เนื้อเพลง Don’t Think Of Me คำอ่านไทย Dido

So You’re With Her
(โซ ยัวร์ วิฑ เฮอ)
And Not With Me
(แอ็นด น็อท วิฑ มี)
I Hope She’s Sweet
(ไอ โฮพ ชี สวี้ท)
And So Pretty
(แอ็นด โซ พรีททิ)
I Hear She Cooks Delightfully
(ไอ เฮีย ชี คุ๊ค ดิไลทฟุลิ)
A Little Angel Beside You
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอนเจล บิไซด ยู)

So You’re With Her
(โซ ยัวร์ วิฑ เฮอ)
And Not With Me
(แอ็นด น็อท วิฑ มี)
Oh How Lucky One Man Can Be
(โอ เฮา ลัคคิ วัน แม็น แค็น บี)
I Hear Your House
(ไอ เฮีย ยุร เฮาซ)
Is Small And Clean
(อีส ซมอล แอ็นด คลีน)
Oh How Lovely With Your Homecoming Queen
(โอ เฮา ลัฝลิ วิฑ ยุร Homecomings ควีน)
Oh How Lovely It Must Be
(โอ เฮา ลัฝลิ อิท มัซท บี)

When You See Her Sweet Smile Baby
(ฮเว็น ยู ซี เฮอ สวี้ท ซไมล เบบิ)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)
When She Lays In Your Warm Arms
(ฮเว็น ชี เล ซิน ยุร วอม อาม)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

So You’re With Her
(โซ ยัวร์ วิฑ เฮอ)
And Not With Me
(แอ็นด น็อท วิฑ มี)
I Know She Spreads Sweet Honey
(ไอ โน ชี ซพเร็ด สวี้ท ฮันอิ)
In Fact Your Best Friend
(อิน แฟ็คท ยุร เบ็ซท ฟเร็นด)
I Heard He Spent Last Night With Her
(ไอ เฮิด ฮี ซเพ็นท ลาซท ไนท วิฑ เฮอ)
Now How Do You Feel
(เนา เฮา ดู ยู ฟีล)

When You See Her Sweet Smile Baby
(ฮเว็น ยู ซี เฮอ สวี้ท ซไมล เบบิ)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)
When She Lays In Your Warm Arms
(ฮเว็น ชี เล ซิน ยุร วอม อาม)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

And It’s Too Late And It’s Too Bad
(แอ็นด อิทซ ทู เลท แอ็นด อิทซ ทู แบ็ด)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)
Oh It’s Too Late And It’s Too Bad
(โอ อิทซ ทู เลท แอ็นด อิทซ ทู แบ็ด)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

Does It Bother You Now All The Mess I Made
(โด ซิท บอฑเออะ ยู เนา ออล เดอะ เมซ ซาย เมด)
Does It Bother You Now The Clothes You Told Me Not To Wear
(โด ซิท บอฑเออะ ยู เนา เดอะ คโลฑ ยู โทลด มี น็อท ทู แว)
Does It Bother You Now All The Angry Games We Played
(โด ซิท บอฑเออะ ยู เนา ออล ดิ แองกริ เกม วี พเล)
Does It Bother You Now When I’m Not There
(โด ซิท บอฑเออะ ยู เนา ฮเว็น แอม น็อท แดร์)

When You See Her Sweet Smile Baby
(ฮเว็น ยู ซี เฮอ สวี้ท ซไมล เบบิ)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)
When She Lays In Your Warm Arms
(ฮเว็น ชี เล ซิน ยุร วอม อาม)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

And It’s Too Late And It’s Too Bad
(แอ็นด อิทซ ทู เลท แอ็นด อิทซ ทู แบ็ด)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)
Oh It’s Too Late And It’s Too Bad
(โอ อิทซ ทู เลท แอ็นด อิทซ ทู แบ็ด)
Don’t Think Of Me
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Think Of Me คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น