เนื้อเพลง I Think I’m In Love With You คำอ่านไทย Jessica Simpson

Everytime you’re near baby
( เอ๊รี่ไทม์ ยัวร์ เนีย เบบิ)
I get kinda crazy in my head for you, I don’t know what to do
(ไอ เก็ท กินดา คเรสิ อิน มาย เฮ็ด ฟอ ยู , ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
And oh baby
(แอ็นด โอ เบบิ)
I get kinda shaky when they mention you, I just lose my cool
(ไอ เก็ท กินดา เฌคอิ ฮเว็น เด เมนฌัน ยู , ไอ จัซท ลูส มาย คูล)
My friends tell me
(มาย ฟเร็นด เท็ล มี)
Somethin has come over me and I think I know what it is
(ซัมติน แฮ็ส คัม โอเฝอะ มี แอ็นด ดาย ธิงค ไอ โน ฮว็อท ดิธ อีส)

* [I think I’m in love]
(* [ ไอ ธิงค แอม อิน ลัฝ ])
Boy I think that I’m in love with you
(บอย ไอ ธิงค แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve been doin silly things when it comes to you
(แอฝ บีน โดย ซีลลิ ธิง ฮเว็น หนิด คัม ทู ยู)
In love, boy I think that I’m in love with you
(อิน ลัฝ , บอย ไอ ธิงค แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve been tellin all my friends what I feel for you
(แอฝ บีน เทลลิน ออล มาย ฟเร็นด ฮว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)

Just the other night baby, I saw you hangin
(จัซท ดิ อัฑเออะ ไนท เบบิ , ไอ ซอ ยู แฮนจิ้น)
You were with your crew, I was with mine too
(ยู เวอ วิฑ ยุร ครู , ไอ วอส วิฑ ไมน ทู)
You took me by surprise
(ยู ทุค มี ไบ เซิพไรส)
When you turn and look me in my eyes, boy you really blow my mind
(ฮเว็น ยู เทิน แอ็นด ลุค มี อิน มาย ไอ , บอย ยู ริแอ็ลลิ บโล มาย ไมนด)
I don’t know what’s gotten into me
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท กอททน อีนทุ มี)
But, God, I think I know what it is
(บัท , ก็อด , ไอ ธิงค ไอ โน ฮว็อท ดิธ อีส)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Boy I think that I’m in love with you
(บอย ไอ ธิงค แดท แอม อิน ลัฝ วิฑ ยู)
I’ve been tellin all my friends what I feel for you
(แอฝ บีน เทลลิน ออล มาย ฟเร็นด ฮว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)

Somethin strange has come over me
(ซัมติน ซทเรนจ แฮ็ส คัม โอเฝอะ มี)
Got me goin out of my mind
(ก็อท มี โกอิน เอ้า อ็อฝ มาย ไมนด)
Never met a guy like you before
(เนฝเออะ เม็ท ดา ไก ไลค ยู บิโฟ)
You make me feel special inside
(ยู เมค มี ฟีล ซเพฌแอ็ล อีนไซด)

[Repeat * , * , * ] till fade
([ ริพีท * , * , * ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Think I’m In Love With You คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น