เนื้อเพลง Still On My Brain คำอ่านไทย Justin Timberlake

Beautiful days are long gone
(บยูทิฟุล เด แซร์ ล็อง กอน)
I can’t seem to breathe
(ไอ แค็นท ซีม ทู บรีฑ)
feels like it hasn’t been that long
(ฟีล ไลค อิท แฮ็ซท บีน แดท ล็อง)
since you walked away from me
(ซินซ ยู วอค อะเว ฟร็อม มี)
now I can try to act real strong
(เนา ไอ แค็น ทไร ทู แอ็คท ริแอ็ล ซทร็อง)
but you and I both know I still think of you that way
(บัท ยู แอ็นด ดาย โบธ โน ไอ ซทิล ธิงค อ็อฝ ยู แดท เว)
and you should know that
(แอ็นด ยู เชิด โน แดท)

The beautiful lights, the star filled nights
(เดอะ บยูทิฟุล ไลท , เดอะ ซทา ฟิล ไนท)
they don’t mean a thing
(เด ด้อนท์ มีน อะ ธิง)
cuz you are my star so it don’t seem right
(คัซ ยู อาร์ มาย ซทา โซ อิท ด้อนท์ ซีม ไรท)
without you here with me
(วิเฑาท ยู เฮียร วิฑ มี)
now I can try to act real strong
(เนา ไอ แค็น ทไร ทู แอ็คท ริแอ็ล ซทร็อง)
but you and I both know its hard for me to say
(บัท ยู แอ็นด ดาย โบธ โน อิทซ ฮาด ฟอ มี ทู เซ)
you were my soul
(ยู เวอ มาย โซล)

Now I could say that I don’t love you no more
(เนา ไอ เคิด เซ แดท ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู โน โม)
and I could say that I’ve closed the door for our love
(แอ็นด ดาย เคิด เซ แดท แอฝ คโลส เดอะ โด ฟอ เอ๊า ลัฝ)
and I could tell you I feel
(แอ็นด ดาย เคิด เท็ล ยู ไอ ฟีล)
it’s time for us to go our seperate ways
(อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู โก เอ๊า เซปเพอเรท เว)
but baby I just wouldn’t be the same
(บัท เบบิ ไอ จัซท วูดดึ่น บี เดอะ เซม)
cuz girl your love is still on my brain
(คัซ เกิล ยุร ลัฝ อีส ซทิล ออน มาย บเรน)

Now when you’re in love it takes time to heal
(เนา ฮเว็น ยัวร์ อิน ลัฝ อิท เทค ไทม ทู ฮีล)
when someone’s broken your heart and changes how you feel
(ฮเว็น ซัมวัน บโรเค็น ยุร ฮาท แอ็นด เชนจ เฮา ยู ฟีล)
girl I thought that you never do me that way
(เกิล ไอ ธอท แดท ยู เนฝเออะ ดู มี แดท เว)
but even after all I still think of you that way… noooo
(บัท อีเฝ็น อาฟเทอะ ออล ไอ ซทิล ธิงค อ็อฝ ยู แดท เว นู)

Now I could say I don’t love you no more
(เนา ไอ เคิด เซ ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู โน โม)
and I could say that I’ve closed the door for our love
(แอ็นด ดาย เคิด เซ แดท แอฝ คโลส เดอะ โด ฟอ เอ๊า ลัฝ)
and I could tell you I’m feeling
(แอ็นด ดาย เคิด เท็ล ยู แอม ฟีลอิง)
its time for us to go our seperate ways
(อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู โก เอ๊า เซปเพอเรท เว)
but baby I just wouldn’t be the same
(บัท เบบิ ไอ จัซท วูดดึ่น บี เดอะ เซม)
cuz girl your love is still on my brain
(คัซ เกิล ยุร ลัฝ อีส ซทิล ออน มาย บเรน)

Now love is a game that we both like to play
(เนา ลัฝ อีส ซา เกม แดท วี โบธ ไลค ทู พเล)
will I win or lose, if I go, or if I stay
(วิล ไอ วิน ออ ลูส , อิฟ ฟาย โก , ออ อิฟ ฟาย ซเท)
even though I try to hide my broken heart inside
(อีเฝ็น โธ ไอ ทไร ทู ไฮด มาย บโรเค็น ฮาท อีนไซด)
girl you know me inside-out
(เกิล ยู โน มี อีนไซด เอ้า)
and I can’t get you out off of my mind yea yea
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท ยู เอ้า ออฟฟ อ็อฝ มาย ไมนด เย เย)

Now I could say I don’t love you no more
(เนา ไอ เคิด เซ ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู โน โม)
and I could say that I’ve closed the door for our love
(แอ็นด ดาย เคิด เซ แดท แอฝ คโลส เดอะ โด ฟอ เอ๊า ลัฝ)
and I could tell you I’m feeling
(แอ็นด ดาย เคิด เท็ล ยู แอม ฟีลอิง)
its time for us to go our seperate ways
(อิทซ ไทม ฟอ อัซ ทู โก เอ๊า เซปเพอเรท เว)
but baby I just wouldn’t be the same
(บัท เบบิ ไอ จัซท วูดดึ่น บี เดอะ เซม)
cuz girl your love is still on my brain
(คัซ เกิล ยุร ลัฝ อีส ซทิล ออน มาย บเรน)

la la la la la la la la la la la…….
(ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still On My Brain คำอ่านไทย Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น