เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Vanessa Carlton

Once upon a year gone by she saw herself give in.
(วันซ อุพอน อะ เยีย กอน ไบ ชี ซอ เฮอเซลฟ กิฝ อิน)
Every time she closed her eyes, she saw what could have been.
(เอฝริ ไทม ชี คโลส เฮอ ไอ , ชี ซอ ฮว็อท เคิด แฮ็ฝ บีน)
Well nothing hurts and nothing bleeds when covers tucked in tight.
(เว็ล นัธอิง เฮิท แซน นัธอิง บลีด ฮเว็น คัฝเออะ ทัค อิน ไทท)
Finally when the bottom drops out, she forgets to fight. To fight
(ไฟแน็ลลิ ฮเว็น เดอะ บอตตัม ดร็อพ เอ้า , ชี เฟาะเกท ทู ไฟท ทู ไฟท)

And it’s one more day in paradise.
(แอ็นด อิทซ วัน โม เด อิน แพระไดส)
One more day in paradise
(วัน โม เด อิน แพระไดส)

As darkness quickly steals the light that shined within her eyes,
(แอ็ส ดาคเน็ซ ควีคลิ ซทีล เดอะ ไลท แดท ฌิน วิฑีน เฮอ ไอ ,)
She slowly swallows all her fear and soothes her mind with lies.
(ชี ซโลลิ ซวอลโล ซอร์ เฮอ เฟีย แอ็นด ซูฑ เฮอ ไมนด วิฑ ไล)
Well all she wants and all she needs are reasons to survive.
(เว็ล ออล ชี ว็อนท แซน ออล ชี นีด แซร์ รี๊ซั่น ทู เซอะไฝฝ)
A day in which the sun will take her artificial light, Her light
(อะ เด อิน ฮวิช เดอะ ซัน วิล เทค เฮอ อาทิฟีฌแอ็ล ไลท , เฮอ ไลท)

And it’s one more day in paradise.
(แอ็นด อิทซ วัน โม เด อิน แพระไดส)
One more day in paradise
(วัน โม เด อิน แพระไดส)
It’s one more day in paradise.
(อิทซ วัน โม เด อิน แพระไดส)
One last chance to feel all right, All right
(วัน ลาซท ชานซ ทู ฟีล ออล ไรท , ออล ไรท)

Don’t pretend to hold it in, just let it out.
(ด้อนท์ พริเทนด ทู โฮลด ดิท อิน , จัซท เล็ท ดิธ เอ้า)
Don’t pretend to hold it in, just push it out.
(ด้อนท์ พริเทนด ทู โฮลด ดิท อิน , จัซท พุฌ อิท เอ้า)
Don’t you try to hold it in, just let it out
(ด้อนท์ ยู ทไร ทู โฮลด ดิท อิน , จัซท เล็ท ดิธ เอ้า)
Don’t you try to hold it in, hold it in
(ด้อนท์ ยู ทไร ทู โฮลด ดิท อิน , โฮลด ดิท อิน)

One more day in paradise
(วัน โม เด อิน แพระไดส)
One more day in paradise
(วัน โม เด อิน แพระไดส)
And one more day in paradise
(แอ็นด วัน โม เด อิน แพระไดส)
One last chance to feel all right
(วัน ลาซท ชานซ ทู ฟีล ออล ไรท)
Once upon a year gone by she saw herself give in.
(วันซ อุพอน อะ เยีย กอน ไบ ชี ซอ เฮอเซลฟ กิฝ อิน)
Every time she closed her eyes, she saw what could have been.
(เอฝริ ไทม ชี คโลส เฮอ ไอ , ชี ซอ ฮว็อท เคิด แฮ็ฝ บีน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Paradise คำอ่านไทย Vanessa Carlton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น