เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Right here
(ไรท เฮียร)
Something in the dark shot glasses, you know
(ซัมติง อิน เดอะ ดาค ฌ็อท กลาซซิส , ยู โน)
Something that you can lean to
(ซัมติง แดท ยู แค็น ลีน ทู)
Something that you can ride to
(ซัมติง แดท ยู แค็น ไรด ทู)
Something that you can step to
(ซัมติง แดท ยู แค็น ซเท็พ ทู)
You know
(ยู โน)

Sometimes real love can be
(ซัมไทม์ ริแอ็ล ลัฝ แค็น บี)
Not seen ’cause you’re thinkin’
(น็อท ซีน คอส ยัวร์ ติ้งกิน)
What’s right in front of you
(ฮว็อท ไรท อิน ฟรันท อ็อฝ ยู)
Can’t be the one for you
(แค็นท บี ดิ วัน ฟอ ยู)

Then one day you realize that
(เด็น วัน เด ยู รีแอะไลส แดท)
There are feelings that you can’t hold back
(แดร์ อาร์ ฟีลอิง แดท ยู แค็นท โฮลด แบ็ค)
And you’re so caught up
(แอ็นด ยัวร์ โซ คอท อัพ)
Now that’s all you think of
(เนา แด๊ท ซอร์ ยู ธิงค อ็อฝ)
Crazy how
(คเรสิ เฮา)

All that talk of us not able to last
(ออล แดท ทอค อ็อฝ อัซ น็อท เอ๊เบิ้ล ทู ลาซท)
Just because of mistakes we made in the past
(จัซท บิคอส อ็อฝ มิซเทค วี เมด อิน เดอะ พาซท)
But they fail to understand
(บัท เด เฟล ทู อันเดิซแทนด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And nobody can come to change a thing
(แอ็นด โนบอดี้ แค็น คัม ทู เชนจ อะ ธิง)
‘Cause you gotta know
(คอส ยู กอททะ โน)
You got me
(ยู ก็อท มี)
And it feels so good to have your back now
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด ทู แฮ็ฝ ยุร แบ็ค เนา)
I’m so proud
(แอม โซ พเราด)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And if somebody tries to take you from me
(แอ็นด อิฟ ซัมบอดี้ ทรายส์ ทู เทค ยู ฟร็อม มี)
They will see I’ve got you
(เด วิล ซี แอฝ ก็อท ยู)
You got me
(ยู ก็อท มี)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)

Things are often said to
(ธิง แซร์ ออฟเอ็น เซ็ด ทู)
Doubt what I feel for you
(เดาท ฮว็อท ไอ ฟีล ฟอ ยู)
But words that people say
(บัท เวิด แดท พี๊เพิ่ล เซ)
Won’t take my love away
(ว็อนท เทค มาย ลัฝ อะเว)
Although it hurts sometimes, it’s alright
(ออลโฑ อิท เฮิท ซัมไทม์ , อิทซ ออลไร๊ท)
But why they say some things that ain’t right
(บัท ฮไว เด เซ ซัม ธิง แดท เอน ไรท)
I never know but please understand that baby, it ain’t nothing
(ไอ เนฝเออะ โน บัท พลีส อันเดิซแทนด แดท เบบิ , อิท เอน นัธอิง)

All that talk of us not able to last
(ออล แดท ทอค อ็อฝ อัซ น็อท เอ๊เบิ้ล ทู ลาซท)
Just because of mistakes we made in the past
(จัซท บิคอส อ็อฝ มิซเทค วี เมด อิน เดอะ พาซท)
But they fail to understand
(บัท เด เฟล ทู อันเดิซแทนด)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And nobody can come to change a thing
(แอ็นด โนบอดี้ แค็น คัม ทู เชนจ อะ ธิง)
‘Cause you gotta know
(คอส ยู กอททะ โน)
You got me
(ยู ก็อท มี)
And it feels so good to have your back now
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด ทู แฮ็ฝ ยุร แบ็ค เนา)
I’m so proud
(แอม โซ พเราด)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And if somebody tries to take you from me
(แอ็นด อิฟ ซัมบอดี้ ทรายส์ ทู เทค ยู ฟร็อม มี)
They will see I’ve got you I got you, baby
(เด วิล ซี แอฝ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู , เบบิ ])
You got me you got me, baby
(ยู ก็อท มี [ ยู ก็อท มี , เบบิ ])
I got you I got you, baby
(ไอ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู , เบบิ ])
You got me you got me, baby
(ยู ก็อท มี [ ยู ก็อท มี , เบบิ ])

So that’s all that people can do
(โซ แด๊ท ซอร์ แดท พี๊เพิ่ล แค็น ดู)
Nevermind all the love, all that you
(เนเว่อร์มาย ออล เดอะ ลัฝ , ออล แดท ยู)
gotta do is simply love, trust, and just stay…
(กอททะ ดู อีส ซีมพลิ ลัฝ , ทรัซท , แอ็นด จัซท ซเท)
Together we’ll get through whatever if we
(ทุเกฑเออะ เว็ล เก็ท ธรู ฮว็อทเอฝเออะ อิฟ วี)
Don’t let speculations make situations up
(ด้อนท์ เล็ท ซเพคอิวเลฌัน เมค ซิชิวเอฌัน อัพ)
We’ll be alright
(เว็ล บี ออลไร๊ท)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And nobody can come to change a thing
(แอ็นด โนบอดี้ แค็น คัม ทู เชนจ อะ ธิง)
‘Cause you gotta know
(คอส ยู กอททะ โน)
You got me
(ยู ก็อท มี)
And it feels so good to have your back now
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด ทู แฮ็ฝ ยุร แบ็ค เนา)
I’m so proud
(แอม โซ พเราด)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And if somebody tries to take you from me
(แอ็นด อิฟ ซัมบอดี้ ทรายส์ ทู เทค ยู ฟร็อม มี)
They will see I’ve got you I got you, baby
(เด วิล ซี แอฝ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู , เบบิ ])
You got me you got me, babe
(ยู ก็อท มี [ ยู ก็อท มี , เบบ ])

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And nobody can come to change a thing feels so good inside
(แอ็นด โนบอดี้ แค็น คัม ทู เชนจ อะ ธิง [ ฟีล โซ เกิด อีนไซด ])
‘Cause you gotta know
(คอส ยู กอททะ โน)
You got me
(ยู ก็อท มี)
And it feels so good to have your back now
(แอ็นด ดิท ฟีล โซ เกิด ทู แฮ็ฝ ยุร แบ็ค เนา)
I’m so proud
(แอม โซ พเราด)

I got you
(ไอ ก็อท ยู)
And if somebody tries to take you from me
(แอ็นด อิฟ ซัมบอดี้ ทรายส์ ทู เทค ยู ฟร็อม มี)
They will see I’ve got you I got you
(เด วิล ซี แอฝ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู ])
You got me yes, you got me, baby
(ยู ก็อท มี [ เย็ซ , ยู ก็อท มี , เบบิ ])
I got you nothing come between us
(ไอ ก็อท ยู [ นัธอิง คัม บีทวิน อัซ ])
You got me you got me
(ยู ก็อท มี [ ยู ก็อท มี ])
I got you through whatever
(ไอ ก็อท ยู [ ธรู ฮว็อทเอฝเออะ ])
You got me you’re all that I need
(ยู ก็อท มี [ ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด ])
I got you oh, baby
(ไอ ก็อท ยู [ โอ , เบบิ ])
You got me forever, baby
(ยู ก็อท มี [ เฟาะเรฝเออะ , เบบิ ])
I got you I got you
(ไอ ก็อท ยู [ ไอ ก็อท ยู ])
You got me you got me
(ยู ก็อท มี [ ยู ก็อท มี ])
I got you
(ไอ ก็อท ยู)
You got me
(ยู ก็อท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Got You คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น