เนื้อเพลง Independent Women คำอ่านไทย Destiny’s Child

Lucy Liu With My Girl Drew Cameron D And Destiny
(ลูซี่ ลู วิฑ มาย เกิล ดรู เคมเมอเริน ดี แอ็นด เดซทินิ)
Charlie’s Angels Come On
(ชาร์ริ เอนเจล คัมมอน)
Uh Uh Uh
(อา อา อา)

Question Tell Me What You Think About Me
(คเวซชัน เท็ล มี ฮว็อท ยู ธิงค อะเบาท มี)
I Buy My Own Diamonds And I Buy My Own Rings
(ไอ ไบ มาย โอน ไดมันด แซน ดาย ไบ มาย โอน ริง)
Only Ring Your Cell Y When I’m Feelin Lonely
(โอ๊นลี่ ริง ยุร เซ็ล วาย ฮเว็น แอม ฟีลิน โลนลิ)
When It’s All Over Please Get Up And Leave
(ฮเว็น อิทซ ซอร์ โอเฝอะ พลีส เก็ท อัพ แอ็นด ลีฝ)
Question Tell Me How You Feel About This
(คเวซชัน เท็ล มี เฮา ยู ฟีล อะเบาท ดีซ)
Try To Control Me Boy You Get Dismissed
(ทไร ทู ค็อนทโรล มี บอย ยู เก็ท ดิซมีซ)
Pay My Own Fun Oh And I Pay My Own Bills
(เพ มาย โอน ฟัน โอ แอ็นด ดาย เพ มาย โอน บิล)
Always 50/50 In Relationships
(ออลเว 50/50 อิน ริเลฌันฌิพ)

The Shoes On My Feet
(เดอะ ฌู ออน มาย ฟีท)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Clothes I’m Wearing
(เดอะ คโลฑ แอม เวียริง)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Rock I’m Rockin’
(เดอะ ร็อค แอม รอคกิน)
’cause I Depend On Me
(คอส ไอ ดิเพนด ออน มี)
If I Wanted The Watch You’re Wearin’
(อิฟ ฟาย ว็อนท เดอะ ว็อช ยัวร์ เวียริน)
I’ll Buy It
(อิล ไบ อิท)
The House I Live In
(เดอะ เฮาซ ไอ ไลฝ อิน)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Car I’m Driving
(เดอะ คา แอม ดรายวิง)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
I Depend On Me
(ไอ ดิเพนด ออน มี)
I Depend On Me
(ไอ ดิเพนด ออน มี)

All The Women Who Are Independent
(ออล เดอะ วีมเอิน ฮู อาร์ อินดิเพนเด็นท)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Honeys Who Makin’ Money
(ออล เดอะ ฮันอิ ฮู เมกิน มันอิ)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Mommas Who Profit Dollas
(ออล เดอะ มอมมาฮู พรอฟอิท ดอลล่า)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Ladies Who Truly Feel Me
(ออล เดอะ เลดิส ฮู ทรูลิ ฟีล มี)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)

Girl I Didn’t Know You Could Get Down Like That
(เกิล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เคิด เก็ท เดาน ไลค แดท)
Charlie How Your Angels Get Down Like That
(ชาร์ริ เฮา ยุร เอนเจล เก็ท เดาน ไลค แดท)
Girl I Didn’t Know You Could Get Down Like That
(เกิล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เคิด เก็ท เดาน ไลค แดท)
Charlie How Your Angels Get Down Like That
(ชาร์ริ เฮา ยุร เอนเจล เก็ท เดาน ไลค แดท)

Tell Me How You Feel About This
(เท็ล มี เฮา ยู ฟีล อะเบาท ดีซ)
Who Would I Want If I Would Wanna Live
(ฮู เวิด ดาย ว็อนท อิฟ ฟาย เวิด วอนนา ไลฝ)
I Worked Hard And Sacrificed To Get What I Get
(ไอ เวิค ฮาด แอ็นด แซคริไฟซ ทู เก็ท ฮว็อท ไอ เก็ท)
Ladies It Ain’t Easy Bein’ Independent
(เลดิส ซิท เอน อีสอิ บีนโพลอินดิเพนเด็นท)
Question How’d You Like This Knowledge That I Brought
(คเวซชัน แอว ยู ไลค ดีซ นอลเอ็จ แดท ไอ บรอท)
Braggin’ On That Cash That He Gave You Is To Front
(แบรกกิน ออน แดท แค็ฌ แดท ฮี เกฝ ยู อีส ทู ฟรันท)
If You’re Gonna Brag Make Sure It’s Your Money You Flaunt
(อิฟ ยัวร์ กอนนะ บแร็ก เมค ฌุร อิทซ ยุร มันอิ ยู ฟลอนท)
Depend On Noone Else To Give You What You Want
(ดิเพนด ออน นูอิน เอ็ลซ ทู กิฝ ยู ฮว็อท ยู ว็อนท)

The Shoes On My Feet
(เดอะ ฌู ออน มาย ฟีท)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Clothes I’m Wearing
(เดอะ คโลฑ แอม เวียริง)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Rock I’m Rockin’
(เดอะ ร็อค แอม รอคกิน)
’cause I Depend On Me
(คอส ไอ ดิเพนด ออน มี)
If I Wanted The Watch You’re Wearin’
(อิฟ ฟาย ว็อนท เดอะ ว็อช ยัวร์ เวียริน)
I’ll Buy It
(อิล ไบ อิท)
The House I Live In
(เดอะ เฮาซ ไอ ไลฝ อิน)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
The Car I’m Driving
(เดอะ คา แอม ดรายวิง)
I’ve Bought It
(แอฝ บอท ดิธ)
I Depend On Me
(ไอ ดิเพนด ออน มี)
I Depend On Me
(ไอ ดิเพนด ออน มี)

All The Women Who Are Independent
(ออล เดอะ วีมเอิน ฮู อาร์ อินดิเพนเด็นท)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Honeys Who Makin’ Money
(ออล เดอะ ฮันอิ ฮู เมกิน มันอิ)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Mommas Who Profit Dollas
(ออล เดอะ มอมมาฮู พรอฟอิท ดอลล่า)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Ladies Who Truly Feel Me
(ออล เดอะ เลดิส ฮู ทรูลิ ฟีล มี)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)

Girl I Didn’t Know You Could Get Down Like That
(เกิล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เคิด เก็ท เดาน ไลค แดท)
Charlie How Your Angels Get Down Like That
(ชาร์ริ เฮา ยุร เอนเจล เก็ท เดาน ไลค แดท)
Girl I Didn’t Know You Could Get Down Like That
(เกิล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เคิด เก็ท เดาน ไลค แดท)
Charlie How Your Angels Get Down Like That
(ชาร์ริ เฮา ยุร เอนเจล เก็ท เดาน ไลค แดท)

Destiny’s Child
(เดซทินิ ไชล)
Wassup
(วอสซับ)
You In The House
(ยู อิน เดอะ เฮาซ)
Sure ’nuff
(ฌุร นัฟ)
We’ll Break These People Off Angel Style
(เว็ล บเรค ฑิส พี๊เพิ่ล ออฟฟ เอนเจล ซไทล)

Child Of Destiny
(ไชล อ็อฝ เดซทินิ)
Independent Beauty
(อินดิเพนเด็นท บยูทิ)
Noone Else Can Scare Me
(นูอิน เอ็ลซ แค็น ซแค มี)
Charlie’s Angels
(ชาร์ริ เอนเจล)

Woah
(ว้าว)
All The Women Who Are Independent
(ออล เดอะ วีมเอิน ฮู อาร์ อินดิเพนเด็นท)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Honeys Who Makin’ Money
(ออล เดอะ ฮันอิ ฮู เมกิน มันอิ)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Mommas Who Profit Dollas
(ออล เดอะ มอมมาฮู พรอฟอิท ดอลล่า)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)
All The Ladies Who Truly Feel Me
(ออล เดอะ เลดิส ฮู ทรูลิ ฟีล มี)
Throw Your Hands Up At Me
(ธโร ยุร แฮ็นด อัพ แอ็ท มี)

Girl I Didn’t Know You Could Get Down Like That
(เกิล ไอ ดิ๊นอิน โน ยู เคิด เก็ท เดาน ไลค แดท)
Charlie How Your Angels Get Down Like That
(ชาร์ริ เฮา ยุร เอนเจล เก็ท เดาน ไลค แดท)
Repeat Until Fade
(ริพีท อันทีล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Independent Women คำอ่านไทย Destiny’s Child

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น