เนื้อเพลง Burnin’ up คำอ่านไทย Jonas Brothers

Joe: Dude, they’re totally lookin’ at me.
(โจ : ดยูด , เดรว โททอลลี่ ลุคกิน แอ็ท มี)
Kevin: Joe, they’re not lookin’ at you.
(เคฝวิน : โจ , เดรว น็อท ลุคกิน แอ็ท ยู)
Joe: She looked over at me again.
(โจ : ชี ลุค โอเฝอะ แรท มี อะเกน)
Kevin: No, she didn’t Joe.
(เคฝวิน : โน , ชี ดิ๊นอิน โจ)
Joe: She just waved at me.
(โจ : ชี จัซท เวฝ แอ็ท มี)
Kevin: No, she didn’t.
(เคฝวิน : โน , ชี ดิ๊นอิน)
Nick: Does Joe look obvious staring?
(นิค : โด โจ ลุค ออบเฝียซ ซแทริง)
Joe: Why do you think that, dude?
(โจ : ฮไว ดู ยู ธิงค แดท , ดยูด)
Big Rob: Hey guys, I got a new video shoot for you.
(บิก ร็อบ : เฮ ไก , ไอ ก็อท ดา นยู ฝีดอิโอ ฌูท ฟอ ยู)
Joe: Oh, awesome.
(โจ : โอ , ออซัม)
Nick: Finally.
(นิค : ไฟแน็ลลิ)
Kevin: Cool.
(เคฝวิน : คูล)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I’m hot
(แอม ฮ็อท)
You’re cold
(ยัวร์ โคลด)
You go around
(ยู โก อะเรานด)
Like you know
(ไลค ยู โน)
Who I am
(ฮู ไอ แอ็ม)
But you don’t
(บัท ยู ด้อนท์)
You’ve got me on my toes
(ยู๊ฟ ก็อท มี ออน มาย โท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sinkin’ into the lava
(แอม ซิงคิน อีนทุ เดอะ ลาฝะ)
And I’m tryin’ to keep from going under
(แอ็นด แอม ทายอิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ)
Baby, who turned the temperature hotter
(เบบิ , ฮู เทิน เดอะ เทมเพอะระเชอะ ฮอทเดอ)
‘Cause I’m burnin’ up
(คอส แอม เบินนิน อัพ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)

C’mon girl
(ซีมอน เกิล)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I fell I fell
(ไอ เฟ็ล [ ไอ เฟ็ล ])
So fast so fast
(โซ ฟัซท [ โซ ฟัซท ])
Can’t hold myself… back
(แค็นท โฮลด ไมเซลฟ แบ็ค)
High heels high heels
(ไฮ ฮีล [ ไฮ ฮีล ])
Red dress red dress!
(เร็ด ดเรซ [ เร็ด ดเรซ ! ])
All by yourself
(ออล ไบ ยุรเซลฟ)
Gotta catch my breath!
(กอททะ แค็ช มาย บเร็ธ !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m slinkin’ into the lava
(แอม slinkin อีนทุ เดอะ ลาฝะ)
And I’m tryin’ to keep from going under
(แอ็นด แอม ทายอิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ)
Baby, who turned the temperature hotter
(เบบิ , ฮู เทิน เดอะ เทมเพอะระเชอะ ฮอทเดอ)
‘Cause I’m burnin’ up
(คอส แอม เบินนิน อัพ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)

[Bridge]
([ บริจ ])
Walk in the room
(วอค อิน เดอะ รุม)
All I can see is you
(ออล ไอ แค็น ซี อีส ยู)
Oh, starin’ me down
(โอ , สตาร์ริน มี เดาน)
I know you feel it too
(ไอ โน ยู ฟีล อิท ทู)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sinkin’ into the lava
(แอม ซิงคิน อีนทุ เดอะ ลาฝะ)
And I’m tryin’ to keep from going under
(แอ็นด แอม ทายอิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ)
Baby, who turned the temperature hotter
(เบบิ , ฮู เทิน เดอะ เทมเพอะระเชอะ ฮอทเดอ)
‘Cause I’m burnin’ up
(คอส แอม เบินนิน อัพ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sinkin’ into the lava
(แอม ซิงคิน อีนทุ เดอะ ลาฝะ)
And I’m tryin’ to keep from going under
(แอ็นด แอม ทายอิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ)
Baby, who turned the temperature hotter
(เบบิ , ฮู เทิน เดอะ เทมเพอะระเชอะ ฮอทเดอ)
‘Cause I’m burnin’ up
(คอส แอม เบินนิน อัพ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)

[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
We’re burnin’ up in the place tonight
(เวีย เบินนิน อัพ อิน เดอะ พเลซ ทุไนท)
Gonna sing it loud
(กอนนะ ซิง อิท เลาด)
[JB]
([ JB ])
Gonna feel it right
(กอนนะ ฟีล อิท ไรท)
[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
Get up and dance don’t try and fight it
(เก็ท อัพ แอ็นด ดานซ ด้อนท์ ทไร แอ็นด ไฟท ดิธ)
Big Rob’s for real
(บิก ร็อบ ฟอ ริแอ็ล)
[JB]
([ JB ])
And that’s no lie
(แอ็นด แด๊ท โน ไล)
[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
Stop, drop, and roll
(ซท็อพ , ดร็อพ , แอ็นด โรล)
[JB]
([ JB ])
And touch the floor
(แอ็นด ทั๊ช เดอะ ฟโล)
[Both]
([ โบธ ])
Keeps on burnin up
(คีพ ออน เบินนิน อัพ)
[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
More and more
(โม แอ็นด โม)
[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
I got JB with me
(ไอ ก็อท JB วิฑ มี)
[Both]
([ โบธ ])
Layin’ it down
(เลย์อิน หนิด เดาน)
[Big Rob]
([ บิก ร็อบ ])
Now come on boys
(เนา คัมมอน บอย)
Lets bring the chorus around!
(เล็ท บริง เดอะ โครัซ อะเรานด !)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I’m sinkin’ into the lava [Big Rob: Yeah]
(แอม ซิงคิน อีนทุ เดอะ ลาฝะ [ บิก ร็อบ : เย่ ])
And I’m tryin to keep from going under [Big Rob: Yeah]
(แอ็นด แอม ทายอิน ทู คีพ ฟร็อม โกอิ้ง อันเดอะ [ บิก ร็อบ : เย่ ])
Baby, who turned the temperature hotter[Big Rob: Yeah come on Nick]
(เบบิ , ฮู เทิน เดอะ เทมเพอะระเชอะ ฮอทเดอ [ บิก ร็อบ : เย่ คัมมอน นิค ])
‘Cause I’m burnin’ up
(คอส แอม เบินนิน อัพ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)
Burnin’ up for you baby
(เบินนิน อัพ ฟอ ยู เบบิ)

Nick: Wow!
(นิค : เวา !)
Kevin: Sounds a little dangerous.
(เคฝวิน : เซานด ซา ลิ๊ทเทิ่ล เดนเจอะรัซ)
Joe: I can’t grow a mustache.
(โจ : ไอ แค็นท กโร อะ มัซทาฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Burnin’ up คำอ่านไทย Jonas Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น