เนื้อเพลง Satisfaction คำอ่านไทย Eve

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Now I’ma do this thing like it ain’t done before
(เนา แอมอา ดู ดีซ ธิง ไลค อิท เอน ดัน บิโฟ)
Never leave the game stranded, I had to give more
(เนฝเออะ ลีฝ เดอะ เกม ซทแร็นด , ไอ แฮ็ด ทู กิฝ โม)
I’ma give you what you want, what you waitin’ for?
(แอมอา กิฝ ยู ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู เว๊ทดิน ฟอ)
Make the music that the people can’t ignore
(เมค เดอะ มยูสิค แดท เดอะ พี๊เพิ่ล แค็นท อิกโน)
A lotta n*ggas is b*tches, a lotta b*tches be trippin’
(อะ ลอทดา เอ็น *ggas ซิส บี *tches , อะ ลอทดา บี *tches บี ทริพพิน)
A lotta them be wishin’ that they was in my position
(อะ ลอทดา เฑ็ม บี วิซชิน แดท เด วอส ซิน มาย โพะสีฌอัน)
A lotta n*ggas be cowards and most chicks be chickens
(อะ ลอทดา เอ็น *ggas บี เคาเอิด แซน โมซท ชิค บี ชีคเค็น)
F*ck ’bout the CLUCK! CLUCK! Eve ain’t trippin’
(เอฟ *ck เบาท เดอะ คลัค ! คลัค ! อี๊ฟ เอน ทริพพิน)
Most dudes is okay [Half of the rest ain’t]
(โมซท ดยูด ซิส โอเค [ ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ เร็ซท เอน ])
Talkin’ ’bout what they wanna do [Reality they can’t]
(ทอคกิ่น เบาท ฮว็อท เด วอนนา ดู [ ริแอลอิทิ เด แค็นท ])
Ask ’em what they life worth, watch ’em draw a blank
(อาซค เอ็ม ฮว็อท เด ไลฟ เวิธ , ว็อช เอ็ม ดรอ อะ บแลงค)
I really ain’t got no interest if it don’t involve the bank
(ไอ ริแอ็ลลิ เอน ก็อท โน อีนทเร็ซท อิฟ อิท ด้อนท์ อินฝอลฝ เดอะ แบ็งค)
Most of the time I’m nice to ’em [Half the time I’m not]
(โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม แอม ไน๊ซ์ ทู เอ็ม [ ฮาล์ฟ เดอะ ไทม แอม น็อท ])
It ain’t nothin’ new though [Learned it from off the block]
(อิท เอน นอทติน นยู โธ [ เลิน ดิท ฟร็อม ออฟฟ เดอะ บล็อค ])
People think I changed much ‘cuz I’m livin’ good
(พี๊เพิ่ล ธิงค ไอ เชนจ มัช คัซ แอม ลีฝอิน เกิด)
Now they get my voicemail, hear them callin’ me rude?
(เนา เด เก็ท มาย voicemail , เฮีย เฑ็ม คอลลิน มี รูด)
Sometimes I feel bad [Most of the time I don’t]
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล แบ็ด [ โมซท อ็อฝ เดอะ ไทม ไอ ด้อนท์ ])
‘Cuz if I don’t protect my sh*t [Other n*ggas won’t]
(คัซ อิฟ ฟาย ด้อนท์ พโระเทคท มาย ฌะ *ที [ อัฑเออะ เอ็น *ggas ว็อนท ])
Some want me to neglect my sh*t [Take it for a joke?!]
(ซัม ว็อนท มี ทู เน็กเลคท มาย ฌะ *ที [ เทค อิท ฟอ รา โจค ! ])
But I’m stayin’ on the grind [Never goin’ back to broke]
(บัท แอม สเตยิน ออน เดอะ ไกรนด [ เนฝเออะ โกอิน แบ็ค ทู บโรค ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
Anything I want
(เอนอิธิง ไอ ว็อนท)
I’ma get it ‘cuz I know I need it
(แอมอา เก็ท ดิธ คัซ ไอ โน ไอ นีด ดิท)
It’s Evey comin’ and I know you heated
(อิทซ Evey คัมอิน แอ็นด ดาย โน ยู ฮีท)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)
Everything I am
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Just because I had to make it happen
(จัซท บิคอส ไอ แฮ็ด ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
They never thought that I would make it rappin’
(เด เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด เมค อิท แรพปิน)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Now I’ma do this thing like it ain’t done before
(เนา แอมอา ดู ดีซ ธิง ไลค อิท เอน ดัน บิโฟ)
Never leave the game stranded, I had to give more
(เนฝเออะ ลีฝ เดอะ เกม ซทแร็นด , ไอ แฮ็ด ทู กิฝ โม)
I’ma give you what you want, what you waitin’ for?
(แอมอา กิฝ ยู ฮว็อท ยู ว็อนท , ฮว็อท ยู เว๊ทดิน ฟอ)
Make the music that the people can’t ignore
(เมค เดอะ มยูสิค แดท เดอะ พี๊เพิ่ล แค็นท อิกโน)
See how we do this thing dog, here we go again
(ซี เฮา วี ดู ดีซ ธิง ด็อก , เฮียร วี โก อะเกน)
Dre and Bombshell, don’t you love how it blend?
(ดรี แอ็นด Bombshell , ด้อนท์ ยู ลัฝ เฮา อิท บเล็นด)
Radio stations, DJ’s they spin
(เรดิโอ ซเทฌัน , ดีเจซ เด ซพิน)
Told y’all determined to win
(โทลด ยอล ดิเทอมิน ทู วิน)
You tryina enter through the back door?
(ยู ทายอีนา เอนเทอะ ธรู เดอะ แบ็ค โด)
Ain’t nothin’ happenin’, this whole sh*t is my sh*t b*tch and I’m the captian
(เอน นอทติน แฮพปีนิน , ดีซ โฮล ฌะ *ที อีส มาย ฌะ *ที บี *tch แอ็นด แอม เดอะ captian)
Can’t beat me join me baby then get to clappin’
(แค็นท บีท มี จอยน มี เบบิ เด็น เก็ท ทู แค๊พปิน)
Bang it in ya whip to get ya neck snappin’
(แบ็ง อิท อิน ยา ฮวิพ ทู เก็ท ยา เน็ค สเนปพิน)
I know you hopin’ that I rest so you can breathe
(ไอ โน ยู โฮพปิน แดท ไอ เร็ซท โซ ยู แค็น บรีฑ)
Stressed when we in the same places ’till I leave
(ซทเร็ซ ฮเว็น วี อิน เดอะ เซม พเลซ ทิล ไอ ลีฝ)
Whisper to they friends what they wanna do to me
(ฮวีซเพอะ ทู เด ฟเร็นด ฮว็อท เด วอนนา ดู ทู มี)
Wish they could erase me, take away the air I breathe
(วิฌ เด เคิด อิเรซ มี , เทค อะเว ดิ แอ ไอ บรีฑ)
And I feed ‘cuz that sh*t only give me hunger pains
(แอ็นด ดาย ฟี คัซ แดท ฌะ *ที โอ๊นลี่ กิฝ มี ฮังเกอะ เพน)
Never let you muhf*ckas put out my flame
(เนฝเออะ เล็ท ยู muhf*ckas พัท เอ้า มาย ฟเลม)
Ready for whatever, was trained to maintain
(เรดอิ ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ , วอส ทเรน ทู เมนเทน)
And I always been a savage ’bout the fame
(แอ็นด ดาย ออลเว บีน อะ แซฝอิจ เบาท เดอะ เฟม)
Separate the girls from the women and the winnin’
(เซพอะริท เดอะ เกิล ฟร็อม เดอะ วีมเอิน แอ็นด เดอะ วินนิน)
Always knew the thrill was worth it from the beginnin’
(ออลเว นยู เดอะ ธริล วอส เวิธ อิท ฟร็อม เดอะ beginnin)
Baby what’s the deal I’m hurtin’ ’em how I’m livin’
(เบบิ ฮว็อท เดอะ ดีล แอม ฮาร์ดิน เอ็ม เฮา แอม ลีฝอิน)
I gotta conquer it all now the world’s my mission
(ไอ กอททะ คองเคอะ อิท ดอร์ เนา เดอะ เวิลด มาย มีฌอัน)

[Chorus]
([ โครัซ ])
Anything I want
(เอนอิธิง ไอ ว็อนท)
I’ma get it ‘cuz I know I need it
(แอมอา เก็ท ดิธ คัซ ไอ โน ไอ นีด ดิท)
It’s Evey comin’ and I know you heated
(อิทซ Evey คัมอิน แอ็นด ดาย โน ยู ฮีท)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)
Everything I am
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Just because I had to make it happen
(จัซท บิคอส ไอ แฮ็ด ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
They never thought that I would make it rappin’
(เด เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด เมค อิท แรพปิน)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Ain’t nothin’ hotter than this heat y’all, it’s like a magnet
(เอน นอทติน ฮอทเดอ แฑ็น ดีซ ฮีท ยอล , อิทซ ไลค เก แมกเน็ท)
I don’t really mess wit too many ‘cuz they be plastic
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ เมซ วิท ทู เมนอิ คัซ เด บี พแลซทิค)
That’s it enjoy it boy, it’s like magic
(แด๊ท ซิท เอ็นจอย อิท บอย , อิทซ ไลค แมจอิค)
Anything less than a banger will not have it
(เอนอิธิง เลซ แฑ็น อะ แบงเงอ วิล น็อท แฮ็ฝ อิท)
Still I Ruff Ryde but I got my team
(ซทิล ไอ รัฟ ไรท์ บัท ไอ ก็อท มาย ทีม)
And we ain’t goin’ nowhere ’till we lock the game
(แอ็นด วี เอน โกอิน โนแวร์ ทิล วี ล็อค เดอะ เกม)
But in the mean time ball while we live the dream
(บัท อิน เดอะ มีน ไทม บอล ฮไวล วี ไลฝ เดอะ ดรีม)
And now I need to hear y’all sing
(แอ็นด เนา ไอ นีด ทู เฮีย ยอล ซิง)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
Anything I want
(เอนอิธิง ไอ ว็อนท)
I’ma get it ‘cuz I know I need it
(แอมอา เก็ท ดิธ คัซ ไอ โน ไอ นีด ดิท)
It’s Evey comin’ and I know you heated
(อิทซ Evey คัมอิน แอ็นด ดาย โน ยู ฮีท)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)
Everything I am
(เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
Just because I had to make it happen
(จัซท บิคอส ไอ แฮ็ด ทู เมค อิท แฮพเพ็น)
They never thought that I would make it rappin’
(เด เนฝเออะ ธอท แดท ไอ เวิด เมค อิท แรพปิน)
Anything I need
(เอนอิธิง ไอ นีด)
Gotta have it, bet I’m gonna grab it
(กอททะ แฮ็ฝ อิท , เบ็ท แอม กอนนะ กแร็บ อิท)
Ain’t nothin’ better than the satisfaction
(เอน นอทติน เบทเทอะ แฑ็น เดอะ แซทิซแฟคฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Satisfaction คำอ่านไทย Eve

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น