เนื้อเพลง Acquiesce คำอ่านไทย Oasis

I don’t know what it is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส)
That makes me feel alive
(แดท เมค มี ฟีล อะไลฝ)
I don’t know how to wake
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู เวค)
The things that sleep inside
(เดอะ ธิง แดท ซลีพ อีนไซด)
I only wanna see the light
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ซี เดอะ ไลท)
That shines behind your eyes
(แดท ไฌน บิไฮนด ยุร ไอ)

I hope that I can say
(ไอ โฮพ แดท ไอ แค็น เซ)
The things I wish I’d said
(เดอะ ธิง ซาย วิฌ อาย เซ็ด)
To sing my soul to sleep
(ทู ซิง มาย โซล ทู ซลีพ)
And take me back to bed
(แอ็นด เทค มี แบ็ค ทู เบ็ด)
You want to be alone
(ยู ว็อนท ทู บี อะโลน)
When we could be alive instead
(ฮเว็น วี เคิด บี อะไลฝ อินซเทด)

Because we need each other
(บิคอส วี นีด อีช อัฑเออะ)
We believe in one another
(วี บิลีฝ อิน วัน แอะนัธเออะ)
And I know we’re going to uncover
(แอ็นด ดาย โน เวีย โกอิ้ง ทู อันคัฝเออะ)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
Because we need each other
(บิคอส วี นีด อีช อัฑเออะ)
We believe in one another
(วี บิลีฝ อิน วัน แอะนัธเออะ)
And I know we’re going to uncover
([ แอ็นด ] ไอ โน เวีย โกอิ้ง ทู อันคัฝเออะ)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)

There are many things
(แดร์ อาร์ เมนอิ ธิง)
That I would like to know
(แดท ไอ เวิด ไลค ทู โน)
And there are many places
(แอ็นด แดร์ อาร์ เมนอิ พเลซ)
That I wish to go
(แดท ไอ วิฌ ทู โก)
But everything’s depending
(บัท เอ๊วี่ติง ดีแพนดิ้ง)
On the way the wind may blow
(ออน เดอะ เว เดอะ วินด เม บโล)
I don’t know what it is
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ดิธ อีส)
That makes me feel alive
(แดท เมค มี ฟีล อะไลฝ)
I don’t know how to wake
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู เวค)
The things that sleep inside
(เดอะ ธิง แดท ซลีพ อีนไซด)
I only wanna see the light
(ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ซี เดอะ ไลท)
That shines behind your eyes
(แดท ไฌน บิไฮนด ยุร ไอ)

Because we need each other
(บิคอส วี นีด อีช อัฑเออะ)
We believe in one another
(วี บิลีฝ อิน วัน แอะนัธเออะ)
And I know we’re going to uncover
(แอ็นด ดาย โน เวีย โกอิ้ง ทู อันคัฝเออะ)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
Because we need each other
(บิคอส วี นีด อีช อัฑเออะ)
We believe in one another
(วี บิลีฝ อิน วัน แอะนัธเออะ)
And I know we’re going to uncover
([ แอ็นด ] ไอ โน เวีย โกอิ้ง ทู อันคัฝเออะ)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)

What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
What’s sleepin’ in our soul
(ฮว็อท สลีฟปิน อิน เอ๊า โซล)
‘Cause we believe
(คอส วี บิลีฝ)
‘Cause we believe
(คอส วี บิลีฝ)
Yeah, we believe
(เย่ , วี บิลีฝ)
‘Cause we believe
(คอส วี บิลีฝ)
‘Cause we believe
(คอส วี บิลีฝ)
‘Cause we believe
(คอส วี บิลีฝ)
Because we need
(บิคอส วี นีด)
Because we need
(บิคอส วี นีด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Acquiesce คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น