เนื้อเพลง You Are What You Love คำอ่านไทย Jenny Lewis

This is no great illusion
( ดีซ ซิส โน กเรท อิลยูฌัน)
When I’m with you I’m looking for a ghost
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู แอม ลุคอิง ฟอ รา โกซท)
Or invisible reasons
(ออ อินฝิ๊ซิเบิ้ล รี๊ซั่น)
To fall out of love and run screaming from our home
(ทู ฟอล เอ้า อ็อฝ ลัฝ แอ็นด รัน ซครีมอิง ฟร็อม เอ๊า โฮม)

Because we live in a house of mirrors
(บิคอส วี ไลฝ อิน อะ เฮาซ อ็อฝ มีเรอะ)
We see our fears and everything
(วี ซี เอ๊า เฟีย แซน เอ๊วี่ติง)
Our songs, faces, and second hand clothes
(เอ๊า ซ็อง , เฟซ , แอ็นด เซคอันด แฮ็นด คโลฑ)
But more and more we’re suffering
(บัท โม แอ็นด โม เวีย ซัฟเฟอะริง)
Not nobody, not a thousand beers
(น็อท โนบอดี้ , น็อท ดา เธาแส็น เบีย)
Will keep us from feeling so all alone
(วิล คีพ อัซ ฟร็อม ฟีลอิง โซ ออล อะโลน)

But you are what you love
(บัท ยู อาร์ ฮว็อท ยู ลัฝ)
And not what loves you back
(แอ็นด น็อท ฮว็อท ลัฝ ยู แบ็ค)
That’s why I’m here on your doorstep
(แด๊ท ฮไว แอม เฮียร ออน ยุร ดอร์สเต็ป)
Pleading for you to take me back
(พลีดอิง ฟอ ยู ทู เทค มี แบ็ค)

The phone is a fine invention
(เดอะ โฟน อีส ซา ไฟน อินเฝนฌัน)
It allows me to talk endlessly to you
(อิท แอ็ลเลา มี ทู ทอค เอนเล็ซลิ ทู ยู)
About nothing disguising my intentions
(อะเบาท นัธอิง disguisings มาย อินเทนฌัน)
Which I’m afraid, my friend, are wildly untrue
(ฮวิช แอม อัฟเรด , มาย ฟเร็นด , อาร์ ไวลลิ อันทรู)

It’s a sleight of hand, a white soul band
(อิทซ ซา ซไลท อ็อฝ แฮ็นด , อะ ฮไวท โซล แบ็นด)
The heart attacks I’m convinced I have
(เดอะ ฮาท แอ็ทแทค แอม ค็อนฝีนซ ดาย แฮ็ฝ)
Every morning upon waking
(เอฝริ มอนิง อุพอน เวคกิ้ง)
To you I’m a symbol or a monument
(ทู ยู แอม มา ซีมบัล ออ รา มอนอิวเม็นท)
Your rite of passage to fufillment
(ยุร ไรท อ็อฝ แพซซิจ ทู fufillment)
But I’m not yours for the taking
(บัท แอม น็อท ยุร ฟอ เดอะ เทคอิง)

But you are what you love
(บัท ยู อาร์ ฮว็อท ยู ลัฝ)
And not what loves you back
(แอ็นด น็อท ฮว็อท ลัฝ ยู แบ็ค)
So I guess that’s why you keep calling me back
(โซ ไอ เก็ซ แด๊ท ฮไว ยู คีพ คอลลิง มี แบ็ค)

I’m fraudulent, a thief at best
(แอม ฟรอจอิวเล็นท , อะ ธีฟ แอ็ท เบ็ซท)
A coward who paints a bullsh*t canvas
(อะ เคาเอิด ฮู เพนท ซา bullsh*ที แคนฝัซ)
Things that will never happen to me
(ธิง แดท วิล เนฝเออะ แฮพเพ็น ทู มี)
But at arms length, it’s Tim who said
(บัท แอ็ท อาม เล็งธ , อิทซ ทิม ฮู เซ็ด)
I’m good at it, I’ve mastered it
(แอม เกิด แอ็ท ดิธ , แอฝ มาซเทอะ ดิท)
Avoiding, avoiding everything
(อว้อยดิ้ง , อว้อยดิ้ง เอ๊วี่ติง)

But you are what you love, Tim
(บัท ยู อาร์ ฮว็อท ยู ลัฝ , ทิม)
And not what loves you back
(แอ็นด น็อท ฮว็อท ลัฝ ยู แบ็ค)
And I’m in love with illusions
(แอ็นด แอม อิน ลัฝ วิฑ อิลยูฌัน)
So saw me in half
(โซ ซอ มี อิน ฮาล์ฟ)
I’m in love with tricks
(แอม อิน ลัฝ วิฑ ทริค)
So pull another rabbit out of your hat
(โซ พุล แอะนัธเออะ แรบบิท เอ้า อ็อฝ ยุร แฮ็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Are What You Love คำอ่านไทย Jenny Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น