เนื้อเพลง Good People คำอ่านไทย Jack Johnson

You win
(ยู วิน)
Its your show, now
(อิทซ ยุร โฌ , เนา)
so whats it gunna be
(โซ ฮว็อท ซิท กันนา บี)
cause people
(คอส พี๊เพิ่ล)
will tune in
(วิล ทยูน อิน)
how many train wrecks do we need to see?
(เฮา เมนอิ ทเรน เร็ค ดู วี นีด ทู ซี)
before we lose touch of
(บิโฟ วี ลูส ทั๊ช อ็อฝ)
we thought this was low
(วี ธอท ดีซ วอส โล)
It’s bad gettin worse so
(อิทซ แบ็ด เกดดิน เวิซ โซ)

Chorus:
(โครัซ :)
Whered all the good people go
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
Ive been changin channels
(แอฝ บีน เช้นงิน แชนเน็ล)
I dont see them on the tv shows
(ไอ ด้อนท์ ซี เฑ็ม ออน เดอะ ทีวี โฌ)
Whered all the good people go
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
We got heaps and heaps of what we sow
(วี ก็อท ฮีพ แซน ฮีพ อ็อฝ ฮว็อท วี เซา)

They got this and that and
(เด ก็อท ดีซ แซน แดท แอ็นด)
with a rattle a tat
(วิฑ อะ แลเดิล อะ แทท)
testing one two,
(เทสติง วัน ทู ,)
now whatcha gunna do?
(เนา วอทชา กันนา ดู)
bad news, misused,
(แบ็ด นยู , มิซยูซ ,)
got too much to lose
(ก็อท ทู มัช ทู ลูส)
gimme some truth
(กีมมิ ซัม ทรูธ)
now whos side are we on?
(เนา ฮู ไซด อาร์ วี ออน)
Whatever you say
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ)
Turn on the boob tube
(เทิน ออน เดอะ boob ทยูบ)
Im in the mood to obey
(แอม อิน เดอะ มูด ทู โอะเบ)
so lead me astray by the way, now
(โซ เล็ด มี อัซทเร ไบ เดอะ เว , เนา)

Where’d all the good people go?
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
I’ve been changin channels
(แอฝ บีน เช้นงิน แชนเน็ล)
I dont see them on the tv shows
(ไอ ด้อนท์ ซี เฑ็ม ออน เดอะ ทีวี โฌ)
Whered all the good people go
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
We got heaps and heaps of what we sow
(วี ก็อท ฮีพ แซน ฮีพ อ็อฝ ฮว็อท วี เซา)

Sitting round feeling far away
(ซีททิง เรานด ฟีลอิง ฟา อะเว)
so far away but I can feel the debris
(โซ ฟา อะเว บัท ไอ แค็น ฟีล เดอะ เด็บรี)
can you feel it?
(แค็น ยู ฟีล อิท)
yo interrupt me from a friendly conversation
(โย อินเทะรัพท มี ฟร็อม มา ฟเรนดลิ คอนเฝอะเซฌัน)
to tell me how great its all gunna be
(ทู เท็ล มี เฮา กเรท อิทซ ซอร์ กันนา บี)
you might notice some hesitation
(ยู ไมท โนทิซ ซัม เฮสิเทฌัน)
cause whats important to you is not important to me
(คอส ฮว็อท อิมพอแท็นท ทู ยู อีส น็อท อิมพอแท็นท ทู มี)
Way down by the edge of your reasons
(เว เดาน ไบ ดิ เอ็จ อ็อฝ ยุร รี๊ซั่น)
its beginning to show
(อิทซ บีกีนนิง ทู โฌ)
and all I wanna know is..
(แอ็นด ออล ไอ วอนนา โน อีส)

Whered all the good people go
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
Ive been changin channels
(แอฝ บีน เช้นงิน แชนเน็ล)
I dont see them on the tv shows
(ไอ ด้อนท์ ซี เฑ็ม ออน เดอะ ทีวี โฌ)
Whered all the good people go
(ฮแว ออล เดอะ เกิด พี๊เพิ่ล โก)
We got heaps and heaps of what we sow
(วี ก็อท ฮีพ แซน ฮีพ อ็อฝ ฮว็อท วี เซา)

They got this and that
(เด ก็อท ดีซ แซน แดท)
With a rattle a tat
(วิฑ อะ แลเดิล อะ แทท)
Testing one, two
(เทสติง วัน , ทู)
Now what you gonna do?
(เนา ฮว็อท ยู กอนนะ ดู)
Bad news, misused, gimme some truth
(แบ็ด นยู , มิซยูซ , กีมมิ ซัม ทรูธ)
You got too much to lose
(ยู ก็อท ทู มัช ทู ลูส)
Whose side are we on?
(ฮูส ไซด อาร์ วี ออน)
Whatever you say
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ)
Run the resolut but in the mood to obey
(รัน เดอะ resolut บัท อิน เดอะ มูด ทู โอะเบ)
Station to station desensitizing the nation
(ซเทฌัน ทู ซเทฌัน desensitizings เดอะ เนฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good People คำอ่านไทย Jack Johnson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น