เนื้อเพลง Wish You Were Here คำอ่านไทย Pink Floyd

So, so you think you can tell Heaven from Hell,
( โซ , โซ ยู ธิงค ยู แค็น เท็ล เฮฝเอ็น ฟร็อม เฮ็ล ,)
blue skies from pain.
(บลู สกาย ฟร็อม เพน)
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil?
(แค็น ยู เท็ล อะ กรีน ฟีลด ฟร็อม มา โคลด ซทีล เรล อะ ซไมล ฟร็อม มา เฝล)
Do you think you can tell?
(ดู ยู ธิงค ยู แค็น เท็ล)

And did they get you trade your heroes for ghosts?
(แอ็นด ดิด เด เก็ท ยู เทรด ยุร อีโร ฟอ โกซท)
Hot ashes for trees? Hot air for a cold breeze?
(ฮ็อท แอสเชรด ฟอ ทรี ฮ็อท แอ ฟอ รา โคลด บรีส)
Cold comfort for change? And did you exchange
(โคลด คัมเฟิท ฟอ เชนจ แอ็นด ดิด ยู เอ็คซเชนจ)
a walk on part in the war for a lead role in a cage?
(อะ วอค ออน พาท อิน เดอะ วอ ฟอ รา เล็ด โรล อิน อะ เคจ)

How I wish, how I wish you were here.
(เฮา ไอ วิฌ , เฮา ไอ วิฌ ยู เวอ เฮียร)
We’re just two lost souls swimming in a fish bowl,
(เวีย จัซท ทู ล็อซท โซล สวิมมิง อิน อะ ฟิฌ โบล ,)
year after year,
(เยีย อาฟเทอะ เยีย ,)
running over the same old ground. What have we found?
(รันนิง โอเฝอะ เดอะ เซม โอลด กเรานด ฮว็อท แฮ็ฝ วี เฟานด)
The same old fears,
(เดอะ เซม โอลด เฟีย ,)
wish you were here.
(วิฌ ยู เวอ เฮียร)

Comfortably numb
(คัมเฟอะทับลิ นัม)
Hello,
(เฮ็ลโล ,)
Is there anybody in there
(อีส แดร์ เอนอิบอดิ อิน แดร์)
Just nod if you can hear me
(จัซท น็อด อิฟ ยู แค็น เฮีย มี)
Is there anyone at home
(อีส แดร์ เอนอิวัน แอ็ท โฮม)
come on now,
(คัมมอน เนา ,)
I hear you’re feeling down
(ไอ เฮีย ยัวร์ ฟีลอิง เดาน)
I can ease your pain
(ไอ แค็น อีส ยุร เพน)
And get you on your feet again
(แอ็นด เก็ท ยู ออน ยุร ฟีท อะเกน)
Relax
(ริแลคซ)
I’ll need some information first
(อิล นีด ซัม อินเฟาะเมฌัน เฟิซท)
Just the basic facts
(จัซท เดอะ เบซอิค แฟ็คท)
Can you show me where it hurts?
(แค็น ยู โฌ มี ฮแว อิท เฮิท)

There is no pain you are receding
(แดร์ อีส โน เพน ยู อาร์ recedings)
a distant ship smoke on the horizon
(อะ ดีซแท็นท ฌิพ ซโมค ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
You have only coming through in wares
(ยู แฮ็ฝ โอ๊นลี่ คัมอิง ธรู อิน แว)
You’r lips more but I can’t hear why you’re saying
(ยุร ลิพ โม บัท ไอ แค็นท เฮีย ฮไว ยัวร์ เซอิง)
When I was a child I had a fever
(ฮเว็น นาย วอส ซา ไชล ดาย แฮ็ด อะ ฟีเฝอะ)
My hands fell just like two balloons
(มาย แฮ็นด เฟ็ล จัซท ไลค ทู แบ็ลลูน)
Now I’ve got that feeling again
(เนา แอฝ ก็อท แดท ฟีลอิง อะเกน)
I can’t explain you would not understand
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน ยู เวิด น็อท อันเดิซแทนด)
This is not how I am
(ดีซ ซิส น็อท เฮา ไอ แอ็ม)
I have become comfortably numb
(ไอ แฮ็ฝ บิคัม คัมเฟอะทับลิ นัม)
O.K.
(โอ เค)
Just a little pinprick
(จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล pinprick)
There’ll be no more aaaaaaaah!
(เดอะเรล บี โน โม aaaaaaaah !)
But you may feel a little sick
(บัท ยู เม ฟีล อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซิค)
can you stand up?
(แค็น ยู ซแท็นด อัพ)
I do believe its working good
(ไอ ดู บิลีฝ อิทซ เวิคกิง เกิด)
that I’ll keep you going through the show
(แดท อิล คีพ ยู โกอิ้ง ธรู เดอะ โฌ)
Come on its time to go
(คัมมอน อิทซ ไทม ทู โก)
There is no pain, you are recading
(แดร์ อีส โน เพน , ยู อาร์ recadings)
A distant chip smoke on the horizon
(อะ ดีซแท็นท ชิพ ซโมค ออน เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
You are only coming through in waves
(ยู อาร์ โอ๊นลี่ คัมอิง ธรู อิน เวฝ)
Your lips move but I can hear what you’re saying
(ยุร ลิพ มูฝ บัท ไอ แค็น เฮีย ฮว็อท ยัวร์ เซอิง)
When I was a child
(ฮเว็น นาย วอส ซา ไชล)
I caught a flecting glimpse
(ไอ คอท ดา flectings กลิมซ)
Out of the corner of my eye
(เอ้า อ็อฝ เดอะ คอเนอะ อ็อฝ มาย ไอ)
I turned to look but it was gone
(ไอ เทิน ทู ลุค บัท ดิธ วอส กอน)
I cannot put my finger on it now
(ไอ แคนน็อท พัท มาย ฟีงเกอะ ออน หนิด เนา)
The child is grown
(เดอะ ไชล อีส กโรน)
The dream is gone
(เดอะ ดรีม อีส กอน)
And I have become
(แอ็นด ดาย แฮ็ฝ บิคัม)
Comfortably numb
(คัมเฟอะทับลิ นัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wish You Were Here คำอ่านไทย Pink Floyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น