Songs from your past will play
(ซ็อง ฟร็อม ยุร พาซท วิล พเล)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)

Falling down in every way, letting go of memories
(ฟ๊อลิง เดาน อิน เอฝริ เว , เลทดิง โก อ็อฝ เมรโมรี)
They float away, far away.
(เด ฟโลท อะเว , ฟา อะเว)

Trying hard to keep in mind,
(ทไรอิง ฮาด ทู คีพ อิน ไมนด ,)
Once something’s gone you never can go home again, go home again.
(วันซ ซัมติง กอน ยู เนฝเออะ แค็น โก โฮม อะเกน , โก โฮม อะเกน)

You say that you never believe
(ยู เซ แดท ยู เนฝเออะ บิลีฝ)
You say that it’s time.
(ยู เซ แดท อิทซ ไทม)

Oh you can find a way
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)
Songs from your past will play
(ซ็อง ฟร็อม ยุร พาซท วิล พเล)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)

Don’t stop now the way you’re breathing.
(ด้อนท์ ซท็อพ เนา เดอะ เว ยัวร์ บรีสดิง)
Don’t stop now the way you’re breathing.
(ด้อนท์ ซท็อพ เนา เดอะ เว ยัวร์ บรีสดิง)
Oh just look in the eye of a storm, you can’t fight tonight.
(โอ จัซท ลุค อิน ดิ ไอ อ็อฝ อะ ซทอม , ยู แค็นท ไฟท ทุไนท)

You say that you never believe
(ยู เซ แดท ยู เนฝเออะ บิลีฝ)
You say that it’s time.
(ยู เซ แดท อิทซ ไทม)

Oh you can find a way
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)
Songs from your past will play
(ซ็อง ฟร็อม ยุร พาซท วิล พเล)
Through the rain, the rhythm of the rain.
(ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)

Oh you can find a way [oh you can find a way]
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว [ โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว ])
Oh you can find a way [oh you can find a way]
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว [ โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว ])
Oh you can find a way through the rain, the rhythm of the rain.
(โอ ยู แค็น ไฟนด อะ เว ธรู เดอะ เรน , เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ เดอะ เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rhythm of Rain คำอ่านไทย Melee

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น