เนื้อเพลง B-Boys Makin’ with The Freak Freak คำอ่านไทย Beastie Boys

Putting Songs Together Ain’t No Puzzle Like Yahtzee
( พูทดิง ซ็อง ทุเกฑเออะ เอน โน พั๊ซเซิ่ล ไลค Yahtzee)
Sending This Out To K-Rob And Rahmalzee
(เซนดิ้ง ดีซ เอ้า ทู เค ร็อบ แอ็นด Rahmalzee)
Let Me Introduce Myself On This Cut
(เล็ท มี อีนทโระดยูซ ไมเซลฟ ออน ดีซ คัท)
I’m Ad Rock, I’m Lit Like A Motherf*ck
(แอม แอ็ด ร็อค , แอม ลิท ไลค เก Motherf*ck)
Well, I’m Brewing Up Rhymes Like I Was Using A Still
(เว็ล , แอม Brewings อัพ ไรม ไลค ไก วอส ยูสซิง อะ ซทิล)
Kickin’ An Old School Flow Like Mike McGill
(คิคคินแอน โอลด ซคูล ฟโล ไลค ไมค McGill)
‘Cause Yauch’s On The Upright, The Sh*t Just Ain’t Funny
(คอส Yauchs ออน ดิ อัพไรท , เดอะ ฌะ *ที จัซท เอน ฟันนิ)
Got Fat Bass Lines Like Russel Simmons Steals Money
(ก็อท แฟ็ท แบ็ซ ไลน ไลค รัสเซล ซิมเมินสฺ ซทีล มันอิ)
Got Clientele, You Know I Rock Well
(ก็อท คไลเอ็นเท็ล , ยู โน ไอ ร็อค เว็ล)
And Then You’re On My D*ck Because I’m D.F.L.
(แอ็นด เด็น ยัวร์ ออน มาย D*ck บิคอส แอม ดี เอฟ แอล)
Yeah, Mike ‘Cause Playing The Bass Is My Favorite Sh*t
(เย่ , ไมค คอส พเลนิ่ง เดอะ แบ็ซ ซิส มาย เฟเฝอะริท ฌะ *ที)
I Might Be A Hack On The Stand Up But I’m Working At It
(ไอ ไมท บี อะ แฮ็ค ออน เดอะ ซแท็นด อัพ บัท แอม เวิคกิง แอ็ท ดิธ)
I Get My Hair Cut Correct Like Anthony Mason
(ไอ เก็ท มาย แฮ คัท เคาะเรคท ไลค แอนโตนี เมสั่น)
Then I Ride The I.R.T. Right Up To Penn Station
(เด็น นาย ไรด ดิ ไอ อาร์ ที ไรท อัพ ทู Penn ซเทฌัน)
Penn Station Up On 8th Ave.
(Penn ซเทฌัน อัพ ออน 8th อาเฝ)
Listen All Y’all You get The Ball Bath
(ลิ๊สซึ่น ออล ยอล ยู เก็ท เดอะ บอล บัธ)
He’s Got The Savior Faire Because He’s Debonair
(อีส ก็อท เดอะ เซฝเยอะ Faire บิคอส อีส เดโบะแน)
Mike D With The Vinyl With The Grooves So Rare
(ไมค ดี วิฑ เดอะ ไฝนิล วิฑ เดอะ กรูฝ โซ แร)
And The Rhymes That We’re Are Doo Doo
(แอ็นด เดอะ ไรม แดท เวีย อาร์ ดู ดู)

Sh*t, if it’s going to be that kind of a party
(ฌะ *ที , อิฟ อิทซ โกอิ้ง ทู บี แดท ไคนด อ็อฝ อะ พาทิ)
I’m gonna stick my d*ck in the mashed potatoes
(แอม กอนนะ ซทิค มาย d*ck อิน เดอะ แม็ฌ โพรเทโดสฺ)

Been Makin’ With The Freak Freak, So Unique
(บีน เมกิน วิฑ เดอะ ฟรีค ฟรีค , โซ ยุนีค)
I Been Learning From The Elders Now It’s Time To Speak
(ไอ บีน เลอนิง ฟร็อม ดิ เอลเดอะ เนา อิทซ ไทม ทู ซพีค)
Oh That Sh*t Sounds Nice
(โอ แดท ฌะ *ที เซานด ไน๊ซ์)
Mike D Come On And Get It On Y’all
(ไมค ดี คัมมอน แอ็นด เก็ท ดิธ ออน ยอล)
Talking Sh*t About A Mile A Minute
(ทอคอิง ฌะ *ที อะเบาท ดา ไมล อะ มินยูท)
Put The Wax On The Table And Let The D.J. Spin It
(พัท เดอะ แว็กซ ออน เดอะ เท๊เบิ้ล แอ็นด เล็ท เดอะ ดี เจ ซพิน หนิด)
Excuse Me Motherf*ckers, Can I Beg Your Pardon
(เอ็คซคยูซ มี Motherf*ckers , แค็น นาย เบ็ก ยุร พ๊าร์ด่อน)
I’m Gonna See The Knicks At Madison Square Garden
(แอม กอนนะ ซี เดอะ Knicks แอ็ท เมดิซัน ซคแว ก๊าร์เด้น)
And Like The Knicks I Got Game Like I Worked At Hasbro
(แอ็นด ไลค เดอะ Knicks ซาย ก็อท เกม ไลค ไก เวิค แอ็ท Hasbro)
On The Mic I Bug, Like I Was Prince Jazzbo
(ออน เดอะ ไมคะ ไอ บัก , ไลค ไก วอส พรินซ Jazzbo)
The Rhymes Are Stupid To Make You Go Coo-Coo
(เดอะ ไรม แซร์ ซทยูทิด ทู เมค ยู โก คู คู)
You Can’t Sleep ‘Cause You’re Little Cindy Loo Hoo
(ยู แค็นท ซลีพ คอส ยัวร์ ลิ๊ทเทิ่ล Cindy Loo ฮู)
Down With The Hurra Since The Raising Hell Tour
(เดาน วิฑ เดอะ Hurra ซินซ เดอะ เรนซิง เฮ็ล ทัวร์)
Just Listen To His Cuts There’s No Reason To Tell More
(จัซท ลิ๊สซึ่น ทู ฮิส คัท แดร์ โน รี๊ซั่น ทู เท็ล โม)
Cindy What I Didn’t Catch The Last One
(Cindy ฮว็อท ไอ ดิ๊นอิน แค็ช เดอะ ลาซท วัน)
That Sh*t Sounded Kinda Nice, But Bust A Fast One
(แดท ฌะ *ที เซานด กินดา ไน๊ซ์ , บัท บัซท ดา ฟัซท วัน)
Well I’m Not Known For My Speed Raps
(เว็ล แอม น็อท โนน ฟอ มาย ซพีด แร็พ)
So Grab The Microphone And Cut Out The Claps
(โซ กแร็บ เดอะ ไมคโระโฟน แอ็นด คัท เอ้า เดอะ คแล็พ)
Ah Yea, I Like That Sh*t Is Kind Of Rough
(อา เย , ไอ ไลค แดท ฌะ *ที อีส ไคนด อ็อฝ รัฟ)
I’ll Grab The Microphone And F*ck It Up
(อิล กแร็บ เดอะ ไมคโระโฟน แอ็นด เอฟ *ck อิท อัพ)

I Might Seem Out There, A Little Deranged
(ไอ ไมท ซีม เอ้า แดร์ , อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดิเรนจ)
I’ve Got To Cool Off, Catch Me On The Driving Range
(แอฝ ก็อท ทู คูล ออฟฟ , แค็ช มี ออน เดอะ ดรายวิง เรนจ)
Well I’m The Ladies’ Choise Like I Was J.J. Evans
(เว็ล แอม เดอะ เลดิส Choise ไลค ไก วอส เจ เจ เอฝเวน)
Legalize The Weed And I’ll Say Thank Heavens
(ลีแกะไลส เดอะ วี แอ็นด อิล เซ แธ็งค เฮฝเอ็น)
I’m Talking P.G.A. Pro Tour 2
(แอม ทอคอิง พี จี อะ พโร ทัวร์ ทู)
I’m Doctor Beppers In My T.V., In My Golfing Shoes
(แอม ดอคเทอะ Beppers ซิน มาย ที วี , อิน มาย Golfings ฌู)
Pass Me An Iron And I’ll Bust A Chip Shot
(เพซ มี แอน ไอเอิน แอ็นด อิล บัซท ดา ชิพ ฌ็อท)
Then You Throw Me Off The Green Because I’m Strictly Hip-Hop
(เด็น ยู ธโร มี ออฟฟ เดอะ กรีน บิคอส แอม ซทรีคลิ ฮิพ ฮ็อพ)
I’ll Grab The Tee, I’ll Tee Off
(อิล กแร็บ เดอะ ที , อิล ที ออฟฟ)
I’ll Grab The Golf Clubs And I’m Off, I’m Audi- So Check Me
(อิล กแร็บ เดอะ ก็อลฟ คลับ แซน แอม ออฟฟ , แอม เอาดี โซ เช็ค มี)
I’ve Got The Timbos On My Toes When I’m Not On The Green
(แอฝ ก็อท เดอะ Timbos ออน มาย โท ฮเว็น แอม น็อท ออน เดอะ กรีน)
I’ve Got The Costom Made Boots With The Spikey Things
(แอฝ ก็อท เดอะ Costom เมด บูท วิฑ เดอะ Spikey ธิง)
I’m Working On My Driving ‘Cause I’m Going Pro
(แอม เวิคกิง ออน มาย ดรายวิง คอส แอม โกอิ้ง พโร)
I’ve Got The Funky Fly Golf Gear From Head To Toe
(แอฝ ก็อท เดอะ ฟังคิ ฟไล ก็อลฟ เกีย ฟร็อม เฮ็ด ทู โท)
Yea, The B-Boys Makin’ With The Freak Freak
(เย , เดอะ บี บอย เมกิน วิฑ เดอะ ฟรีค ฟรีค)
Mario’s Nagging Nonni’s About The Pesto Pizza
(มารีโอNaggings Nonnis อะเบาท เดอะ Pesto พีสสะ)
And Then He’s On A Mission And He’s Checking For Peacha
(แอ็นด เด็น อีส ออน อะ มีฌอัน แอ็นด อีส เช็คติ้ง ฟอ Peacha)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B-Boys Makin’ with The Freak Freak คำอ่านไทย Beastie Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น