เนื้อเพลง Rock That Body คำอ่านไทย Black Eyed Peas

I wanna rock right now
(ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
Now, now, rock right now
(เนา , เนา , ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right nooowww
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท nooowww)

I wanna dance, I wanna dance in the light
(ไอ วอนนา ดานซ , ไอ วอนนา ดานซ อิน เดอะ ไลท)
I wanna rock, I wanna rock yo body,
(ไอ วอนนา ร็อค , ไอ วอนนา ร็อค โย บอดอิ ,)
I wanna go, I wanna go for a ride,
(ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอ รา ไรด ,)
Up in the music & rock yo body right,
(อัพ อิน เดอะ มยูสิค & ร็อค โย บอดอิ ไรท ,)

Rock ya body, come on come on rock that body, Rock your body
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค แดท บอดอิ , [ ร็อค ยุร บอดอิ ])
Rock ya body, come on come on rock, ya, body,
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค , ยา , บอดอิ ,)
Rock ya body, come on come on rock that body Rock yo body
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค แดท บอดอิ [ ร็อค โย บอดอิ ])
Rock ya body, come on come on rock, ya, body!
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค , ยา , บอดอิ !)

Let me see your body rock,
(เล็ท มี ซี ยุร บอดอิ ร็อค ,)
Shakin’ from the bottom to the top,
(เชคกินฟร็อม เดอะ บอตตัม ทู เดอะ ท็อพ ,)
Freak to what the Dj drop,
(ฟรีค ทู ฮว็อท เดอะ ดีเจ ดร็อพ ,)
We be the ones to make it hot, To make it hot
(วี บี ดิ วัน ทู เมค อิท ฮ็อท , [ ทู เมค อิท ฮ็อท ])
Electric shock, energy like a million watts,
(อิเลคทริค ฌ็อค , เอนเออะจิ ไลค เก มีลยัน ว็อท ,)
Space be boom and the speakas pop,
(ซเพซ บี บูม แอ็นด เดอะ speakas พ็อพ ,)
Galactic gone and miss the spot,
(Galactic กอน แอ็นด มิซ เดอะ สพอท ,)
We bumpin’ in your parkin’ lot!
(วี บั้มปิน อิน ยุร พาคกิน ล็อท !)

Parkin’ lot
([ พาคกิน ล็อท ])
When you comin’ up in the spot,
(ฮเว็น ยู คัมอิน อัพ อิน เดอะ สพอท ,)
Don’t bring nothin’ we,
(ด้อนท์ บริง นอทติน วี ,)
‘Cause we running around the clock,
(คอส วี รันนิง อะเรานด เดอะ คล็อค ,)
Hit the lights and then turn them off,
(ฮิท เดอะ ไลท แซน เด็น เทิน เฑ็ม ออฟฟ ,)
If you bring that don’t make you soft,
(อิฟ ยู บริง แดท ด้อนท์ เมค ยู ซ็อฟท ,)
Like the jungle we run the block,
(ไลค เดอะ จั๊งเกิ้ล วี รัน เดอะ บล็อค ,)
No one rollin’ the way we rock!
(โน วัน โรลลิน เดอะ เว วี ร็อค !)

I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right now
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา)
I want I wanna rock right nooowww
(ไอ ว็อนท ไอ วอนนา ร็อค ไรท nooowww)

I wanna dance, I wanna dance in the light
(ไอ วอนนา ดานซ , ไอ วอนนา ดานซ อิน เดอะ ไลท)
I wanna rock, I wanna rock yo body,
(ไอ วอนนา ร็อค , ไอ วอนนา ร็อค โย บอดอิ ,)
I wanna go, I wanna go for a ride,
(ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอ รา ไรด ,)
Up in the music & rock yo body right,
(อัพ อิน เดอะ มยูสิค & ร็อค โย บอดอิ ไรท ,)

Rock ya body, come on come on rock that body, Rock that body
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค แดท บอดอิ , [ ร็อค แดท บอดอิ ])
Rock ya body, come on come on rock, ya, body,
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค , ยา , บอดอิ ,)
Rock ya body, come on come on rock that body Rock your body
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค แดท บอดอิ [ ร็อค ยุร บอดอิ ])
Rock ya body, come on come on rock, ya, body!
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค , ยา , บอดอิ !)

Super fly ladies, All on my,
(ซยูเพอะ ฟไล เลดิส , ออล ออน มาย ,)
Super fly ladies, All on my,
(ซยูเพอะ ฟไล เลดิส , ออล ออน มาย ,)
Super fly ladies, All on my
(ซยูเพอะ ฟไล เลดิส , ออล ออน มาย)
Super — Super fly ladies,
(ซยูเพอะ ซยูเพอะ ฟไล เลดิส ,)

Yeah, you could be big,
(เย่ , ยู เคิด บี บิก ,)
But,
(บัท ,)
Long as you feel like you’re all,
(ล็อง แอ็ส ยู ฟีล ไลค ยัวร์ ออล ,)
You could be the model type,
(ยู เคิด บี เดอะ โม๊เด็ล ไทพ ,)
Skinny with no appetite,
(ซคีนอิ วิฑ โน แอพพิไทท ,)
Short stacks, black or white,
(ฌอท ซแท็ค , บแล็ค ออ ฮไวท ,)
Long as you do what you like,
(ล็อง แอ็ส ยู ดู ฮว็อท ยู ไลค ,)
Body outta sight.
(บอดอิ เอ๊าตา ไซท)
Body Body Outta Sight.
(บอดอิ [ บอดอิ เอ๊าตา ไซท ])

She does the two step,
(ชี โด เดอะ ทู ซเท็พ ,)
And the tongue drop,
(แอ็นด เดอะ ทัง ดร็อพ ,)
She does the cabbage patch,
(ชี โด เดอะ แคบบิจ แพ็ช ,)
And the bus stop.
(แอ็นด เดอะ บัซ ซท็อพ)
She like Electro, she love Hip Hop,
(ชี ไลค อิเลคทโร , ชี ลัฝ ฮิพ ฮ็อพ ,)
She like the Reggae, she feel Punk Rock.
(ชี ไลค เดอะ Reggae , ชี ฟีล พรัค ร็อค)
She like the Samba, and the Mambo,
(ชี ไลค เดอะ แซมบ้า , แอ็นด เดอะ มัมโบ ,)
She like to Break Dance, and Calypso.
(ชี ไลค ทู บเรค ดานซ , แอ็นด Calypso)

Get a little crazy, get a little stupid,
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ , เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซทยูทิด ,)
Get a little crazy. little crazy, little crazy
(เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ [ ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ , ลิ๊ทเทิ่ล คเรสิ ])

I wanna dance, I wanna dance in the light
(ไอ วอนนา ดานซ , ไอ วอนนา ดานซ อิน เดอะ ไลท)
I wanna rock, I wanna rock yo body,
(ไอ วอนนา ร็อค , ไอ วอนนา ร็อค โย บอดอิ ,)
I wanna go, I wanna go for a ride,
(ไอ วอนนา โก , ไอ วอนนา โก ฟอ รา ไรด ,)
Up in the music & rock yo body right,
(อัพ อิน เดอะ มยูสิค & ร็อค โย บอดอิ ไรท ,)

[Electro-Bridge]
([ อิเลคทโร บริจ ])

Rock yo body right,
(ร็อค โย บอดอิ ไรท ,)
Rock yo body Yeah!
(ร็อค โย บอดอิ เย่ !)

Come on. Yeah!
(คัมมอน [ เย่ ! ])

Rock ya body, come on come on rock that body, Rock that body
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค แดท บอดอิ , [ ร็อค แดท บอดอิ ])
Rock ya body, come on come on rock, ya, body,
(ร็อค ยา บอดอิ , คัมมอน คัมมอน ร็อค , ยา , บอดอิ ,)
Whoa-oh oh-oh oh-oh-oh-oh! x4
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! [ x4 ])

I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
I wanna I wanna rock x2
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค [ x2 ])

Whoa-oh oh-oh oh-oh-oh-oh!
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ !)

I wanna I wanna rock x2
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค [ x2 ])

Whoa-oh oh-oh oh-oh-oh-oh! x2
(โว้ว โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ ! [ x2 ])

I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
Now Now, rock right now.
(เนา เนา , ร็อค ไรท เนา)

I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
I wanna — I wanna rock right now!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท เนา !)
I wanna — I wanna rock right nooooow!
(ไอ วอนนา ไอ วอนนา ร็อค ไรท nooooow !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rock That Body คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น