เนื้อเพลง Pure Shores คำอ่านไทย All Saints

I’ve crossed the deserts for miles, swam water for time
(แอฝ คร็อซ เดอะ เดสเอิท ฟอ ไมล , ซแว็ม วอเทอะ ฟอ ไทม)
Searching places to find
(เซิชอิง พเลซ ทู ไฟนด)
A piece of something to call mine
(อะ พีซ อ็อฝ ซัมติง ทู คอล ไมน)
I’m comin’, I’m comin’
([ แอม คัมอิน , แอม คัมอิน ])
A piece of something to call mine
(อะ พีซ อ็อฝ ซัมติง ทู คอล ไมน)
I’m comin’, comin’ closer to you
([ แอม คัมอิน , คัมอิน โคลเซอร์ ทู ยู ])

Ran along many moors, walked through many doors
(แร็น อะลอง เมนอิ มุร , วอค ธรู เมนอิ โด)
The place where I wanna be
(เดอะ พเลซ ฮแว ไอ วอนนา บี)
Is the place I can call mine
(อีส เดอะ พเลซ ไอ แค็น คอล ไมน)
I’m comin’, I’m comin’
([ แอม คัมอิน , แอม คัมอิน ])
Is the place I can call mine
(อีส เดอะ พเลซ ไอ แค็น คอล ไมน)
I’m comin’, comin’ closer to you
([ แอม คัมอิน , คัมอิน โคลเซอร์ ทู ยู ])

I’m movin’, I’m comin’
(แอม มูฝวิน , แอม คัมอิน)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
It’s calling you my dear, out of reach
(อิทซ คอลลิง ยู มาย เดีย , เอ้า อ็อฝ รีช)
Take me to the beach
([ เทค มี ทู เดอะ บีช ])
I can hear it calling you
(ไอ แค็น เฮีย อิท คอลลิง ยู)
I’m comin’, not drowning, swimming closer to you
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง , สวิมมิง โคลเซอร์ ทู ยู)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)

Never been here before
(เนฝเออะ บีน เฮียร บิโฟ)
I’m intrigued, I’m unsure
(แอม อีนทรีก , แอม อันชัวร์)
I’m searching for more
(แอม เซิชอิง ฟอ โม)
I’ve got something that’s all mine
(แอฝ ก็อท ซัมติง แด๊ท ซอร์ ไมน)
I’ve got something that’s all mine
(แอฝ ก็อท ซัมติง แด๊ท ซอร์ ไมน)

Take me somewhere I can breathe, I’ve got so much to see
(เทค มี ซัมแวร์ ไอ แค็น บรีฑ , แอฝ ก็อท โซ มัช ทู ซี)
This is where I wanna be
(ดีซ ซิส ฮแว ไอ วอนนา บี)
In a place I can call mine
(อิน อะ พเลซ ไอ แค็น คอล ไมน)
In a place I can call mine
(อิน อะ พเลซ ไอ แค็น คอล ไมน)

I’m movin’, I’m comin’
(แอม มูฝวิน , แอม คัมอิน)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
It’s calling you my dear, out of reach
(อิทซ คอลลิง ยู มาย เดีย , เอ้า อ็อฝ รีช)
Take me to the beach
([ เทค มี ทู เดอะ บีช ])
I can hear it calling you
(ไอ แค็น เฮีย อิท คอลลิง ยู)
I’m comin’, not drowning, swimming closer to you
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง , สวิมมิง โคลเซอร์ ทู ยู)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)

Movin’, comin’, can you hear what I hear?
(มูฝวิน , คัมอิน , แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
Hear it out of reach
([ เฮีย อิท เอ้า อ็อฝ รีช ])
I hear it calling you
(ไอ เฮีย อิท คอลลิง ยู)
Swimming closer to you
(สวิมมิง โคลเซอร์ ทู ยู)

Many faces I have seen
(เมนอิ เฟซ ซาย แฮ็ฝ ซีน)
Many places I have been
(เมนอิ พเลซ ซาย แฮ็ฝ บีน)
Walked deserts, swam shores coming closer to you
(วอค เดสเอิท , ซแว็ม โฌ [ คัมอิง โคลเซอร์ ทู ยู ])

Many faces I have known
(เมนอิ เฟซ ซาย แฮ็ฝ โนน)
Many ways in which I’ve grown
(เมนอิ เว ซิน ฮวิช แอฝ กโรน)
Moving closer on my own
(มูฝอิง โคลเซอร์ ออน มาย โอน)
Coming closer to you
([ คัมอิง โคลเซอร์ ทู ยู ])

I’m movin’, I feel it
(แอม มูฝวิน , ไอ ฟีล อิท)
I’m comin’, not drowning
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง)
I’m movin’, I feel it
(แอม มูฝวิน , ไอ ฟีล อิท)
I’m comin’, not drowning
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง)

I’m movin’, I’m comin’
(แอม มูฝวิน , แอม คัมอิน)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
It’s calling you my dear, out of reach
(อิทซ คอลลิง ยู มาย เดีย , เอ้า อ็อฝ รีช)
Take me to the beach
([ เทค มี ทู เดอะ บีช ])
I can hear it calling you
(ไอ แค็น เฮีย อิท คอลลิง ยู)
I’m comin’, not drowning, swimming closer to you
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง , สวิมมิง โคลเซอร์ ทู ยู)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
Take me to my beach
([ เทค มี ทู มาย บีช ])

I’m movin’, I’m comin’
(แอม มูฝวิน , แอม คัมอิน)
Can you hear what I hear?
(แค็น ยู เฮีย ฮว็อท ไอ เฮีย)
It’s calling you my dear, out of reach
(อิทซ คอลลิง ยู มาย เดีย , เอ้า อ็อฝ รีช)
Take me to the beach
([ เทค มี ทู เดอะ บีช ])
I can hear it calling you
(ไอ แค็น เฮีย อิท คอลลิง ยู)
I’m comin’, not drowning, swimming closer to you
(แอม คัมอิน , น็อท ดเรานอิง , สวิมมิง โคลเซอร์ ทู ยู)
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh..
(อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pure Shores คำอ่านไทย All Saints

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น